برچسب ها
برچسب: حراج ناپیوسته
توقف و با اعلام این مدیریت از طریق حراج ناپیوسته...
کد خبر: ۲۱۵۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹


مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری بصورت حراج... ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد...
کد خبر: ۲۱۵۱۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹


و با اعلام این مدیریت از طریق حراج ناپیوسته بدون...
کد خبر: ۲۱۴۸۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۶


حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد...
کد خبر: ۲۱۴۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۶


حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری بصورت حراج ناپیوسته...
کد خبر: ۲۱۴۳۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰


معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان...
کد خبر: ۲۱۴۳۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰


از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت... ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج... ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده انجام معاملات در نماد مذکور... به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر...
کد خبر: ۲۱۴۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


گروه الف از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه...
کد خبر: ۲۱۳۸۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


انجام حراج ناپیوسته و با اعمال یک مرحله پیش گشایش...
کد خبر: ۲۱۳۳۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸


حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری بصورت حراج ناپیوسته...
کد خبر: ۲۱۳۳۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸


تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری بصورت حراج ناپیوسته و...
کد خبر: ۲۱۳۲۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷


مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت...
کد خبر: ۲۱۳۱۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶


انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با...
کد خبر: ۲۱۳۰۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


این مدیریت از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان...
کد خبر: ۲۱۳۰۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری بصورت حراج ناپیوسته...
کد خبر: ۲۱۳۰۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری بصورت حراج ناپیوسته...
کد خبر: ۲۱۳۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


این مدیریت از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان...
کد خبر: ۲۱۳۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


توقف و با اعلام این مدیریت از طریق حراج ناپیوسته...
کد خبر: ۲۱۳۰۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه...
کد خبر: ۲۱۲۹۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴


روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه...
کد خبر: ۲۱۲۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴


آخرین اخبار