برچسب ها
برچسب: اوراق گواهی حق تقدم
مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران اعلام کرد:
اولین اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن سال 1399 با گشایش...
مورد تغییرات اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن گفت شورای پول... سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی... حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را تصویب کرد وی... در مورد اوراق وام مسکن در تهران گفت این تسهیلات...
کد خبر: ۲۲۰۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۴


مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن... ذکر است مدت اعتباراوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات... از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ است...
کد خبر: ۲۰۷۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن... خریداران در کلیه نماد های معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک... توسط خریداران اوراق برای نماد های اوراق گواهی که فقط... و تسه ۹۷۰۱ مشمول محدودیت مذکور نیستند ۳-در خصوص اوراق...
کد خبر: ۲۰۴۰۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات... توسط خریداران در کلیه نماد های معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن... فروش توسط خریداران اوراق برای نماد های اوراق گواهی که... خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید...
کد خبر: ۲۰۳۶۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


موارد ذیل در خصوص نماد های اوراق گواهی حق تقدم... اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی تملی جهت نقل... سال تقویمی است ۲ اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت... سفارش خرید حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش جهت...
کد خبر: ۲۰۳۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات... توسط خریداران در کلیه نماد های معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن... فروش توسط خریداران اوراق برای نماد های اوراق گواهی که... اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید وانجام...
کد خبر: ۲۰۲۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


موارد ذیل در خصوص نماد های اوراق گواهی حق تقدم... اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی "تملی" جهت نقل... سال تقویمی است ۲ اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت... سفارش خرید حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش جهت...
کد خبر: ۲۰۲۳۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶


و اعتبار موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم... اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت ۴ ماه خواهد... بود ۲-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نماد های... اوراق گواهی که فقط ۴ ماه تا پایان معاملات آن...
کد خبر: ۲۰۲۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


موارد ذیل در خصوص نماد های اوراق گواهی حق تقدم... اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی "تملی" جهت نقل... سال تقویمی است ۲ اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت... سفارش خرید حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش جهت...
کد خبر: ۲۰۱۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


موارد ذیل در خصوص نماد های اوراق گواهی حق تقدم... اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی تملی جهت نقل... سال تقویمی است ۲ اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت... سفارش خرید حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش جهت...
کد خبر: ۲۰۱۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن... خریداران در کلیه نماد های معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک... توسط خریداران اوراق برای نماد های اوراق گواهی که فقط... تسه ۹۶۱۲ مشمول محدودیت مذکور نمی باشند ۳-در خصوص اوراق...
کد خبر: ۲۰۱۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


موارد ذیل در خصوص نماد های اوراق گواهی حق تقدم... اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی "تملی" جهت نقل... سال تقویمی است ۲ اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت... سفارش خرید حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش جهت...
کد خبر: ۲۰۱۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده... کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی تملی جهت نقل و... تقویمی است 2 اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ... خرید حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش جهت نماد...
کد خبر: ۲۰۱۴۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات... توسط خریداران در کلیه نماد های معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن... فروش توسط خریداران اوراق برای نماد های اوراق گواهی که... اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید وانجام...
کد خبر: ۲۰۱۴۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن... خریداران در کلیه نماد های معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک... توسط خریداران اوراق برای نماد های اوراق گواهی که فقط... و "تسه ۹۶۱۲" مشمول محدودیت مذکور نیستند ۳-در خصوص اوراق...
کد خبر: ۲۰۱۳۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵


موارد ذیل در خصوص نماد های اوراق گواهی حق تقدم... اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی تملی جهت نقل... سال تقویمی است ۲ اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت... سفارش خرید حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش جهت...
کد خبر: ۲۰۱۳۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵


محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی... موارد ذیل در خصوص نماد های اوراق گواهی حق تقدم... اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی "تملی" جهت نقل... سال تقویمی است ۲ اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت...
کد خبر: ۲۰۱۰۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


کد خبر: ۲۰۱۰۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات... توسط خریداران در کلیه نماد های معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن... فروش توسط خریداران اوراق برای نماد های اوراق گواهی که... اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید وانجام...
کد خبر: ۲۰۰۸۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن... است مدت اعتباراوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن... تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ است ...
کد خبر: ۱۹۹۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۲