بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۶
تحلیل تکنیکال
تلاقی حمایتِ خطِ روندِ صعودی، با عنوانِ TL ۱ و سطحِ حمایتیِ X ۳ و همچنین شکستِ خطِ روندِ نزولیِ TL ۲ و پولبک به این خط، باعثِ افزایشِ احتمالِ ایجادِ پولبکِ صعودیِ عیمق‌تر (نسبت به پرچم‌های صعودیِ قبلی) و حتی بازگشتِ روندِ نزولی به صعودی شده است.
کد خبر : ۲۷۵۵۶۱

بورس‌نیوز:

توجه: تحلیل زیر فاقد هرگونه سیگنالِ خرید (ورود) یا فروش (خروج) است و تنها با درنظرگرفتن احتمالات به بررسی سناریو‌های محتمل می‌پردازد.

۱. توضیحات کلی در خصوص شرکت

هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

۲. تکنیک غالب در تحلیل انجام شده:

استفاده از خطوط کانال، خطوط آلفا و الگو‌های بازگشتیِ ایجاد شده بروی خطوط روند مانند الگوی واگرایی قرینه‌ای (SYD). تئوری داوجونز مبنی بر سقف‌ها و کف‌های قیمتی (فراکتال‌های سقف و کف)

تصویر شمارۀ ۱ 

تحلیل تکنیکال
 
شکل ۱ نمودار قیمت ومعادن

در تصویر بالا از قیمتِ سهامِ شرکتِ "ومعادن" در تایم‌فریم روزانه، قیمت در یک محدودۀ معاملۀ رونددار، قرار گرفته است که در آخرین موجِ صعودیِ خود، حتی موفق به شکستِ سقفِ تاریخی خود بوده است (ATH). دراین‌بین سیگنال‌های بازگشتی در انتهای امواجِ منتهی به سقف و کفِ این محدودۀ معاملۀ رونددار، توسطِ کراسِ قیمت از خطوطِ کانال؛ تحتِ عنوانِ خطوطِ آلفا (AL) کاملاً قابل دریافت بوده‌اند. در تصویر بالا سیگنال‌های خرید (Buy) و فروش (Sell) در تصویر مشخص شده‌اند تا کارکردِ خوبِ این خطوط در گذشتۀ نمودار مشخص شده باشد.

در انتهای نمودار نیز قیمت پس از کراسِ صعودیِ قیمت از خطِ AL ۹ و سپس پولبک به این خط شرایط را برای ایجادِ یک اصلاحِ عمیقِ صعودی و یا حتی بازگشتِ روند آماده کرده است. درهرصورت کراسِ صعودیِ قیمت از خطِ AL ۱۰ (خطِ کانالِ آبی‌رنگ) سیگنالِ نهاییِ خرید را صادر خواهد کرد. دراین‌بین واکنشِ قیمت به خطِ روندِ TL ۱ نیز باعثِ افزایشِ احتمالِ صعودِ قیمت و تکمیلِ سیگنال‌های خرید شده است. از طرفی این واکنش در نزدیکیِ محدودۀ حمایتِ ۳۴۵۲ ریال ایجاد شده است که به‌نوعی اولین کف از محدودۀ معاملۀ رونددار است.

باید توجه شود که در صورتِ صعودِ قیمت در برخورد با خطِ روندِ TL ۱ و ثبتِ کفِ بالاتر، نسبت به کفِ قبلی، روندِ صعودی می‌تواند تثبیت و باقدرت بیشتری حرکت نماید. از طرفی سطحِ حمایتیِ خطِ روندِ TL ۱؛ یعنی ۴۲۱۲ ریال، هم‌تراز با باکسِ X۳ است که باعثِ افزایشِ قدرتِ این سطح در بازگشت دادنِ قیمت می‌شود. باکس X۳ در واقع پولبکِ شکستِ روندِ صعودی، به سقفِ قبلی خود بوده است که طبق تئوری داو این خود یک نشانۀ مهم از تغییر روندِ نزولی به صعودی؛ در آخرین لگِ متعلق به محدودۀ معامله بوده است؛ بنابراین این سطح می‌تواند نقش مهمی را در سلامتِ روندِ صعودی فعلی برای سهم ایفا نماید.

در نگاهی دقیق‌تر و در مقایسۀ سطحِ X۳ با X۲ و X۱ می‌توان به این فرضیه دست‌یافت که روندِ صعودیِ اخیر در مقایسه با لگ‌های صعودیِ قبلی قدرت بیشتری دارد، چراکه این اولین‌بار است که این سطح قیمتی (اولین سقف از روندِ صعودی)، در روندِ صعودی، شکسته نشده است و موجِ نزولیِ بعدی موفق به شکست این سطح؛ یعنی آخرین سقف از روندِ صعودیِ قبلی نشده است، بنابراین می‌توان این سناریو را در صدرِ برنامۀ معاملاتیِ خود قرارداد که ریزشِ اخیر تنها یک اصلاح (پرچمِ نزولی) عمیق بوده است. حتی در آخرین روندِ صعودی اخیر شاهدِ ایجادِ پولبک‌های نرمال (باکس‌های نارنجی‌رنگ) و تشکیلِ یک روندِ قدرتمند برای اولی بار در طی چند ماه اخیر هستیم که این امر خود قوت بخشِ سناریوی قبلی است.

درهرصورت با تکمیلِ الگوی بازگشتیِ واگرایی قرینه‌ای با خطی TL ۲ و کراسِ صعودیِ قیمت از خطِ AL ۱۰ می‌توان سیگنالِ خرید را صادر کرد. در صورت صادرشدن سیگنال‌های خریدِ ذکر شده، اولین مقاومتِ مهم، سقفِ محدودۀ معامله (۵۵۳۲ ریال) و سپس سقفِ تاریخیِ جدید قیمت است. در غیر این صورت و با ادامه‌یافتن ریزشِ قیمت و ناقض ماندنِ الگو‌های بازگشتی (SYD, TL ۲ & AL) انتظار می‌رود، قیمت واردِ یک محدودۀ معاملۀ کوچک‌تر شود. در سناریوی بدبینانه، قیمت می‌تواند با کراسِ نزولیِ خود از خطِ AL ۱۲ (این خط در واقع هنوز ماهیتِ MCL دارد) تا کفِ محدودۀ معامله، یعنی قیمت ۳۴۵۲ ریال ریزش نماید. در چنین حالتی می‌توان از خطِ AL ۱۲ به عنوان تریگر خرید نیز استفاده، به این ترتیب که با کراسِ صعودیِ قیمت از این خط، سیگنالِ خرید قدرتمندی با حمایتِ کفِ محدودۀ معامله (۳۴۵۲ ریال) صادر خواهد شد.

در ادامه، مطالبِ آموزشی در خصوص نحوۀ شناسایی خطوطِ کانالِ MCL و خطوطِ آلفا (AL) در اختیار شما قرار داده شده است که توجه شما مخاطبِ محترم را به آن جلب می‌نمایم.

تعریف مفاهیم، عبارات اختصاری و الگو‌ها

تصویر آموزشی

در تصویر زیر مراحل شناسایی خطوطِ کانال به تصویر کشیده شده است. در مرحلۀ اول با اتصال دو سقف در روندِ صعودی (قسمت بالای تصویر) و دو کف در روندِ نزولی (قسمت پایینِ تصویر) خطِ کانالی با عنوانِ MCL قابل‌شناسایی است (A) که در ادامه شکستِ آن می‌تواند در جهتِ روند، سیگنالِ ادامه‌دهنده‌ای را صادر نماید (B)، اما با نقض‌شدن این شکست و بازگشتِ قیمت به فضای قبلی، نسبت به خطِ MCL ماهیتِ این خطِ تبدیل به خطِ آلفا شده و سیگنالی در جهتِ مخالف صادر می‌شود (C).

تحلیل تکنیکال

 
شکل ۲ تصویر آموزشی از مراحل ایجاد خطِ کانال و تبدیل آن به خطِ آلفا (Alpha Line)

در قسمت زیر مفاهیم و الگو‌های مورداستفاده تعریف شده‌اند.

Channel Line_MCL (خط کانال یا خط میکرو کانال): خطی است مورب که از اتصال سقف‌ها در روند صعودی و از اتصال کف‌ها در روندِ نزولی ایجاد می‌شود.

Exhuasting Gap/Extra jump: جهش اضافه یا گپ خستگی، در اثر هیجانات بازار و کمین و خلأ معاملاتی جناح مخالفِ روند بروی یک خطِ کانال ایجاد می‌شود. این جهش منجر به شکستِ موقتی خطِ کانال شده و قیمت در جهتِ روندِ آن خطِ کانال حرکت کرده و سیگنالی در راستای حرکتِ آن صادر می‌کند. این حرکت اغلب بسیار تندوُتیز بوده، اما پس از مدتی نقض شده و در جهتِ مخالف باز می‌گردد. به‌عنوان‌مثال در روندِ صعودی و در انتهای آن جهشی صعودی رخ‌داده و خطِ کانال به سمتِ بالا شکسته؛ اما پس از مدتی بازمی‌گردد.

Alphan Line (خط آلفا): زمانی که جهشِ اضافه‌ای از یک خطِ کانال ایجاد می‌شود، در صورتِ بازگشتِ قیمت به فضای قبلی، خطِ کانال نقض شده و تبدیل به خطِ آلفا می‌شود که در این صورت سیگنالی در جهتِ مخالف قابل‌شناسایی است، به‌عنوان‌مثال زمانی که جهشِ اضافه‌ای از خطِ کانالِ صعودی ایجاد می‌شود و قیمت به زیر این خطِ کانال باز می‌گردد، سیگنال فروش قابل‌شناسایی است که می‌توان در تأیید آن از دیگر نشانه‌های تکنیکی استفاده کرد.

Alpha Line Minor: خطِ آلفای مینور خطی است که نسبت به خطِ آلفای ماجور یا اصلی دارای شیب بیشتری است و یا در بازۀ زمانی کوتاه‌تری بروی نمودارِ قیمتی شناسایی شده است. این خط اغلب می‌تواند با خطِ آلفای اصلی یا دیگر هشدار‌های بازگشتی سیگنالی دارای هم‌پوشانی قابل‌قبولی را صادر نماید.

Pullback: پولبک یا تروبک به بازگشتِ قیمت به سطحی از پیش شکسته شده گفته می‌شود. این سطحِ کلیدی می‌تواند استاتیک (سطوح عرضه یا تقاضا _ سطوح حمایت یا مقاومت) یا سطوح دینامیک (خطوط روند _ خطوط کانال) یا اندیکاتور‌های روندی مانند میانگین متحرک‌ها در نظر گرفته شود.

Symmetrical Divergence (SYD): زمانی که یک خطِ روند شکسته می‌شود و پولبکِ ایجاد شده بروی آن فراتر از اوجِ قبلی تشکیل می‌شود؛ الگوی واگرایی قرینه‌ای (SYD) ایجاد می‌شود. به‌عنوان‌مثال در یک روندِ صعودی اگر پس از شکستِ خطِ روندِ صعودی، قیمت سقفِ جدید را دقیقاً در قالبِ پولبک به خطِ روندِ صعودیِ از پیش شکسته شده ایجاد نماید، این الگو به‌عنوان الگوی واگرایی قرینه‌ای می‌تواند یک سیگنالِ فروش، همراه با یک حدِ ضرر فشرده را صادر نماید. در روند‌های بســیار تندوُتیز پیش از بازگشتِ روند، اغلب شاهدِ ایجاد دو پولبک به خط روندِ خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال

شکل ۳ نمونه‌ای از واگرایی قرینه‌ای در انتهای روند صعودی

نکته: در اغلب موارد در ترسیم خطوط روند یا خطوطِ کانال از قیمتِ بسته‌شدن پیوتِ دوم (Close Price) استفاده شده است.

۳. خلاصۀ وضعیت:

تلاقی حمایتِ خطِ روندِ صعودی، با عنوانِ TL ۱ و سطحِ حمایتیِ X۳ و همچنین شکستِ خطِ روندِ نزولیِ TL ۲ و پولبک به این خط، باعثِ افزایشِ احتمالِ ایجادِ پولبکِ صعودیِ عیمق‌تر (نسبت به پرچم‌های صعودیِ قبلی) و حتی بازگشتِ روندِ نزولی به صعودی شده است.

سیگنالِ نهایی خرید می‌تواند در شکستِ سقفِ آخر و یا کراسِ صعودیِ قیمت از خطِ AL ۱۰ (خطِ کانالِ آبی‌رنگ) صادر شود.

علی عاطفی آقایان، تحلیلگر و معامله‌گر بازار‌های مالی

اشتراک گذاری :
ارسال نظر