برچسب ها
برچسب: وضعیت سفارش گیری
۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد ...
کد خبر: ۱۹۶۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


ناظر بازار اعلام کرد:
۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و...
کد خبر: ۱۹۶۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد ...
کد خبر: ۱۹۶۰۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد ...
کد خبر: ۱۹۶۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد ...
کد خبر: ۱۹۵۹۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد ...
کد خبر: ۱۹۵۸۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


ناظر بازار اعلام کرد:
۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و...
کد خبر: ۱۹۵۷۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


ناظر بازار اعلام کرد:
در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات...
کد خبر: ۱۹۵۶۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد ...
کد خبر: ۱۹۵۳۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰


۲۰ درصد به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری...
کد خبر: ۱۹۵۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰


ناظر بازار اعلام کرد:
بیش از ۲۰ درصدی قیمت در وضعیت سفارش گیری قرار...
قیمت سهام به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری... در تصمیم گیری های خود لحاظ کنند ...
کد خبر: ۱۹۴۹۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


ناظر بازار اعلام کرد:
از ۲۰ درصدی قیمت در وضعیت سفارش گیری قرار می...
قیمت سهام به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری... را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند ...
کد خبر: ۱۹۴۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


ناظر بازار اعلام کرد:
از ۲۰ درصدی قیمت در وضعیت سفارش گیری قرار می...
قیمت سهام به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری... در تصمیم گیری های خود لحاظ کنند ...
کد خبر: ۱۹۴۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


ناظر بازار اعلام کرد:
۲۰ درصدی قیمت در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد...
سهام به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار... تصمیم گیری های خود لحاظ کنند ...
کد خبر: ۱۹۴۷۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷


ناظر بازار اعلام کرد:
از ۲۰ درصدی قیمت در وضعیت سفارش گیری قرار می...
قیمت سهام به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری... در تصمیم گیری های خود لحاظ کنند ...
کد خبر: ۱۹۴۷۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷


ناظر بازار اعلام کرد:
نوسان قیمت بیش از ۲۰ درصد در وضعیت سفارش گیری...
۲۰ درصد به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری... قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ کنند...
کد خبر: ۱۹۴۵۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


ناظر بازار اعلام کرد:
۲۰ درصدی قیمت دروضعیت سفارش گیری قرار می گیرد ...
سهام به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار... تصمیم گیری های خود لحاظ کنند ...
کد خبر: ۱۹۴۴۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


ناظر بازار اعلام کرد:
کد خبر: ۱۹۴۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


ناظر بازار اعلام کرد:
درصد به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار... سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ کنند بدیهی...
کد خبر: ۱۹۴۴۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


ناظر بازار اعلام کرد:
۲۰ درصد به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری... قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ کنند...
کد خبر: ۱۹۴۴۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵