برچسب ها
برچسب: شتران
کد خبر: ۲۱۴۳۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰


کد خبر: ۲۱۴۲۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


کد خبر: ۲۱۳۸۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


کد خبر: ۲۱۳۳۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
شتران و همراه با افت حدود ۱۴۸۰۸ واحدی روبرو شد...
کد خبر: ۲۱۲۴۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
و ریزش قیمت ها در نمادهایی چون "شپنا" "شتران" "شبندر"... سهم نماد های تاثیر گذار در شاخص شتران ۴۹۵ واحد...
کد خبر: ۲۱۲۲۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


کد خبر: ۲۱۱۵۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


کد خبر: ۲۱۱۵۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


پای تابلوی معاملات؛
« شتران» و « ذوب» را در تیررس خرید خود...
کد خبر: ۲۱۱۲۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
حکشتی» « فخاس» « شتران» و « دالبر» با رشد... حکشتی ۳۴۶ واحد مثبت/ فخاس ۳۰۹ واحد مثبت/ شتران ۳۰۷...
کد خبر: ۲۱۰۶۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
پارس وغدیر شتران فخاس حکشتی و رمپنا وبملت با رشد...
چون « پارس» « وغدیر» « شتران» « فخاس» «... شاخص کپارس ۵۷۶ واحد مثبت/ وغدیر ۴۶۳ واحد مثبت/ شتران...
کد خبر: ۲۱۰۴۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


کد خبر: ۲۱۰۴۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


کد خبر: ۲۱۰۳۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
« کگل» « وامید» « رمپنا» « شبندر» « شتران»... واحد منفی/ شتران ۲۹۷ واحد مثبت/ شبندر ۲۸۳ واحد منفی/...
کد خبر: ۲۱۰۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹


کد خبر: ۲۱۰۲۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹


کد خبر: ۲۱۰۲۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
« فولاد» « فملی» « پارس» « شتران» و «... واحد منفی/ پارس ۴۱۹ واحد مثبت/ شتران ۳۷۳ واحد مثبت/...
کد خبر: ۲۱۰۱۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸


کد خبر: ۲۱۰۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸


کد خبر: ۲۱۰۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸


صف خرید بازار "کبافق" "فسرب" "کرماشا" "شتران" "دزهراوی" "غالبر" "فولاد"...
کد خبر: ۲۱۰۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸


آخرین اخبار