برچسب ها
برچسب: وضعیت سفارش گیری
۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد ...
کد خبر: ۲۰۸۶۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵


در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات...
کد خبر: ۲۰۸۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


کد خبر: ۲۰۸۳۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳


مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد...
کد خبر: ۲۰۷۲۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


کد خبر: ۲۰۶۵۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


کد خبر: ۲۰۶۵۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد ...
کد خبر: ۲۰۶۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد ...
کد خبر: ۲۰۵۳۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷


وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد ...
کد خبر: ۲۰۴۴۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹


مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد...
کد خبر: ۲۰۴۳۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات...
کد خبر: ۲۰۴۰۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد...
کد خبر: ۲۰۴۰۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد ...
کد خبر: ۲۰۳۶۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس...
کد خبر: ۲۰۳۶۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات...
کد خبر: ۲۰۳۵۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات...
کد خبر: ۲۰۳۰۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس...
کد خبر: ۲۰۲۹۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


کد خبر: ۲۰۲۶۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس...
کد خبر: ۲۰۲۶۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس...
کد خبر: ۲۰۲۵۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


مسیر "قرن" در گسترش کانال‌های فروش و بازار‌های جدید
سید عبدالرضا مظفری چنیجانی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پدیده شیمی قرن در گفت‌وگو با بورس نیوز، تاکید کرد که این شرکت در تفکر "برندینگ" صادرات در کشورهای CIS بوده و از صادرات فله‌ای گریزان است.