برچسب ها
برچسب: حراج ناپیوسته
و همچنین افشای اطلاعات بااهمیت-گروه ب از طریق انجام حراج... ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک...
کد خبر: ۲۰۰۱۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال...
کد خبر: ۱۹۹۹۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


نماد مذکور ۶۰ دقیقه دیگر بصورت حراج ناپیوسته و با...
کد خبر: ۱۹۹۹۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


معاملات از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان...
کد خبر: ۱۹۹۹۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال...
کد خبر: ۱۹۹۷۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال... صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف... سفارشات باقیمانده انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج...
کد خبر: ۱۹۹۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


پیام به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت...
کد خبر: ۱۹۹۷۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت...
کد خبر: ۱۹۹۶۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد...
کد خبر: ۱۹۹۶۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد...
کد خبر: ۱۹۹۶۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با... است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته... صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است...
کد خبر: ۱۹۹۶۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


معاملاتی از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان...
کد خبر: ۱۹۹۴۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


قالب افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف از طریق انجام حراج... ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک...
کد خبر: ۱۹۹۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


اطلاعات با اهمیت گروه الف از طریق انجام حراج ناپیوسته...
کد خبر: ۱۹۹۲۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال...
کد خبر: ۱۹۹۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری بصورت حراج ناپیوسته...
کد خبر: ۱۹۹۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


اطلاعات با اهمیت گروه الف از طریق انجام حراج ناپیوسته...
کد خبر: ۱۹۹۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال...
کد خبر: ۱۹۹۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


کد خبر: ۱۹۹۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


انجام معاملات در این نماد به صورت حراج پیوسته در...
کد خبر: ۱۹۸۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶