برچسب ها
برچسب: کاما
کد خبر: ۲۳۴۱۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


پیش گشایش؛
"شپنا" "کاما" و "خبهمن" بیشترین ارزش معاملات را به خود...
کد خبر: ۲۳۴۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


کد خبر: ۲۳۳۸۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶


کد خبر: ۲۳۳۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳


به دنبال دریافت جواز تاسیس از سوی این شرکت معدنی؛
کد خبر: ۲۳۳۴۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۸


کد خبر: ۲۳۳۳۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶


کد خبر: ۲۳۲۱۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲


کد خبر: ۲۳۱۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸


پیش گشایش؛
یک سو و همچنین شرکت های پاکسان نورد آلومینیوم کاما...
کد خبر: ۲۳۱۷۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵


کد خبر: ۲۲۹۷۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


کد خبر: ۲۲۹۱۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


کد خبر: ۲۲۸۷۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲


گروه تحقیق بورس نیوز شرکت کاما " باما "... جلسه تشکیل شده مقرر شد که هیئت مدیره شرکت کاما...
کد خبر: ۲۲۷۲۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


بورس نیوز بررسی کرد؛
در نماد "کاما" امروز تعداد زیادی سفارش با حجم ۱...
"کاما" است وقت آن رسیده که همان طور برای این...
کد خبر: ۲۲۷۲۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


کد خبر: ۲۲۷۰۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


کد خبر: ۲۲۶۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵


کد خبر: ۲۲۴۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲


سود ۱۱میلیارد تومانی در جیب این شرکت رفت؛
کد خبر: ۲۲۴۵۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۱


باردیگر واگذاری از سوی این صنعتی رخ داد؛
کد خبر: ۲۲۴۱۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


"کاما" "خموتور" "کگهر" "ومعادن" "سخزر" "فاراک" "غمارگ" "زکوثر" "حتوکا" "کنور"...
کد خبر: ۲۲۳۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱