برچسب ها
برچسب: شبندر
معامله این پالایشگاه در بورس‌کالا بررسی شد؛
کد خبر: ۲۳۴۳۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷


کد خبر: ۲۳۴۲۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳


کد خبر: ۲۳۴۱۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۳۳۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷


فروش وکیوم باتوم "شبندر"...
کد خبر: ۲۳۳۶۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳


کد خبر: ۲۳۳۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰


جمله "شپنا" "شتران" و "شبندر" پرداخته است ماهنامه ره آورد... "شپنا" "شتران" و "شبندر" گزارش هریک از این نماد ها...
کد خبر: ۲۳۳۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹


کد خبر: ۲۳۳۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷


به دنبال نتیجه رقابت قیمتی مشتریان؛
کد خبر: ۲۳۳۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶


کد خبر: ۲۳۳۱۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲


افزایش ۱۲ درصدی سودآوری "شبندر" در گزارش حسابرسی شده؛
کد خبر: ۲۳۳۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱


رشد ۶.۶۳ درصدی نتیجه رقابت مشتریان این پتروشیمی؛
کد خبر: ۲۳۲۹۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۹


"شتران"٬ "شپنا" "شبندر""شبریز" "شراز" "شبهرن" "شسپا" "شپاس" و "شرانل"...
کد خبر: ۲۳۲۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶


کد خبر: ۲۳۲۸۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶


کد خبر: ۲۳۲۶۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


کد خبر: ۲۳۲۵۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۹


کد خبر: ۲۳۲۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


کد خبر: ۲۳۲۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵


کد خبر: ۲۳۲۱۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲


کد خبر: ۲۳۱۹۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸