برچسب ها
برچسب: غپاک
کد خبر: ۲۲۷۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱


کد خبر: ۲۲۷۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶


در ۵ماهه ابتدایی سال بدست آمد؛
گروه تحقیق بورس نیوز شرکت لبنیات پاستوریزه پاک "غپاک"... است "غپاک" در همین دوره در بخش فروش های صادراتی... همچنین در بخش فروش های داخلی "غپاک" ۳ درصد افزایش... طبق این گزارش "غپاک" در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری...
کد خبر: ۲۲۷۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶


کسب زیان ۶۱۷ میلیارد ریالی در سال ۱۳۹۸؛
کد خبر: ۲۲۷۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵


کد خبر: ۲۲۵۸۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۳۰


کد خبر: ۲۲۵۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


کد خبر: ۲۲۲۰۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴


کد خبر: ۲۲۰۵۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷


"شپنا" "آسیا" "وملی" "کروی" "غپاک" "ونیکی" "سخوز" "پارسان" "خشرق" "وغدیر""قثابت"...
کد خبر: ۲۲۰۱۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


کد خبر: ۲۱۹۹۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


"غپاک" شرکت لبنیات پاستوریزه پاک میزان فروش ماهیانه شرکت در...
کد خبر: ۲۱۹۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


کد خبر: ۲۱۹۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


"ونیکی" "غپاک" "غنوش" "خمحرکه" "وآذر" "والبر" "شفارس""خشرق" "کفپارس" "تکمبا" "ملت"...
کد خبر: ۲۱۸۷۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۸


کد خبر: ۲۱۸۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳


"غدام" "غگل" "بهپاک" "غنوش" "غشاذر" "غمارگ" "تبرک" "غگلپا" "غپاک" "غشهداب"...
کد خبر: ۲۱۷۶۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶


کد خبر: ۲۱۷۴۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵


"غدام" "غبهنوش" "غشهداب" "غپاک" "غنوش" "غمارگ" "غشاذر" "غشصفا" "تبرک" و...
کد خبر: ۲۱۶۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۸


کد خبر: ۲۱۵۵۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴


نهانی در معاملات شرکت لبنیات پاک نماد "غپاک" جهت بررسی...
کد خبر: ۲۱۴۹۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷


کد خبر: ۲۱۴۳۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰