کد خبر : ۲۶۰۰۲۵
روز پر رفت و آمد در مجمع عمومی روز ۱۵ تیرماه؛
۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۴
در تاریخ ذکر‌شده تمامی شرکت‌های که از آن‌ها نامبرده شد، به‌غیراز زرین معدن آسیا، اقتصادی و خودکفایی آزادگان، پتروشیمی ارومیه، سرمایه‌گذاری سیمان تأمین و گروه سرمایه‌گذاری تدبیر به مجمع عمومی فوقالعاده خواهند رفت.

سهامداران، چشم‌ انتظار نتایج مجامع امروز+بورس نیوز

بورس نیوز:

شرکت‌هایی که در پانزدهیمن روز از تیرماه سال ۱۴۰۱ به مجمع عمومی می‌روند شامل شرکت‌های رایان هم افزا، لابراتوار‌های سینا دارو، شاهد، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، نفت سپاهان، لیزینگ رایان سایپا، سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران، زرین معدن آسیا، اقتصادی و خودکفایی آزادگان، صنعتی جام دارو، پتروشیمی ارومیه، بیمه اتکایی ایرانیان، مؤسسه اعتباری ملل، آلومتک، لوازم خانگی پارس، سرمایه گذاری سیمان تأمین و گروه سرمایه‌گذاری تدبیر خواهند بود.

در تاریخ ذکر‌شده تمامی شرکت‌های که از آن‌ها نامبرده شد، به‌غیراز زرین معدن آسیا، اقتصادی و خودکفایی آزادگان، پتروشیمی ارومیه، سرمایه‌گذاری سیمان تأمین و گروه سرمایه‌گذاری تدبیر به مجمع عمومی فوقالعاده خواهند رفت.

هر یک از شرکت‌هایی که به مجمع عمومی فوق‌العاده می‌روند در خصوص موضوعات گوناگون (تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس، اصلاح مفاد اساسنامه، تعیین پاداش هیئت‌مدیره، تصویب صورت‌های مالی و افزایش سرمایه) تصمیم‌گیری خواهند کرد.

شرکت‌هایی که از آن‌ها نامبرده شد، گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهمتر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

سهامداران، چشم‌ انتظار نتایج مجامع امروز+بورس نیوز

سهامداران، چشم‌ انتظار نتایج مجامع امروز+بورس نیوز

رایان هم افزا

شرکت رایان هم افزا در تاریخ ۱۵ تیرماه مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده خود را ساعت ۸ صبح برگزار می‌کند.

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب‌سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت شد تا در این مجمع حضور پیدا کنند.

"رافزا" در این مجمع عمومی به‌طور فوقالعاده در خصوص تصویب صورت مالی منتهی به پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ و تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصمیم‌گیری خواهد کرد.

رایان هم افزا در آخرین صورت مالی خود میزان سود خالص خود را بالغ‌بر ۸۲ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی، در ازای هر سهم ۴،۱۲۰ ریال سود حاصل کرد.

میزان درآمد شناسایی‌شده طی یک سال گذشته توسط این شرکت برابر با ۱۹۳ میلیارد تومان بود که رشد ۶ درصدی را نسبت به سال گذشته مشاهده کرد.

میزان سود نقدی که "رافزا" در پایان سال مالی گذشته به سهامداران خود پرداخت کرد برابر با ۳،۸۰۰ ریال بود که این مبلغ ۹۲ درصد از سود خالص اعلام‌شده در ازای هر سهم بود.

لابراتوار‌های سینادارو

شرکت لابراتوار‌های سینادارو در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را بالغ‌بر ۲۴۵ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی، در ازای هر سهم ۳،۰۶۷ ریال سود حاصل کرد.

درآمد عملیاتی که "دسینا" طی این دوره سالیانه به ثبت رساند برابر با ۶۵۸ میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به سال مالی گذشته ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد.

مجمع عمومی عادی سالانه "دسینا" ساعت ۹ صبح روز ۱۵ تیرماه برگزار میشود.

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائممقام قانونی صاحبسهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت گردیده تا در این مجمع حضور پیدا کنند.

"دسینا" از میزان سود خالصی که به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سال مالی گذشته اعلام کرد برابر با ۱،۴۶۶ ریال بود که ۱۰ درصد آن را به سهامداران خود پرداخت کرد.

"دسینا" مجمع عمومی فوق العاده‌ای که در تاریخ ۱۵ تیرماه برگزار می‌کند که مربوط به تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس است.

شاهد

شرکت شاهد در تاریخ ۱۵ تیرماه مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده خود را ساعت ۹ صبح برگزار می‌کند.

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب‌سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت شد تا در این مجمع حضور پیدا کنند.

"ثشاهد" در این مجمع عمومی به‌طور فوقالعاده در خصوص انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تصمیم‌گیری خواهد کرد.

نفت سپاهان

شرکت نفت سپاهان در تاریخ پانزدهم تیرماه مجمع عمومی عادی سالیانه خود را ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه برگزار خواهد کرد.

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب‌سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت شد تا در این مجمع حضور پیدا کنند.

نفت سپاهان در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را بالغ‌بر ۳ هزار و ۴۵۳ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی، در ازای هر سهم ۶۱۷ سود شناسایی کرد.

درآمد عملیاتی که "شسپا" طی این دوره سالیانه به ثبت رساند برابر با ۱۳ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به سال مالی گذشته ۸۵ درصد افزایش یافت.

"شسپا" میزان سود خالصی که به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سال مالی گذشته اعلام کرد برابر با ۱،۸۴۳ ریال بود و توانست ۵۹ درصد آن را به سهامداران خود پرداخت کند.

"شسپا" مجمع عمومی فوق العاده‌ای که در تاریخ ۱۵ تیرماه برگزار می‌کند که مربوط به تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس است.

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، به سود خالص ۳ میلیارد و ۹۲۸ میلیون تومانی طی این دوره سالیانه دست‌یافت و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۱۱،۱۳۰ریال سود به دست آورد.

گفتنی است که "کرماشا" از فروش اوره و آمونیاک به درآمد عملیاتی ۶ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومانی رسید و این مبلغ نسبت به سال مالی گذشته ۱۵۴ درصد رشد را در پی داشت.

مجمع عمومی عادی سالیانه "کرماشا" در تاریخ پانزدهم تیرماه ساعت ۱۰ برگزار میشود.

تصمیماتی که این شرکت در مجمع عمومی سال مالی گذشته گرفت مبنی بر آن بود که در ازای هر سهم ۳،۵۲۳ ریال سود شناسایی کرد اما؛ میزان سود پرداختی به سهامداران طی سال مالی گذشته ۶۰ درصد از سود خالص در ازای هر سهم بود.

حال مجمع عمومی فوقالعاده "کرماشا" نیز در تاریخ ۱۵ تیرماه برگزار خواهد شد که در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس برگزار تصمیم‌گیری شود.

لیزینگ رایان سایپا

شرکت لیزینگ رایان سایپا در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را طی این دوره سالانه ۴۷۳ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۳۲۶ ریال سود در ازای هر سهم به دست آورد.

"ولساپا" طی این دوره مالی به درآمد عملیاتی ۹۷۰ میلیارد تومانی رسید که نسبت به سال مالی گذشته به شاهد افزایش درآمد ۵۸ درصدی بود.

مجمع عمومی عادی سالیانه "ولساپا" در تاریخ ۱۵ تیرماه ساعت ۱۰ برگزار میشود.

تصمیماتی که "ولساپا" در مجمع عمومی سال مالی گذشته گرفت مبنی بر آن بود که در ازای هر سهم ۳۸۴ ریال سود شناسایی کرد و ۲۰ درصد از این میزان سود خالص را به سهامداران خود پرداخت کرد.

سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران

شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران در صورت مالی حسابرسی شده خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را نزدیک به ۹ میلیارد تومان به ثبت رساند و طبق این صورت مالی در ازای هر سهم ۸۸۸ریال سود شناسایی کرد.

"کورزی" از فروش محصولات بالغ‌بر ۵۱۱ میلیارد تومان درآمد عملیاتی به دست آورد، مجمع عمومی عادی سالانه "کورزی" در تاریخ ۱۵ تیرماه ساعت ۱۰ برگزار میشود.

تصمیماتی که این شرکت در مجمع عمومی سال مالی گذشته گرفت مبنی بر آن بود که ۱۰۳ ریال زیان خالص در ازای هر سهم اعلام کرد و بر اساس این موضوع هیچ‌گونه پرداختی به سهامداران نداشت.

زرین معدن آسیا

شرکت زرین معدن آسیا آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را ۱۹۵ میلیارد تومان شناسایی کرد و بر اساس این صورت مالی سالیانه در ازای هر سهم ۹۷۵ ریال سود کسب کرد.

این شرکت از فروش محصولات در بازار داخل و خارج از کشور درآمدزایی داشت، میزان درآمد عملیاتی که به دست آورد بالغ‌بر ۷۲۳ میلیارد تومان بود که نسبت به سال مالی گذشته ۷۹ درصد رشد را به همراه داشت.
اقتصادی و خودکفائی آزادگان

شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را ۱۵۸ میلیارد تومان شناسایی کرد و بر اساس این صورت مالی سالیانه در ازای هر سهم ۲۱۱ ریال سود کسب کرد.

این شرکت میزان درآمد عملیاتی که به دست آورد بالغ‌بر ۳۸۹ میلیارد تومان بود که نسبت به سال مالی گذشته ۲۸ درصد کاهش را به همراه داشت.

صنعتی جام دارو

شرکت صنعتی جام دارو آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را ۳۳ میلیارد تومان شناسایی کرد و بر اساس این صورت مالی سالیانه در ازای هر سهم ۴۱۳ ریال سود کسب کرد.

این شرکت میزان درآمد عملیاتی که به دست آورد بالغ‌بر ۱۱۰ میلیارد تومان بود که نسبت به سال مالی گذشته ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.

تصمیماتی که این شرکت در مجمع عمومی سال مالی گذشته گرفت مبنی بر آن بود که ۴۱۵ ریال سود خالص در ازای هر سهم اعلام کرد و ۶۰ درصد از این میزان سود را به سهامداران خود پرداخت کرد.

پتروشیمی ارومیه

شرکت پتروشیمی ارومیه در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را طی این دوره سالانه ۶۸ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۹۷۱ ریال سود در ازای هر سهم به دست آورد.

"شاروم" طی این دوره مالی به درآمد عملیاتی ۵۶۴ میلیارد تومانی رسید که نسبت به سال مالی گذشته شاهد افزایش درآمد ۱۵۱ درصدی بود.

مجمع عمومی عادی سالیانه "شاروم" در تاریخ ۱۵ تیرماه ساعت ۱۰ برگزار میشود.

تصمیماتی که "شاروم" در مجمع عمومی سال مالی گذشته گرفت مبنی بر آن بود که در ازای هر سهم ۵۹۴ ریال سود شناسایی کرد و ۵۹ درصد از این میزان سود خالص را به سهامداران خود پرداخت کرد.

بیمه اتکایی ایرانیان

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۵ تیرماه برگزار میگردد حضور یابند و در خصوص انتخاب هیئت مدیره تصمیم‌گیری کنند.

مؤسسه اعتباری ملل

شرکت مؤسسه اعتباری ملل در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان زیان خالص خود را طی این دوره سالانه ۷۱۴ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۷۱۴ ریال زیان در ازای هر سهم به دست آورد.

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۵ تیرماه برگزار میگردد حضور یابند و در خصوص افزایش سرمایه تصمیم‌گیری کنند.

آلومتک

شرکت آلومتک در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را طی این دوره سالانه ۳۳ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۴۴۸ ریال سود در ازای هر سهم به دست آورد.

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۵ تیرماه برگزار میگردد حضور یابند و در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصمیم‌گیری کنند.

کارخانجات لوازم خانگی پارس

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را طی این دوره سالانه ۴۱ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۴۵۹ ریال سود در ازای هر سهم به دست آورد.

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۵ تیرماه برگزار میگردد حضور یابند و در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصمیم‌گیری کنند.

سرمایه گذاری سیمان تامین

شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را طی این دوره سالانه یک هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۱،۳۶۶ ریال سود در ازای هر سهم به دست آورد.

"سینا" طی این دوره مالی به درآمد عملیاتی یک هزار و ۵۲۳ میلیارد تومانی رسید که نسبت به سال مالی گذشته شاهد افزایش درآمد ۱۵ درصدی بود.

مجمع عمومی عادی سالیانه "سینا" در تاریخ ۱۵ تیرماه ساعت ۱۵ برگزار میشود.

تصمیماتی که "سینا" در مجمع عمومی سال مالی گذشته گرفت مبنی بر آن بود که در ازای هر سهم ۱،۳۶۱ ریال سود شناسایی کرد و ۷۷ درصد از این میزان سود خالص را به سهامداران خود پرداخت کرد.

گروه سرمایه‌گذاری تدبیر

شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را طی این دوره سالانه یک هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۱۷۷ ریال سود در ازای هر سهم به دست آورد.

"تدبیر" طی این دوره مالی به درآمد عملیاتی یک هزار و ۳۶۲ میلیارد تومانی رسید که نسبت به سال مالی گذشته شاهد اُفت درآمد ۱۳ درصدی بود.

مجمع عمومی عادی سالیانه "تدبیر" در تاریخ ۱۵ تیرماه ساعت ۱۵ برگزار میشود.

تصمیماتی که "تدبیر" در مجمع عمومی سال مالی گذشته گرفت مبنی بر آن بود که در ازای هر سهم ۱،۳۲۹ ریال سود شناسایی کرد و ۴۴ درصد از این میزان سود خالص را به سهامداران خود پرداخت کرد.

نتایج مجامع عمومی که در تاریخ پانزدهم تیرماه برگزار شد:

شرکت رایان هم افزا در تاریخ ۱۵ تیرماه قرار بر آن بود که مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای را برگزار کند.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت رایان هم افزا با حضور ۸۳.۶۵ درصد سهامداران و هیئت‌مدیره شرکت برگزار شد و اعضای هیئت‌مدیره خود را شناخت و در مجمع عمومی فوق‌العاده نیز در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصمیم‌گیری کردند.

مجمع عمومی عادی سالانه صنایع پتروشیمی کرمانشاه با حضور ۶۷.۹۶ درصدی سهامداران برگزار شد و میزان سود نقدی که در ازای هر سهم تقسیم شد برابر با ۵،۷۰۰ ریال بود، در مجمع عمومی فوق‌العاده نیز در مورد تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصمیم‌گیری صورت گرفت.

شرکت نفت سپاهان مجمع عمومی عادی سالانه خود را با حضور ۸۵.۸۷ درصدی سهامداران خود آغاز کرد و در پایان بین سهامداران خود سود نقدی ۶۰۰ ریالی را تقسیم کرد، در مجمع عمومی فوق‌العاده نیز در مورد تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصمیم‌گیری صورت گرفت.

مجمع عمومی عادی سالانه لیزینگ رایان سایپا با حضور ۵۴.۹۳ درصد سهامداران و هیئت‌مدیره شرکت برگزار شد و در انتها به ازای هر سهم سود نقدی ۱۳۰ هزار ریالی تقسیم کرد.

مجمع زرین معدن آسیا با حضور ۵۳.۲۴ درصدی سهامداران برگزار شد، در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه به ازای هر سهم ۹۷۵ ریال سود خالص شناسایی شد و از این میزان ۴۲۰ ریال سود نقدی بین سهامداران پرداخت خواهد شد.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان با حضور ۵۱.۳ درصد سهامداران و هیئت‌مدیره شرکت برگزار شد و در انتها به ازای هر سهم سود ۱۷۰ ریالی تقسیم کرد.

مجمع عمومی عادی سالانه صنعتی جام دارو با حضور ۳۹.۸۷ درصد سهامداران و هیئت‌مدیره شرکت برگزار شد و ه حدنصاب قانونی نرسید.
مجمع عمومی عادی سالانه پتروشیمی ارومیه با حضور ۵۹.۵۸ درصدی سهامداران برگزار شد و میزان سود نقدی که در ازای هر سهم تقسیم شد برابر با ۳۹۰ ریال بود.

مجمع عمومی عادی سالانه اعتباری ملل با حضور ۶۲.۷۳ درصد سهامداران و هیئت‌مدیره شرکت برگزار شد و در انتهای این در خصوص افزایش سرمایه شرکت تصمیم‌گیری و با آن موافقت شد، این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی تأمین شد که مبلغ آن برابر با یک هزار میلیارد تومان (۱۰۰ درصد افزایش) است.

شرکت آلومتک مجمع عمومی عادی سالانه خود را با حضور ۶۰.۰۷ درصدی سهامداران و هیئت‌مدیره شرکت آغاز کرد و در پایان بین سهامداران خود سود نقدی ۱۰۰ ریالی را تقسیم کرد، در مجمع عمومی فوق‌العاده نیز در مورد تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصمیم‌گیری صورت گرفت.

مجمع عمومی عادی سالانه سرمایه‌گذاری سیمان تأمین با حضور ۹۰.۴۷ درصدی سهامداران برگزار شد و میزان سود نقدی که در ازای هر سهم تقسیم شد برابر با ۱،۲۶۰ ریال بود.

پایان مطلب

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع
کدام شرکت‌ها تا پایان آبان‌ماه به مجمع می‌روند؟

کدام شرکت‌ها تا پایان آبان‌ماه به مجمع می‌روند؟

شرکت‌ها در این بازه زمانی گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
مجامع این ۲۰ شرکت را زیر نظر داشته باشید!

مجامع این ۲۰ شرکت را زیر نظر داشته باشید!

شرکت‌ها در این تاریخ گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
تقسیم سود ۵۰ تومانی در مجمع

تقسیم سود ۵۰ تومانی در مجمع "فارس"

این شرکت در پایان سال مالی خود میزان درآمدی که از خود بر جای گذاشته ۵۲ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال مالی گذشته با افزایش ۳۴ درصدی همراه بوده است.
مجامعی که در ۲ روز آینده برگزار می‌شوند

مجامعی که در ۲ روز آینده برگزار می‌شوند

شرکت‌ها در این تاریخ گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
تا پایان هفته کدام شرکت ها به مجمع می روند؟

تا پایان هفته کدام شرکت ها به مجمع می روند؟

شرکت‌ها در این تاریخ‌ها گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهمتر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: