برچسب ها
برچسب: شبریز
کد خبر: ۲۲۹۶۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶


کد خبر: ۲۲۹۲۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۰


یک توقف مقابل فروش لوب کات سبک؛
کد خبر: ۲۲۹۱۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۸


کد خبر: ۲۲۸۹۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵


ارائه شده است عدم فروش لوب کات سبک "شبریز" در...
کد خبر: ۲۲۸۷۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲


کد خبر: ۲۲۸۶۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲


کد خبر: ۲۲۸۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲


بزرگ‌ترین ضربه‌ای که "پالایش" به این سهم زد؛
افت سهام را به میزان ۳۶درصد داشته و سپس "شبریز"...
کد خبر: ۲۲۸۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵


کد خبر: ۲۲۸۲۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵


کد خبر: ۲۲۷۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز تاکید کرد:
نهایت "شپنا" با ۶ درصد منفی "شبریز" با ۵ درصد...
کد خبر: ۲۲۷۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


کد خبر: ۲۲۷۷۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


کد خبر: ۲۲۷۷۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


بورس نیوز بررسی کرد؛
کد خبر: ۲۲۶۷۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۴


"شپنا" "شبندر" "شبریز" "شنفت" "شاوان" "شتران" و "شراز"...
کد خبر: ۲۲۶۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴


کد خبر: ۲۲۵۹۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱


کد خبر: ۲۲۵۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷


"شپنا" "شبندر" "شتران" "شبریز" "شبهرن" "شسپا" "ونفت" "شنفت" "شرانل" "شاوان"...
کد خبر: ۲۲۵۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶


رشد ۲ درصدی وکیوم باتوم این پتروشیمی در بورس‌کالا؛
کد خبر: ۲۲۵۴۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


کد خبر: ۲۲۴۸۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۵