دوشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۷
تماشا کنید| آیا اقتصاد می تواند برای همیشه رشد کند؟
بسیاری از اقتصاددانان فکر می کنند که یک اقتصاد دائما در حال رشد برای ادامه بهبود زندگی مردم ضروری است و اگر رشد اقتصاد جهانی متوقف شود، مردم بیشتر بر سر مقدار ثابت ارزش موجود مبارزه خواهند کرد، نه اینکه برای تولید ارزش جدید تلاش کنند. که این سوال را ایجاد می کند: آیا رشد بی نهایت در یک سیاره محدود امکان پذیر است؟
کد خبر : ۲۷۱۸۹۸
اشتراک گذاری :
ارسال نظر