تعداد بازدید : ۱۴۳۷۹
کد خبر : ۱۷۳۰۱۲
شرکت کارگزاری نهایت نگر گزارش می دهد:
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
شرکت سیمان صوفیان در تاریخ 29 دیماه 1354 به ثبت رسیده و در سال 1371 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. این کارخانه با ظرفیت اسمی 1.269.000 تن در سال 1389 فعالیت داشته که به مرور ظرفیت تولید را به 2.130.000 تن رسانده است.
الف) تاریخچه

شرکت سیمان صوفیان در تاریخ 29 دیماه 1354 به ثبت رسیده و در سال 1371 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تبریز و کارخانه در 33 کیلومتری جاده تبریز-مرند واقع شده است. این کارخانه با ظرفیت اسمی 1.269.000 تن در سال 1389 فعالیت داشته که به مرور ظرفیت تولید را به 2.130.000 تن رسانده است.

ب) ترکیب سهامداران

بهبود سودآوری صوفیان در سایه تثبیت نرخ های فروش

د) ترازنامه

سال مالی سیمان صوفیان منتهی به اسفند ماه است. بر اساس ترازنامه 9 ماهه سال 95، این شرکت در مقابل 650 میلیارد ریال دارایی جاری، 1.573 میلیارد ریال بدهی جاری دارد. از این رو نسبت جاری این شرکت کوچکتر از یک بوده که ریسک عدم ایفای تعهدات کوتاه مدت را نشان می دهد.

بهبود سودآوری صوفیان در سایه تثبیت نرخ های فروش

با توجه به ترازنامه فوق بخش عمده ای از دارایی های جاری شرکت ناشی از دریافتنی های غیر تجاری و موجودی مواد و کالا می باشد.

از مجموع 146 میلیارد ریال حساب های دریافتنی غیر تجاری 71 میلیارد ریال از آن مربوط به سود سهام دریافتنی می باشد که بخش عمده آن متعلق به شرکت سیمان زنجان می باشد و30 میلیارد ریال از آن مربوط به حسابهای دریافتنی کارکنان می باشد.

موجودی موارد کالا در مجموع 403 میلیارد ریال است که 234 میلیارد ریال از آن مربوط به قطعات و لوازم یدکی بوده و مابقی متعلق به کالای ساخته شده ، در جریال ساخت و مواد اولیه می باشد.

شایان ذکر است ارزش تجهیزات کارخانه در بیمه دارایی ها 2.592 میلیارد ریال می باشد این در حالیست که ارزش بازار سیمان صوفیان کمتر از مبلغ مذکور و 1.543 میلیارد ریال می باشد.

در سمت بدهی ترازنامه بخش عمده ای از بدهی های جاری شرکت ناشی از پرداختنی های غیر تجاری ، سود سهام پرداختنی و تسهیلات مالی می باشد.

سود سهام پرداختنی 610 میلیارد ریال می باشد که 467 میلیارد ریال از آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین می باشد. از آنجاکه مبلغ مذکور در بدهی های شرکت رقم بزرگی می باشد، انتظار می رود شرکت از محل سود سهام پرداختی افزایش سرمایه دهد و به این ترتیب از میزان بدهی خود بکاهد.

از مجموع 580 میلیارد ریال تسهیلات مالی 506 میلیارد ریال از آن مربوط به بانک ملت بوده و متوسط نرخ سود تسهیلات 20 درصد می باشد.

نتیجه: ساختار مالی شرکت نیازمند اصلاح است که افزایش سرمایه از محل مطالبات از یک سو و مدیریت بهتر دارایی ها جهت کاهش میزان بدهی بانکی می بایستی صورت گیرد. به طور کلی ریسک مقابل این شرکت در ترازنامه، میزان بدهی بانکی است و از طرف دیگر باید توجه داشت که بیمه تجهیزات کارخانه 105میلیارد تومان بیش از ارزش بازار این شرکت است و ازین ناحیه امیدواری هایی می توان داشت.

س) صورت جریان وجوه نقد

خالص ورود وجه نقد عملیاتی 221 میلیارد ریال می باشد، این مبلغ نسبت به سال گذشته یدون تغییر مانده است. شرکت در این دوره 35 میلیارد ریال از هزینه های مالی را پرداخت کرده و توانسته 52 میلیارد ریال از سود سهام پرداختنی را به سهامداران پرداخت کند. شرکت 80 میلیارد ریال وام جدید اخذ کرده و توانسته است 133 میلیارد ریال از وام های گذشته را بازپرداخت کند. با مقایسه خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی در دوره های پیشین می توان نتیجه گرفت که قدرت بازپرداخت تسهیلات شرکت رو به افزایش است و اگر این روال ادامه یابد می توان هزینه مالی کمتری را برای سال های آتی متصور بود.

ص) صورت سود و زیان

شرکت سیمان صوفیان 89ريال سود در سال گذشته محقق کرد و برای سال جاری پیشبینی سود خود را پس یک دوره کاهش سود به 3ريال رساند اما در عملکرد 9ماهه 33ريال سود به دست آورده و در واقع انتظار دارد که در زمستان سال جاری به دلیل کاهش در مقدار فروش ناشی از کاهش دمای هوا به زیر صفر درجه و عدم امکان بتن ریزی در منطقه، زیان حاصل شود.

ظرفیت تولید سیمان شرکت 2.130.000 تن است و حاشیه سود شرکت 28درصد است. این در حالی است که نسبت هزینه سربار به فروش 59درصد و نیمی ازان هزینه ثابت است. با توجه به اینکه سربار رقم با اهمیتی است و نیمی ازان ثابت است، شرکت هرچه از ظرفیت اسمی فاصله گرفته و کمتر تولید کند، سود خالص کاهش بیشتری می یابد در حالی که اگر مقدار فروش را بالا ببرد و به سمت ظرفیت اسمی برسد، سود بسیار با اهمیتی حاصل می شود. به عبارت دیگر سود این شرکت سیمانی که در 60درصد ظرفیت کار می کند حساسیت فوق العاده بالایی به مقدار فروش دارد.

در گزارش تحلیلی پیش رو در حالی که مقدار فروش سیمان سال 94 در سطح 1.56میلیون تن بوده و برای سال جاری فروش 1.36میلیون تنی فرض شده، بر اساس مقدار واقعی 10 ماهه، کل فروش سال 95 را به 1.33میلیون تن کاهش دادیم و برای سال 96 نیز مقدار فروش را 1.39میلیون تن در نظر گرفتیم.

بهبود سودآوری صوفیان در سایه تثبیت نرخ های فروش

بنابر گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، در جدول تحلیلی فوق، نرخ فروش کل فصل زمستان و کل سال 1396 برابر با واقعی دی ماه فرض شده است. صنعت سیمان که با کاهش نرخ فروش و تخفیف های سنگین دست و پنجه نرم می کرد در پاییز توانست نرخ های فروش خود را بالا ببرد، انجمن صنفی صنعت سیمان به دنبال این است تا با همراهی شرکت ها تولید شرکت ها به سطح 70درصد ظرفیت اسمی برسد و از طرف دیگر نرخ های فروش را 20درصد هم افزایش دهد اما در سناریو تحلیلی فرض شده سصوفی در سطح 65درصد ظرفیت اسمی کار کند و نرخ های دی ماه بدون افزایش در سطح فعلی تثبیت شوند.

جهت محافظه کاری، نرخ مصرف مواد اولیه برای سال آتی با رشد 5درصد فرض و همچنین مقادیر مصرف بر اساس یک ضریب مصرف معقول تعدیل شده است. هزینه های متغیر سربار برای سال آتی با رشد 10درصدی فرض شده اند و هزینه هایی همچون دستمزد با رشد 14درصد در پیشبینی تحلیلی آمده اند بنابراین در کنار ثابت بودن نرخ فروش، هزینه ها با شیب 5 تا 14 درصد افزایشی فرض شده اند.

هزینه های عمومی اداری نیز بر اساس واقعی دوره های سه ماهه و بر اساس الگوی واقعی سال 94 تحلیل شده و برای سال 96 با رشد 10درصد لحاظ شده است.

سایر هزینه های عملیاتی به دلیل هزینه جذب نشده از رقم 135میلیارد ريال پیشبینی شده برای سال 95 و 96 به ترتیب 167میلیارد ريال و 150میلیارد ريال پیشبینی شده اما هزینه مالی با توجه به میزان واقعی مانده بدهی بانکی و نرخ آن تعدیل شده و اندکی کاهش یافته است.

بهبود سودآوری صوفیان در سایه تثبیت نرخ های فروش

مشاهده می گردد که به دلیل کاهش یکباره مقدار فروش در زمستان، سود سال 95تحت تاثیر رشد هزینه های جذب نشده کاهش می یابد و به زیان 56ريالی می رسد اما سود سال آتی تحت تاثیر تداوم نرخ های دی ماه که نسبت به میانگین 10ماه نخست بالاتر است به 317ريال به ازای هر سهم می رسد. این رشد بسیار پر شتاب تحت تاثیر تغییرات نرخ است. در واقع حاشیه سود شرکت بسیار متغیر است چون درصد هزینه های ثابت به کل هزینه ها درصد بالایی است و هرجا نرخ یا مقدار افزایش می یابد، سود این شرکت نیز اهرم بالا گرفته و پرشتاب تغییر می کند.

و) تحلیل حساسیت

با توجه ابهامات موجود چه در زمینه مقدار و چه در خصوص نرخ های فروش، بنابراین جدول تحلیل حساسیت زیر برای بودجه سال 1396 تهیه شده است:

بهبود سودآوری صوفیان در سایه تثبیت نرخ های فروش

این جدول نشان می دهد اگر مقدار فروش سال 96 مانند سال 94 باشد، با فرض نرخ های دی ماه سود هر سهم 594ريال خواهد بود. همینطور نشان می دهد با مقدار فروش سال 95 اما رشد 10درصد در نرخ های فروش سود هر سهم 474ريال خواهد بود. اگر در نرخ یا مقدار کاهش 10درصدی اتفاق بیوفتد، شرکت به نقطه سر به سر می رسد بنابراین مشاهده می کنید که این شرکت تا چه حد نسبت به مقدار فروش و نرخ فروش اهرم دارد لذا در آینده نزدیک اگر وعده های انجمن صنفی محقق شود شاهد اتفاقات بسیار خوب برای سصوفی خواهیم بود اما اگر چنین نشود، حتی با فرض تداوم نرخ دی ماه، سصوفی باید به سود تحلیلی دست یابد. ممکن است این شرکت در هفته آینده بودجه خود را با مفروضات محافظه کارانه تری ارائه کند و در واقع برای سال 96 سود کمتری نسبت به 317ريال اعلام کند با این حال انتظار تحلیلی این است که به مرور زمان سود سصوفی واقعی شده و اعداد جداول فوق در گزارش های آتی سصوفی دیده شوند.

ی) ریسک

مهمترین ریسک یک سهم ریسک سیستماتیک آن می باشد که از تغییرات کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشات گرفته و قابل کنترل نمی باشد. ریسک سیستماتیک (بتا) این سهم 0.38می باشدکه نشان می دهد اگر شاخص تحت تاثیر عوامل نامبره 1 درصد تغییر کند این سهم 0.38 درصد تغییر خواهد کرد و از آنجا که عدد بتا از میانگین بازار (عدد یک) کوچکتر است، سهم سیمان صوفیان جز سهم های کم ریسک طبقه بندی می شود.

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید از دیگر تحلیل های کارگزاری نهایت نگر بهره مند شوید:

http://www.ershan.ir/analysis/latest

تحلیلگر: ولید هلالات آدنا طروسیان

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع آرشیو
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: در شرایط کنونی که تامین خوراک اصلی ترین مشکل شرکت های پتروشیمی محسوب می شود پتروشیمی نوری به دلیل اتصال به 13 پالایشگاه پارس جنوبی مشکلی برای تامین خوراک ندارد.
سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) با حضور 88 درصدی سهامداران، رئيس مجمع، مديرعامل شرکت پالايش اصفهان، نماينده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.
افزایس سرمایه

افزایس سرمایه "ومعلم" در راه است/140 کشتی تحت پوشش بیمه معلم

مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار است.
افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

در سال جاری میزان فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را تجربه کرد که این امر حاکی از آنست که تحریم ها مانعی برای پیشرفت محسوب نمی شوند.
افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا گفت: برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته در یک ماه آینده به هیات مدیره ابلاغ و مورد بررسی قرار می گیرد.

رفع مشکل کم آبی صنعت پتروشیمی در آینده ای نزدیک/ تولید 1130848 تنی "مارون" در سه ماهه اول سال جاری

مدیرعامل پتروشیمی مارون گفت: برای جبران کم آبی و استمرار تولید واحدهای صنعتی، مسئولین شرکت اقدام به برطرف کردن این معظل از طریق تاسیس آب شیرین کن و استفاده از آب فاضلاب شهری کردند.
پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) در ساعت 15 مورخ 1398/04/13 با حضور صاحبان 92/88 درصد از کل سهام و با نمایندگان تام‌الاختیار آنان در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
پربیننده ترین عناوین
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
بورس نیوز جدید در راه است
به علت تغییر پلتفرم پایگاه خبری بورس نیوز، این رسانه از ساعت ۱۳:۰۰ امروز یکشنبه ۳ شهریورماه به مدت ۳ ساعت از دسترس خارج خواهد شد.