۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۴
با عنایت به اقدامات بانک تجارت طی سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ و با انجام برنامه‌ریزی‌های لازم، این بانک توانست به توفیقات متعددی در زمینه‌های مختلف دست یابد.

خواندن ۶ دقیقه

بانک تجارت

با عنایت به اقدامات بانک تجارت طی سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ و با انجام برنامه‌ریزی‌های لازم، این بانک توانست به توفیقات متعددی در زمینه‌های مختلف دست یابد که مشروح گزارش عملکرد طی سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

تجهیز منابع:

مجموع سپرده‌های ریالی در اسفند ۱۳۹۷ با ۸‏/۲۴ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۱.۲۶۲ هزار میلیارد ریال بالغ شد و در اسفند ۱۳۹۸ نیز با ۴۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۱.۸۳۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

همچنین در پایان سال ۱۳۹۹ مجموع سپرده‌های ریالی با ۴/۵۹ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۲,۹۱۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

شایان ذکر است، میانگین رشد پنج بانک بزرگ تجاری کشور در سال‌های مذکور به ترتیب ۱۵ درصد، ۲۶ درصد و ۴۶ درصد بوده است.

سپرده‌های جاری ریالی در اسفند ۱۳۹۷ رشدی معادل ۷۲ درصد نسبت به پایان سال گذشته داشته که در ادامه در سال ۱۳۹۸ رشد فزاینده ۱۴۹ درصدی را نسبت به پایان سال گذشته خود، تجربه کرده است.

همچنین سپرده‌های جاری ریالی در پایان سال ۱۳۹۹ نیز با ۵۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته به مبلغ ۶۴۴ هزار میلیارد ریال بالغ شده و این در حالی است که میانگین رشد سپرده‌های جاری بانک طی سه سال گذشته ۹۲ درصد و میانگین رشد پنج بانک بزرگ تجاری در سال‌های مذکور ۶۵ درصد بوده و این رشد چشمگیر منابع ارزان قیمت که در بانک بی سابقه بوده، آثار مثبت زیادی در بهبود صورت‌های مالی بانک داشته است.

‏- این موارد سبب افزایش سهم سپرده‌های کم‌هزینه بانک در سال ۱۳۹۷ به میزان ۶/۴ درصد، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۰ درصد و همچنین در سال ۱۳۹۹ به میزان ۹/۲ درصد شده که در مجموع سهم سپرده‌های کم هزینه در سبد سپرده‌ای بانک به ۸/۳۵ درصد افزایش یافته است.

‏- تغییر ترکیب سبد سپرده‌های بانک منجر به کاهش قیمت تمام شده پول از ۹/۱۶% در پایان سال ۱۳۹۶ به ترتیب به ۲/۱۴ درصد، ۳/۱۲درصد و ۵/۹ درصد در طی سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شده به عبارت دیگر هزینه تمام شده پول در بانک در طی سه سال ۴/۷ واحد درصد کاهش داشته است.

‏- در مجموع بانک توانسته است سهم از بازار منابع در بین پنج بانک بزرگ تجاری را در طی سنوات مذکور با ۵ واحد درصد افزایش از ۷/۱۳درصد به ۷/۱۸ درصد برساند.

حوزه مصارف:

‏- مجموع ناخالص تسهیلات و مطالبات در پایان سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب با ۲۶ درصد، ۲۷ درصد و ۶۹ درصد رشد به مبالغ ۷۷۰، ۹۷۷ و ۱,۶۴۸ هزار میلیارد ریال بالغ شده که با توجه به رشد منابع به متوازن سازی ترازنامه کمک شایان کرده است.

‏- مجموع مطالبات از دولت در پایان سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز به ترتیب با ۲۰ درصد، ۱۵ درصد و ۳ درصد رشد به ۴۰۳، ۴۶۵ و ۴۷۷ هزار میلیارد ریال بالغ شده است.

‏- نسبت مطالبات غیر جاری به کل مصارف در پایان سال ۱۳۹۶، ۱/۱۲درصد بوده که در پایان سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱/۲ واحد درصدی به ۱۰درصد و در پایان سال ۱۳۹۸ با کاهش ۸/۱ واحد درصدی به ۲/۸ درصد و در اسفند ۱۳۹۹ نیز به نسبت ۶/۵ درصد تقلیل یافته است.

‏- نسبت کفایت ذخایر بانک در پایان سال ۱۳۹۹ به ۶۶ درصد بالغ می‌شود که نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ به میزان ۳/۷ درصد بهبود یافته است.

‏- همچنین در راستای انجام تکالیف قانونی، این بانک نسبت به فروش دارایی‌های ثابت و غیرضرور خود به ترتیب طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ به میزان ۷/۲، ۷/۳، ۹/۷ و ۱۱ هزار میلیارد ریال اقدام کرده است.

‏- در حوزه واگذاری بهینه سرمایه‌گذاری‌های بانک طی سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ نیز به ترتیب ۶/۴ هزار میلیارد ریال، ۷/۲۵ هزار میلیارد ریال و ۷۳۹ میلیارد ریال از سرمایه گذاری هدفگذاری شده را در چارچوب ضوابط و مقررات به فروش رسانده است.

حوزه تعهدات بانک:

‏- مانده تعهدات ضمانتنامه‌های ریالی به ترتیب ۲۸، ۵۰ و ۱۰۹ درصد در سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ رشد کرده و به ارقام ۱۹۳ هزار میلیارد ریال، ۲۹۰ هزار میلیارد ریال و ۶۰۵ هزار میلیارد ریال بالغ شده که این امر توانسته ضمن تثبیت جایگاه بانک به عنوان بانک اول در کشور، موجب افزایش سهم بانک در بین پنج بانک بزرگ تجاری از ۳۳ درصد به ۴۷ درصد شود.

‏- مانده اعتبارات اسنادی مشروط و قطعی به ترتیب با ۴۹، ۵/۲ و ۸۲ درصد رشد در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ۳۳۱ هزار میلیارد ریال، ۳۳۹ هزار میلیارد ریال و ۶۱۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته به نحوی که این بانک توانسته با تثبیت سهم بیش از ۳۲ درصدی و حفظ جایگاه نخست در بین پنج بانک بزرگ تجاری نتایج مطلوبی را به دست آورد.

حوزه خدمات بانکی:

‏- در راستای افزایش سهم درآمد‌های غیر مشاع، خالص درآمد‌های کارمزدی در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب با ۸۳، ۶۸ و ۴۷ درصد رشد به ارقام ۸، ۶/۱۳ و ۲۰ هزار میلیارد ریال بالغ شد.

وضعیت نقدینگی:

‏- با توجه به اقدامات عملیاتی صورت گرفته و اصلاح تراز بانک، وضعیت نقدینگی بانک به شرایط بسیار مطلوب رسیده و طی سه سال گذشته علاوه بر تسویه خطوط بین بانکی و رفع کسری نقدینگی، این بانک توانسته به مازاد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ۱۴۰۰ دست یافته و این منابع را در بازار بین بانکی در اختیارات سایر بانک‌ها قرار دهد.

• از سایر اقدامات کلان و بسیار مهم که به همت کارکنان و مدیران بانک صورت گرفته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها که به عنوان یک اقدام موفقیت آمیز و اثرگذار در بازار سرمایه از جهت بهبود ارزش سهام بانک سبب شد بانک در پایان سال ۱۳۹۷ به بزرگترین شرکت بورسی کشور تبدیل شده و همچنین از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود.

ب) بانک با ادامه سهامداری در بانک‌های EIH هامبورگ، PIB لندن و TC بلاروس و همچنین دارا بودن شعب پاریس و تاجیکستان، از سال ۱۳۹۷ بهینه سازی شعب داخلی را در دستور کار قرار داده به نحوی که در سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۷۳ شعبه و ۵۲ باجه و در سال ۱۳۹۸ تعداد ۷۲ شعبه و ۴۷ باجه را تعطیل و ادغام کرده و در حال حاضر دارای ۱۳۶۴ شعبه و ۴۳۸ باجه در داخل کشور است.

نتیجه گیری مطلوب بانک براساس اقدامات فوق آن است که؛ شیب زیان در سال ۱۳۹۷ با بهبود ۹۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ به حدود ۵/۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافت و با تداوم این اقدامات و اجرای برنامه‌ها در سال ۱۳۹۸، بانک توانست بعد از چهار سال از زیان خارج شود (با این توضیح که توقف زیان‌دهی دو سال زودتر از سند خروج از زیان اتفاق افتاد). همچنین در اسفند ۱۳۹۹، شواهد حاکی از آن است که سود بانک با رشد فزاینده نسبت به سال ۱۳۹۸ در حدی است که نه تنها زیان انباشته بالغ بر ۱۰۷ هزار میلیارد ریالی بانک را پوشش می‌دهد بلکه نتیجه عملکرد منجر به سود در پایان سال ۱۳۹۹ می‌شود. این در شرایطی است که بانک نسبت به برآورد و منظور نمودن ذخایری اعم از؛ مبلغ ۶۶ هزار میلیارد ریال ذخیره مالیات مربوط به سنوات گذشته (بیش از ۱۱ هزار درصد افزایش نسبت به سال گذشته)، مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و مبلغ ۷/۴۵ هزار میلیارد ریال سایر ذخایر (بیش از ۳۰۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته که عمدتاً شامل ذخیره اکچوئری و ذخیره پاداش پایان خدمت است) و نیز عدم احتساب درآمد سرمایه گذاری در برخی از شرکت‌ها به دلیل عدم برگزاری مجمع عمومی آن‌ها قبل از تهیه صورت‌های مالی بانک اقدام کرده است.


  • بیشتر بخوانید:

مزایده "وتجارت" متقاضی نداشت

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع
دستان خالی سهامداران

دستان خالی سهامداران "لازما" از مجمع/مجمع لازما سود نداد

مجمع عمومی شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ برگزار شد.
سود ۶۵۰ ریالی سهامداران از مجمع

سود ۶۵۰ ریالی سهامداران از مجمع "فایرا"

مجمع عمومی شرکت آلومینیوم ایران ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ برگزار شد.
تقسیم سود ۵۰۰ تومانی در مجمع

تقسیم سود ۵۰۰ تومانی در مجمع "کپارس"

مجمع عمومی شرکت کاشی پارس در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ برگزار شد.
مجمع

مجمع "شپلی" تا ۴ روز آینده

مجمع عمومی شرکت پلی‌اکریل ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶برگزار خواهد شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: