برچسب ها
برچسب: شلعاب
اما باید اشاره داشت که در دو ماه اخیر "شلعاب"...
که شلعاب در مهرماه باردیگر افت را در کارنامه مالی... "شلعاب" گزارش های مناسبی را روانه بازار نکرده است ...
کد خبر: ۲۰۴۸۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۲


"خراسان" "زاگرس" "شفارس" "شلعاب" "تاپیکو" "وپترو" "شپدیس" "پارس" "شگل" و...
کد خبر: ۲۰۴۵۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹


"شلعاب" "پاکشو" "شاملا" "کرماشا" پارس" "شتوکا" "شاراک" "شدوص" و "شسینا"...
کد خبر: ۲۰۴۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷


کد خبر: ۲۰۴۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


کد خبر: ۲۰۳۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


کد خبر: ۲۰۳۷۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


کد خبر: ۲۰۳۳۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶


کد خبر: ۲۰۳۲۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


"رکیش" "سنیر" "کهمدا" "فپنتا" "حفاری" "شلعاب" "چکاوه" "خلنت" و در...
کد خبر: ۲۰۳۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


کد خبر: ۲۰۳۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


در گروه محصولات شیمیایی؛
کد خبر: ۲۰۲۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶


"پارس" "شلعاب" "شاملا" "شبصیر" "فارس" "شوینده" و "خراسان"...
کد خبر: ۲۰۲۱۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


"شتوکا" "شفن" "ساینا" "نوری" "شاملا" "شلعاب" "وپترو" "شغدیر" "فارس" "پاکشو"...
کد خبر: ۲۰۱۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


کد خبر: ۲۰۰۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


کد خبر: ۲۰۰۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹


کد خبر: ۲۰۰۶۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


کد خبر: ۲۰۰۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


کد خبر: ۱۹۹۸۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


کد خبر: ۱۹۹۵۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


کد خبر: ۱۹۹۳۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۲