برچسب ها
برچسب: فاراک
جهت اطلاع سهامداران شرکت ماشین سازی اراک؛
کد خبر: ۲۳۳۹۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷


به دنبال حضور شرکت ماشین‌سازی اراک در مناقصه؛
بخوانید آیا بازارگردان تمایلی به خرید "فاراک" دارد...
کد خبر: ۲۳۳۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷


سودی ناچیز سهم سهامداران در سال مالی گذشته؛
که قیمت هر سهم فاراک در ماه گذشته روندی صعودی...
کد خبر: ۲۳۳۰۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱


کد خبر: ۲۳۰۸۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸


سودی که نزول قیمت سهم را تضمین می‌کند؛
کد خبر: ۲۳۰۷۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۷


کد خبر: ۲۲۹۳۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱


کد خبر: ۲۲۸۰۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲


کد خبر: ۲۲۷۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵


کد خبر: ۲۲۵۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


کد خبر: ۲۲۴۸۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۵


کد خبر: ۲۲۴۸۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


کد خبر: ۲۲۴۶۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲


کد خبر: ۲۲۴۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸


"کاما" "خموتور" "کگهر" "ومعادن" "سخزر" "فاراک" "غمارگ" "زکوثر" "حتوکا" "کنور"...
کد خبر: ۲۲۳۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱


کد خبر: ۲۱۷۷۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۷


کد خبر: ۲۱۶۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۲


پای تابلوی معاملات؛
از خود در دیگر سهم های « فاراک» و «...
کد خبر: ۲۱۵۱۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹


"شکلر" "خمهر" "فاراک" "دالبر" "کماسه" "وبملت" "وپاسار" "های وب"...
کد خبر: ۲۱۴۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰


نماد معاملاتی شرکت ماشین سازی اراک "فاراک ۱" با توجه...
کد خبر: ۲۱۲۳۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹


کد خبر: ۲۱۲۳۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۸