در راستای حمایت حداکثری از تولید و سازندگان داخلی انجام شد؛
۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۱
در شرایط سخت و طاقت فرسای تحریم‌های یکجانبه و ناجوانمردانه بیش از هر بخش دیگر، تولید و اقتصاد است که باید تاب آوری و مقاومت داشته باشد که این امر جز با تداوم حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و استفاده فزاینده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی داخلی میسر نخواهد شد.

تأمین ۷۵ درصد از کل تعداد سفارش‌های فولاد هرمزگان از داخل کشور

بورس نیوز: شرکت فولاد هرمزگان به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد خام کشور از ابتدای بهره برداری و به ویژه در سال‌های اخیر، با سرمایهگذاری‌های مؤثر و هدفمند و حمایت‌های هوشمندانه از سازندگان و شرکت‌های دانشبنیان داخلی، در این مسیر سخت، اما روشن، گام‌های بزرگی برداشته و به موفقیت‌های ارزشمندی دست یافته است.

در متن حاضر مسیب فروغی، معاون خرید شرکت فولاد هرمزگان به تشریح دستاورد‌ها و اقدامات شرکت در حوزه خرید، بومی سازی و حمایت از سازندگان و شرکت‌های دانش بنیان داخلی پرداخته است. با ما همراه باشید.

قدری درباره معاونت خرید فولاد هرمزگان و استراتژی‌های آن توضیح دهید.

مدیریت زنجیره تأمین کالا و خدمات جریان پویایی است که دارای اجزای ثابت مستمری مانند گردش اطلاعات، کالا، خدمات و منابع مالی بین واحد‌های خرید و تأمین کنندگان شامل سازندگان، توزیع کنندگان و خرده فروشان است و کارایی آن از طریق سودآوری یا ارزش زنجیره تأمین حاصل از اختلاف ارزش محصول و هزینه‌های تأمین قابل ارزیابی است.

معاونت خرید شرکت فولاد هرمزگان با هدف تأمین پایدار، اقتصادی، به موقع و باکیفیت، در ساختار سازمانی خود دارای بخش‌های مختلف مدیریتی، مانند خرید مواد اولیه و مصرفی، خرید تجهیزات و قطعات یدکی برق و مکانیک، امور قراردادها، مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی خرید و کنترل مواد است که در سال ۱۴۰۱ با راه اندازی سیستم گزارش‌های آنلاین و عارضه یابی فرایند و رفع موانع و حذف گلوگاه‌ها اقدام به خرید اقتصادی کالا‌های استراتژیک نموده تا بتواند با کاهش بهای تمام شده کالا‌های اساسی، ارزش زنجیره تأمین را بهبود دهد.

گفتنی است با توجه به شرایط رکود بازار، معاونت خرید شرکت فولاد هرمزگان سیاست‌ها و اقداماتی جهت کاهش بهای تمام شده هزینه‌های تأمین، به منظور افزایش سودآوری در سال ۱۴۰۱ در پیش گرفته که عمده ترین آن‌ها عبارتند از: عقد قرارداد‌های بلندمدت؛ ایجاد تغییرات بهینه در برخی قرارداد‌های از قبل منعقدشده کالا‌های استراتژیک؛ به منظور کاهش میانگین بهای تمام شده؛ توسعه و تعمیق روابط بلندمدت با تأمین کنندگان کالا‌های استراتژیک به منظور استفاده از تخفیف ها؛ تقویت بانک اطلاعاتی تأمین کنندگان به منظور افزایش قدرت چانه زنی در قیمت.

رویکرد معاونت خرید را در حوزه تأمین و بومیسازی چگونه ارزیابی میکنید؟

معنای عملی بومی سازی در ایران، اصلاح زنجیره تأمین از طریق تغییر استراتژی خرید قطعات و مواد مصرفی با هدف اصلی ایجاد شرایط تأمین پایدار در زنجیره تأمین و هدف فرعی کمک به صنایع تولیدکننده قطعات و مواد اولیه داخلی (حمایت از تولید داخلی و صنایع دانشبنیان ذیل اقتصاد مقاومتی) است.

ازآنجاکه تأمین کالا و خدمات دارای یک الگوی چندهدفه است، نقش آن هم در کسب سودآوری و موفقیت سازمان چندوجهی خواهد بود؛ ازاینرو امروزه تأمین کالا و خدمات، مهمترین و پیچیده ترین فرایند در سازمان است؛ به طوری که بیش از ۹۰ در صد هزینه‌های یک سازمان در این فرایند رخ میدهد و کوچکترین اشتباه در آن میتواند اثرات مخرب و غیرقابل جبران بر سود و ارزش سهام و... داشته باشد.

فرایند خرید داخل علاوه بر اینکه می تواند صنایع بالادست خود و واحد‌های کوچک سازنده، توزیع کننده و تأمین کننده را با خرید‌های مؤثر تقویت کند؛ همچنین میتواند منجر به رشد اقتصاد ملی و محلی شود. شرکت فولاد هرمزگان با الگوبرداری از شرکت فولاد مبارکه، در شرایط تحریم با توسعه و تعمیق دانش بومی سازی و عملیاتی نمودن آن از طریق ایجاد واحد بومی سازی و برگزاری جلسات مستمر با تولیدکنندگان استانی و کشوری، توانسته است با سازندگان داخلی به درک متقابلی از نیاز‌ها برسند که این امر در سال‌های اخیر منجر به بومی سازی بسیاری از تجهیزات مهم و حساس شده که افق روشنی را پیش روی صنعت بومی سازی در کشور و استقلال و پایداری تولید، ترسیم کرده است.

در شرایط تحریم چه تدابیری برای تأمین و بومیسازی مواد و تجهیزات اندیشیده اید؟

بومی سازی در معنای کلی یک استراتژی و در معنای جزئی یک ابزار برای توسعه صنعتی محسوب میشود و محدود به شرایط تحریم نیست. تجربه رشد کشور‌های نوظهور صنعتی نشان میدهد که استراتژی توسعه صنعتی یا تماما بر بومی سازی متکی بوده یا بخشی از آن بهصورت ترکیبی با سایر ابزار‌ها باعث توسعه شده است.

رویکرد شناسایی، ارزیابی، امکان سنجی و انتخاب این کالا‌ها و سازندگان آنها، از مهمترین تدابیری است که در جلسات هفتگی بومی سازی شرکت فولاد هرمزگان به آن پرداخته می شود. همچنین برگزاری جلسات مذاکره و اخذ مشاوره از شرکت فولاد مبارکه در خصوص کالا‌های بومی سازی شده یکی دیگر از رویکرد‌های اثرگذاری است که تبدیل به بسته‌های دانشی ارزشمند شده است.

ایجاد دسترسی به تشکیلات سفارش دهی به منظور تفکیک و مشخص کردن خرید‌های بومی سازی از دیگر رویکرد‌ها بوده که فرایند گردش اطلاعات بین واحد‌های بهره برداری و خرید را تسهیل نموده است. همچنین فرایند خرید قطعات یدکی، ماشین آلات و تجهیزات در این شرکت به گونه ای است که کلیه درخواست‌ها پس از طی مرحله بررسی و امکان سنجی ساخت داخل توسط واحد بومی سازی، به واحد خرید جهت انجام فعل بازرگانی ارسال می شود که بهتبع آن منجر به شناسایی سازندگان بومیسازی موفق در کشور شده است.

شرکت فولاد هرمزگان در راستای حمایت از بومی سازی و سازندگان داخلی اقدام به پرداخت ۶۰ در صد پیش پرداخت نموده و همچنین تسهیل در دریافت ضمانتنامه‌ها برای خرید‌های بومی سازی را در دستور کار خود قرار داده است.

آیا برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاهها، سازندگان و تأمین کنندگان داخلی فراخوان صورت گرفته است؟ در فهرست تأمین کنندگان معتبر بر اساس معیار‌ها و سیاست‌های پذیرفته شده سازمان (وندورلیست) شما چه

تعداد تأمین کننده و شرکت سازنده و شرکت دانش بنیان دارید؟

شرکت فولاد هرمزگان از طریق واحد تحقیق و توسعه در مجموعه معاونت تکنولوژی، جلسات مختلفی را با واحد بهره برداری برگزار کرده که نیازمندی‌های شناسایی شده را از طریق برگزاری جلسات منظم با پارک‌های علم و فناوری استانی و کشوری اعلام کند و این نیاز‌های فناورانه را در قالب بذر‌های ایده تعریف نماید تا شرکتها، مؤسسات، پارک‌های علم و فناوری و دانش بنیان رویکرد هدفمندتری در خلق ایده و تجاری سازی آن داشته باشند.

ازجمله این اقدامات در استان و کشور میتوان به موارد ذیل اشاره داشت: ایجاد مرکز تکنولوژی در پارک علم و فناوری استان هرمزگان؛ تأسیس هنرستان همجوار فولاد جهت جذب و آشنایی دانشجویان نخبه استانی با صنعت؛ طرح پیشرانش دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛ راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان با اهداف گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان؛ تجاری سازی دستاورد‌های پژوهشی از طریق ایجاد زمینه مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی؛ حمایت کمی و کیفی از سازندگان داخلی و شرکت‌های دانش بنیان؛ عقد قرارداد با بیش از ۲۰ دانشگاه و پژوهشکده معتبر کشور در قالب انعقاد قرارداد‌های پژوهشی و اجرایی. خاطرنشان می سازد شرکت فولاد هرمزگان توانسته است از طریق طرح‌های حمایتی و توسع‌های، مسیر گردش اطلاعات و فعالیت‌های اجرایی بین دانشگاه و صنعت را تسهیل و هموار نماید.

با توجه به فعالیت‌های ذکرشده تعداد ۱۸۹۴ شرکت داخلی اعم از پارک علم و فناوری، دانشبنیان و... معادل ۳۰ درصد کل وندورلیست شرکت فولاد هرمزگان در سامانه مدیریت ارتباط با تأمینکنندگان این شرکت وجود دارد. همچنین فرایند‌های حمایتی، از طریق لحاظ کردن امتیاز دانشبنیان در ارزیابی‌های ورودی، میتواند نقش مهمی در استقبال از این دست شرکت‌ها جهت ورود به وندور داشته باشد.

چند درصد از اقلام و قطعات موردنیاز فولاد هرمزگان از داخل تأمین می شود؟

از ابتدای تولید شرکت فولاد هرمزگان تاکنون سهم هزین‌های و تعدادی تولید و تأمین از داخل روند افزایشی داشته که این روند از نظر تعداد سفارش در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ درصد از کل تعداد سفارش‌ها و ۵۲ درصد از هزینه‌های تأمین، مربوط به سفارش‌های تأمین از داخل بوده است.

چه میزان صرفه جویی ریالی و ارزی تا کنون عاید شرکت شده است؟ 

صرفه جویی ارزی در بخش بومی سازی در سال ۱۴۰۱ و براساس گزارش اعلام شده به سازمان صنعت معدن تجارت حدود ۴۱۸ هزار دلار بوده که این مبلغ صرفه جویی مربوط به ۲۶ ردیف کالاست که توسط ۱۹ واحد کارگاه داخلی و یک واحد دانشگاهی انجام شده است. 

از تجارب فولاد مبارکه چه استفاد‌های کرده اید؟

در راستای یکپارچه سازی، هماهنگی و همراستایی با فعالیت‌های گروه فولاد مبارکه، اساس و پایه فرایند‌های تأمین و ساخت شرکت فولاد هرمزگان، بر مبنای فرایند‌ها و ساختار‌های شرکت فولاد مبارکه شکل گرفته و اکثر بهبود‌ها و تغییرات حاصله هم به موازات مدیریت تغییرات شرکت فولاد مبارکه به روزرسانی می شود.

سخن پایانی؟

با توجه به رسالت شرکت فولاد هرمزگان و سیاست‌های ابلاغی گروه فولاد مبارکه در جهت توسعه و رشد اقتصادی کشور و منطقه از طریق توسعه ظرفیت تولید و یا تکمیل زنجیره ارزش، نیاز است تا معاونت خرید نیز در جهت بهینهسازی و تحقق اهداف سازمانی، متناسب با مدیریت تغییرات جهانی و کشوری گام بردارد و در افق‌های مختلف، از طریق پیشبینی‌های کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، توانایی استفاده از فرصت‌ها و رفع اثر تهدید‌ها را ایجاد نماید و این مستلزم مجهز شدن به دانش روز، ارتباطات مؤثرتر با تأمینکنندگان داخلی و همچنین توسعه ارتباطات با گروه فولاد مبارکه و سایر ظرفیت هاست.

این مسیر قطعا مانند گذشته نیازمند حمایت‌های بیدریغ مجموعه مدیریت ارشد گروه فولاد مبارکه و شرکت فولاد هرمزگان است.

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع
کدام شرکت‌ها تا پایان آبان‌ماه به مجمع می‌روند؟

کدام شرکت‌ها تا پایان آبان‌ماه به مجمع می‌روند؟

شرکت‌ها در این بازه زمانی گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
مجامع این ۲۰ شرکت را زیر نظر داشته باشید!

مجامع این ۲۰ شرکت را زیر نظر داشته باشید!

شرکت‌ها در این تاریخ گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
تقسیم سود ۵۰ تومانی در مجمع

تقسیم سود ۵۰ تومانی در مجمع "فارس"

این شرکت در پایان سال مالی خود میزان درآمدی که از خود بر جای گذاشته ۵۲ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال مالی گذشته با افزایش ۳۴ درصدی همراه بوده است.
مجامعی که در ۲ روز آینده برگزار می‌شوند

مجامعی که در ۲ روز آینده برگزار می‌شوند

شرکت‌ها در این تاریخ گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
تا پایان هفته کدام شرکت ها به مجمع می روند؟

تا پایان هفته کدام شرکت ها به مجمع می روند؟

شرکت‌ها در این تاریخ‌ها گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهمتر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: