کد خبر : ۲۳۸۰۰۴
۰۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۸

عملکرد مثبت صندوق

بــا فرا رســیدن فصل بهار و تعطیلات نــوروزی، اغلب افراد به مسافرت می‌روند. اما به دلیل وضعیت کرونایی این روز‌های کشــور، از ایــن موهبــت همگانــی محــروم شــده اند. بنابرایــن استراحت در منزل و دور شدن کامل از همه‌ی مشغله‌ها تنها کاری است که می‌توان در این ایام انجام داد.
با رونق بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ حضور مردم در این بازار شــدت گرفــت بــه گونــه‌ای کــه اکنــون ۶۰ میلیــون ســهامدار در کشــور وجــود دارد. امــا بــا ریــزش بازار ســهام از دهه ســوم مــرداد مــاه، روز‌های تلخــی برای بســیاری از ســهامداران رقم خورد. در این بین مدیریت سبد سهامی افراد با شرایط حاکم بر بورس امری بسیار دشوار بود.
حال که تعطیلات نوروزی در پیش است، بسیاری از این افراد ترجیح می‌دهند که برای مدت ده روز هم که شده از این بازار فاصلــه گرفتــه و بیشــتر از این خــود را درگیر بررســی تابلو‌های معاملاتی نکنند. اما اگر بخوهیم در این مدت ســود بازار را از دســت ندهیــم چــه؟ بــه کمــک چــه ابــزاری می‌توانیــم حیــن استراحت از پتانسیل سود نهفته در بازار منفعت ببریم؟
یکی از این ابزار‌ها صندوق‌های ســهامی هســتند که بســته به پیشــینه‌ای که دارند، می‌توانند سرمایه گذاری در بازار سرمایه را تسهیل کنند.

عملکرد مثبت صندوق

 

اما این صندوق‌ها باید ویژگی‌های مشـــخصی داشته باشند کـــه بتوان ســـرمایه‌هایی که به زحمت به دســـت می‌آیند را به آن‌ها سپرد. مدیریت فعالانه و حفظ و افزایش سرمایه هـــای مشـــتریان دو ویژگی مهم برای صندوق‌های ســـهامی اســـت. با افزایش شـــاخص کل بورس، شـــاید بســـیاری از صندوق‌ها بازدهی نســـبتا خوبی را بدست آورده باشند، اما در هنـــگام ریـــزش تاریخی بـــورس تهران، کمتـــر صندوقی توانســـته سرمایه مشتریان خود را حفظ کند. از سوی دیگر این صندوق‌ها بوســـیله مدیریت ریسک و مدیریت فعالانه دارایی قادر به انجام این این کار هســـتند.
اگـــر نگاهـــی بـــه صندوق هـــای ســـهامی بیندازیـــم، یکی از صندوق هایـــی کـــه توانســـته هـــر دو ویژگـــی بالا را داشـــته باشـــد، صنـــدوق ســـرمایه گذاری ســـهامی ســـرو ســـودمند مدبران است.

عملکرد مثبت صندوق

 

صندوق سرو

پربازده‌ترین صندوق سهامی کشور
دارای کارآمدترین مدیران بازار سرمایه کشور
مدیریت ریسک اصولی
عملکرد مناسب بازارگردان
دارای ارتباطات گسترده جهت شناسایی بهترین فرصت‌های بازار
مدیریت فعالانه در بازار ریزشی

 

همانطور که در نمودار ۱ مشخص است، صندوق سرو نسبت ۱ به ۲ صندوق سهامی مشابه خود کمتر از یک بیستم ریزش داشته است. درحالیکه شاخص کل ریزش ۵۰ درصدی را تجربه کرده، صندوق سرو ریزشی کمتر از ۱ ٪را از تاریخ ۲۰ مرداد نشان می‌دهد.
صندوق سرو (نمودار با رنگ سبز) از زمان شروع ریزش بازار سهام (۲۰مرداد) تنها ۰٫۲۵درصد کاهش پیدا کرده است. اما دو صندوق آوا (رنگ آبی) و ارزش (رنگ قرمز) به ترتیب بیش از ۳۳ درصد و ۲۱ درصد در این مدت ریزش داشته اند. در واقع صندوق سرو با مدیریت فعالانه خود در بازار ریزشی، توانسته سرمایه‌های مشتریان خود را حفظ کند. کاری که کمتر صندوقی شاید بتواند انجام دهد.

عملکرد مثبت صندوق

 

در نمودار ۲ نیز عملکرد بازارگردان این صندوق را مشاهده ۲‌ می‌کنید. همانطور که از تعداد سهامی که بازارگردان این صندوق دراختیار دارد مشخص است، بازارگردان آن نیز با عملکردی مناسب علاوه بر حفظ نقدشوندگی صندوق.
توانسته به خوبی در کنترل قیمت صندوق حول ارزش ذاتی آن یاری رسان تیم تحلیلگر این صندوق باشد.
حال شاید بتوان به صورت جدی‌تر به سپردن سرمایه‌های خود به این صندوق فکر کرد و با خیال راحت از تعطیلات نوروزی لذت برد.

عملکرد مثبت صندوق

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع
انتخاب هیات مدیره جدید

انتخاب هیات مدیره جدید "شسپا" در مجمع

مجمع عمومی شرکت نفت سپاهان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ برگزار شد.

"نبروج" مجددا مجمع برگزار می کند

مجمع عمومی فوق العاده شرکت نساجی بروجرد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵برگزار خواهد شد.
مجمع

مجمع "شتولی" ۱۰ روز دیگر برگزار می‌شود

مجمع عمومی عادی شرکت تولی پرس در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ برگزار خواهد شد.
زنگ مجمع

زنگ مجمع "پترول" به گوش می رسد

مجمع عمومی گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ برگزار خواهد شد.
سهامداران

سهامداران "تاصیکو" با هم دیدار می کنند

مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰برگزار می‌شود.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: