تعداد بازدید : ۱۷۲۵۶
کد خبر : ۱۷۰۳۹۱
در مجمع فوق العاده
۱۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۹
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا( سهامی عام ) با موضوع افزایش سرمایه رأس ساعت15:00 روز چهارشنبه مورخ 1395.08.05 درمحل قانونی شرکت با حضور بیش از 82 درصد سهامداران برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا( سهامی عام ) با موضوع افزایش سرمایه رأس ساعت15:00 روز چهارشنبه مورخ 1395.08.05 درمحل قانونی شرکت با حضور بیش از 82 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای بیگدلی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان فخرایی و بختیاری و به دبیری آقای رمضانی تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای دلگشایی و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

· ٢٠٠ درصد افزایش سرمایه از مبلغ 167.000 میلیون ریال به 500.000 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران به منظور اجراي طرح توسعه شرکت

مجمع فوق العاده حسینا

مجمع فوق العاده حسینا

مجمع فوق العاده حسینا

تشریح طرح افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه :

هدف شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا )سهامی عام( ، از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت ، به شرح زیر می‌باشد:

افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز جهت طرح‌های:

1. طرح خرید و بهره‌برداری از 4 دستگاه جرثقیل RTG در بندر بوشهر- سری دوم

2. طرح احداث سوله و خرید تجهیزات مرتبط در بندر نوشهر

3. طرح احداث محوطه کانتینری در بندر شهید رجایی

4. طرح احداث سیلو و خرید تجهیزات مرتبط در بندر نوشهر

5. طرح خرید و بهره‌برداری از 26 دستگاه ترمینال کشنده در بندر بوشهر- سری اول

6. طرح خرید 4 دستگاه جرثقیل RTG در بندر بوشهر

7. طرح احداث پایانه نفتی در بندر امام خمینی)ره(

با توجه به سیاست شرکت مبنی بر گ سترش فعالیت‌ها و رویکرد توسعه‌ای در شرکت، با فرض عدم انجام افزایش سرمایه، رویه شرکت در خصوص تأمین منابع مالی استفاده از منابع بانکی و تأمین منابع از شرکت‌های تأمین سرمایه می‌باشد که به‌تبع آن افزایش هزینه‌های تأمین مالی و تأخیر در اجرای طرح‌ها)افزایش مدت‌زمان اجرا( را به دنبال خواهد داشت.

سرمایه‌گذاری موردنیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری موردنیاز جهت اجرای برنامه‌های یادشدۀ فوق 2.696.844.000.000 ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد :

مجمع فوق العاده حسینا

مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامۀ ارائه‌شده ، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا ) سهامی عام( در نظر دارد سرمایۀ خود را از مبلغ 167.000 میلیون ریال به مبلغ 817.294 میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد :

650.294 میلیون ریال ) معادل 389.40درصد( از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران

ارزیابی طرح افزایش سرمایه

بخش اول: اجرای طرح توسعه

مجمع فوق العاده حسینا

مصارف برنامه‌ریزی‌شده بابت اجرای طرح‌های توسعه به تفکیک

مجمع فوق العاده حسینا

مجمع فوق العاده حسینا

مجمع فوق العاده حسینا

زمان بهره‌برداری

مجمع فوق العاده حسینا

پس از اتمام عملیات ساخت سیلو، دوره 6 ماهه‌ای به‌عنوان دوره بهره‌برداری آزمایشی لحاظ می‌گردد. در این دوره 6 ماهه موارد آموزشی در خصوص نحوه بهره‌برداری و چگونگی کارکرد تجهیزات و ماشین‌آلات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

برنامه زمان‌بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح

مجمع فوق العاده حسینا

برنامۀ زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح

- با فرض انجام افزایش سرمایه

در صورت انجام افزایش سرمایه، برنامه زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح‌ها بر اساس جدول ذیل می‌باشد.

مجمع فوق العاده حسینا

پیش‌بینی صورت سود و زیان

پیش‌بینی سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می‌باشد:

مجمع فوق العاده حسینا

مفروضات پیش‌بینی صورت سود و زیان

- درآمد خدمات ارائه‌شده:

تفکیک درآمد شرکت بر اساس محصولات، با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول ذیل می‌باشد.

مجمع فوق العاده حسینا

- بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده:

الف- با فرض انجام افزایش سرمایه

متوسط نسبت بهای تمام‌شده به فروش برای سال‌های 1396 لغایت 1399 حدود 50 درصد پیش‌بینی می‌گردد. ازآنجایی‌که درآمد دو طرح احداث محوطه کانتینری در بندر شهید رجایی و احداث سیلو و خرید تجهیزات مرتبط در بندر نوشهر در سال1396 به بعد درفروش شرکت تأثیر می‌گذارد و همچنین فعالیت دو طرح مذکور درزمینهٔ انبارداری کانتینر و کالا می‌باشد، لذا این دو فعالیت از حاشیه سود مناسبی برخوردار بوده که منجر به بهبود نسبت بهای تمام‌شده به فروش می‌گردد.

ب- با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

متوسط نسبت بهای تمام‌شده به فروش برای سال‌های 1396 لغایت 1399 حدود 75 درصد پیش‌بینی می‌گردد. لازم به ذکر است این روند مطابق با عملکرد سالیان گذشته شرکت می‌باشد.

- هزینه‌های عمومی واداری:

الف- با فرض انجام افزایش سرمایه

رشد 10 درصدی در هزینه‌های عمومی واداری برای سال‌های 1396 الی 1399 لحاظ شده است.

ب- با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

رشد 3 درصدی در هزینه‌های عمومی واداری برای سال‌های 1396 الی 1399 لحاظ شده است.

- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی:

الف- با فرض انجام افزایش سرمایه

رشد 10 درصدی در خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی برای سال‌های 1396 الی 1399 لحاظ شده است.

ب- با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

رشد 5 درصدی در خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی برای سال‌های 1396 الی 1399 لحاظ شده است.

- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی:

الف- با فرض انجام افزایش سرمایه

در خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی برای سال‌های 1396 الی 1399 رشدی لحاظ نشده و مبلغی معادل با سال 1395 پیش‌بینی‌شده است.

ب- با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

رشد 6 درصدی در خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی برای سال‌های 1396 الی 1399 لحاظ شده است.

- مالیات:

با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه

با توجه به معافیت‌های مالیاتی و روند سال‌های گذشته، نرخ محاسبه مالیات 23.75 % در نظر گرفته‌شده است.

- سود سهام مصوب:

با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه

سیاست شرکت، تقسیم 50 % از سود انباشته پایان دوره قبل می‌باشد.

پیش‌بینی گردش تسهیلات شرکت برای سال‌های آتی

پیش‌بینی گردش تسهیلات شرکت برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر می‌باشد:

مجمع فوق العاده حسینا

طرح‌های مشمول تسهیلات

تاکنون تسهیلات بانکی بابت طرح‌های ذیل اخذ و بخش عمده‌ای از آن‌ها تا تاریخ تنظیم بیانیه ثبت تسویه و مابقی در حال پرداخت می‌باشد:

در بندر بوشهر- سری دوم RTG - خرید و بهره‌برداری از 4 دستگاه جرثقیل

- احداث سوله و خرید تجهیزات مرتبط در بندر نوشهر

- خرید و بهره‌برداری از 26 دستگاه ترمینال کشنده در بندر بوشهر

در بندر بوشهر- سری اول RTG - خرید 4 دستگاه جرثقیل

- احداث پایانه نفتی در بندر امام خمینی)ره(

در خصوص طرح‌های احداث محوطه کانتینری بندر شهید رجایی و احداث سیلو و خرید تجهیزات مرتبط در بندر نوشهر)طرح‌هایی که هم‌اکنون در حال اجرا می‌باشند(، پیش‌بینی اخذ تسهیلات با نرخ بهره 22 درصد و بازپرداخت سه‌ساله در نظر گرفته‌شده است.

پذیره‌نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده‌نشده )سهام پذیره‌نویسی نشده( ناشی از افزایش سرمایه ، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا )سهامی عام( ، موظف است نسبت به عرضۀ عمومی آن از طریق " فرا بورس ایران " اقدام نماید.

مشخصات متعهد پذیره‌نویس

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به‌منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره‌نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضۀ عمومی ، شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان ) سهامی خام( متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده  نشده ) سهام پذیره‌نویسی نشده( حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت عرضۀ عمومی اقدام نماید.

مشخصات متعهد پذیره‌نویسی به شرح جدول زیر می‌باشد:

مجمع فوق العاده حسینا

ترازنامه:

مجمع فوق العاده حسینا

صورت سود و زیان:

مجمع فوق العاده حسینا

مجمع فوق العاده حسینا

آدرس وبسایت شرکت:

MWWW.SPMCO.CO


دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
Array
Array
Array
گزارش مجامع
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: در شرایط کنونی که تامین خوراک اصلی ترین مشکل شرکت های پتروشیمی محسوب می شود پتروشیمی نوری به دلیل اتصال به 13 پالایشگاه پارس جنوبی مشکلی برای تامین خوراک ندارد.
سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) با حضور 88 درصدی سهامداران، رئيس مجمع، مديرعامل شرکت پالايش اصفهان، نماينده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.
افزایس سرمایه

افزایس سرمایه "ومعلم" در راه است/140 کشتی تحت پوشش بیمه معلم

مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار است.
افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

در سال جاری میزان فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را تجربه کرد که این امر حاکی از آنست که تحریم ها مانعی برای پیشرفت محسوب نمی شوند.
افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا گفت: برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته در یک ماه آینده به هیات مدیره ابلاغ و مورد بررسی قرار می گیرد.

رفع مشکل کم آبی صنعت پتروشیمی در آینده ای نزدیک/ تولید 1130848 تنی "مارون" در سه ماهه اول سال جاری

مدیرعامل پتروشیمی مارون گفت: برای جبران کم آبی و استمرار تولید واحدهای صنعتی، مسئولین شرکت اقدام به برطرف کردن این معظل از طریق تاسیس آب شیرین کن و استفاده از آب فاضلاب شهری کردند.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: