کد خبر : ۱۲۲۷۵
۲۷ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۰:۲۹
{mosimage} مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری غدیر در روز شنبه 25/12/86 در محل سالن همایش های رازی با حضور سهامداران شرکت برگزار شد واین شرکت 140 ریال سود به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم نمود.

پروژه های سود آور غدیر به بار نشستند

{mosimage}مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری غدیر در روز شنبه 25/12/86 در محل سالن همایش های رازی با حضور سهامداران شرکت برگزار شد واین شرکت 140 ریال سود به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم نمود.

سرمایه گذاری غدیر در یک نگاه

امسال استراتژی غدیر برای دستیابی به سود عملیاتی مطمئن و پایدار ، ثمرداد و برای اولین بار در تاریخ شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس ، غدیر نتایج برنامة اصلاح ساختار سود و تحقق بیش از 320 میلیارد تومان سود حاصل از فعالیتهای عملیاتی را به بازار اعلام نمود. این امر با گزارش 1600 ریال سود برای سال گذشته و 3270 میلیارد ریال برای سال جاری، نتیجة اتخاذ استراتژی مناسب سرمایه گذاری ظرف سه سال گذشته است که مدیریت غدیر به آن همت گماشت.

وضعیت اقتصاد کشور و بازار سرمایه ، از جمله شاخص قیمت اوراق بهادار ، تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس و حجم معاملات و همچنین اهداف برنامه ریزی مربوط به توسعة کشور و سند چشم انداز 20 سالة ایران و همچنین شاخصهای کلان اقتصادی در پایان سال 1382 و اوایل سال 1383 ، مدیریت غدیر را بر آن داشت که نسبت به تدوین استراتژی سرمایه گذاری اقدام نماید. در مقطع مزبور ، سه واقعیت مهم ، لزوم تسریع در استراتژی را مورد تأکید قرارداد که عبارت بودند از :

1) وزن عمدة سود حاصل از خرید و فروش سهام ( CAPITAL GAIN ) در ساختار سودغدیر نسبت به سود عملیاتی حاصل از فعالیت شرکتهای فرعی، به گونه ای که سهم سود حاصل از خرید و فروش سهام بیش از 76 در صد و سود عملیاتی حاصل از فعالیت شرکتهای تحت پوشش تنها 24% بود که استمرار این سودآوری در آینده با ابهام جدی روبرو بود.

2) عدم امکان کسب سود قابل توجه از محل خرید و فروش سهام (CAPITAL GAIN ) در بورس اوراق بهادار برای شرکت بزرگی ، مانند غدیر ، با توجه به اندازة بازار و حجم معاملات آن در سالهای پیش روی ، و لذا لزوم تمرکز و اتکاء بر سود عملیاتی حاصل از فعالیتهای گروه که ماهیت مستمر داشته و قابل مدیریت کردن برای رشد سود آوری می باشد.

3) لزوم جایگزینی برخی از شرکتهای سرمایه پذیر در پرتفولیوی سرمایه گذاری که یا کم بازده بوده و یا به شدت در معرض تهدید عواملی از قبیل واردات بی رویه ، دشواری تأمین مواد اولیه ، رقابتهای شدید بازار و غیره قرار داشته اند.

بر این اساس ، مدیریت با مطالعة زمینه های مختلف سرمایه گذاری و توجه به عواملی مانند مزیت رقابتی کشور، پتانسیلهای نهفته در اقتصاد ایران و منابع خدادادی ، اقدام به تعیین ترکیب پورتفولیوی هدف سرمایه گذاری نمود که به طور خلاصه به شرح (جدول شمارة یک) می باشد:

ساختمان و املاك

20 درصد

پتروشيمي

19.1 درصد

صنايع معدني و فلزي

18.6 درصد

سيمان

18.6 درصد

خدمات برتر مالي و تجاري

15.7 درصد

فرصتهاي جديد

8 درصد

بر این اساس ، رویکرد های اصلی زیر برای رسیدن به اهداف راهبردی غدیر اتخاذ گردید :
1) اقدام جهت اصلاح پورتفولیوی اولیه بر اساس ترکیب پورتفولیوی هدف ، فروش شرکتهای خارج از پورتفولیوی هدف و تملک طرحها و شرکتهای جدید در صنعت پتروشیمی ، صنایع معدنی و خدمات برتر تجاری به منظور دستیابی به ترکیب تعیین شده.
2 ) اقدام جهت اصلاح و بهبود عملکرد و افزایش بازده شرکتهای موجود و سازگار با پورتفولیوی هدف از قبیل ساختمان ، شرکتهای تولید کنندة سیمان و غیره و رشد و توسعة آن شرکتها که از قبل در پرتفولیو وجود داشتند.
تاثیر راهبرد اتخاذ شده بر سودآوری نگاهی کلی به گزارش مجمع نشان می دهد که چنانچه پورتفولیوی موجود در پایان سال 1382 ، همچنان حفظ می شد و اصلاحات مربوطه انجام نمی گرفت ارزش بازار پورتفولیوی غدیر از 8 هزار میلیارد ریال به بیش از 9 هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه 1386 می رسید ( جدول شمارة دو) و این درحالی است که با اتخاذ راهبرد مناسب سرمایه گذاری و تغییر پورتفولیو وساختار سود ، اکنون غدیر از سبد سرمایه گذاری با برآورد ارزش بیش از 32 هزار میلیارد ریال برخوردار است ، یعنی افزایشی در حدود 300 درصد.

شرح

ارزش دارایی های شرکت

ارزش همان دارایی ها با فرض عدم تغییر نسبت به قیمتهای 30/9/86

ارزش (ميليارد ريال)

1382/09/30

1386/09/30

تغييرات

سهام شركتهاي بورسي

6,704

3,968

2,736 -

سهام شركتهاي غيربورسي

1,759

5,479

3,720

جمع

8,463

9,447

984

از سوی دیگر ، چنانچه این تغییرات انجام نمی شد سود حاصل از به کارگیری این دارایی نیز در سال آتی در حدود 1230 میلیارد ریال می شد ، در حالیکه اکنون دستیابی به سود عملیاتی 3200 میلیارد ریالی در سال 1387 تعیین شده است. (جداول 3و4)

شرح

با فرض عدم تغيير استراتژي سود آوري

عملكرد واقعي

ارزش (ميليارد ريال)

1386/09/30

1386/09/30

تغييرات

سهام شركتهاي بورسي

3,968

4,975

1,007

سهام شركتهاي غيربورسي

5,479

27,127

21,648

جمع

9,447

32,102

22,655

دستیابی به این حجم از سود عملیاتی میسر نمی شد مگر با پیش گرفتن راهبردی متهورانه در تملک شرکتها و ایجاد پروژه هایی از قبیل پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر ، پتروشیمی متانول چهارم و ششم، الفین پنجم ، طرح افزایش ظرفیت شرکتهای تولید کننده سیمان ، تعریف پروژه های ساختمانی منحصر به فرد در نقاط جغرافیایی دارای مزیت و مواردی از این قبیل . به عنوان مثال پتروشیمی اوره و آمونیاک که در اوایل سال 1386 راه اندازی آزمایشی شد تنها در 9 ماه و درحالیکه به صورت آزمایشی و پائین تر از ظرفیت خود کار می کرد فقط از محل تولید و فروش محصولات فاز اولش سودی بیش از600 میلیارد ریال ایجاد نمود . یا شرکت بین المللی توسعه ساختمان که فقط از محل فروش نصف واحدهای برج تهران و برج یاس و شهرک باغمیشه بیش از 980 میلیارد ریال سود حاصل نمود.
سال 1386 را می توان سال به بار نشستن نهال شده و سودآوری عملیاتی در غدیر دانست ، به گونه ای که این درخت تنومند شده و سال به سال ثمر بیشتری داده و سود عملیاتی در سالهای آتی رشد چشمگیری خواهد داشت . به عبارت دیگر با بهره برداری کامل از پتروشیمی و طرحهای توسعه سیمان در سالهای آتی و ساخت و فروش پروژه های مسکونی ، تجاری و اداری شرکت بین المللی توسعه ساختمان و راه اندازی طرح آهن اسفنجی در کنار دهها طرح و پروژة دیگر ، سود سال 87 بالغ بر275ر3 میلیارد ریال و سود سالهای 88 ،89و90 به ترتیب بالغ بر 3916 ، 5076 و 5988 میلیارد ریال برآورد می گردد و البته این سود ها ، تنها ازمحل فعالیت عملیاتی شرکتهای تحت پوشش بوده و شامل سود حاصل از خرید و فروش سهام نمی باشد که با توجه به موضوع فعالیت غدیر، کسب سود حاصل از خرید و فروش سهام در بازارهای اولیه و ثانویه به عنوان بخشی از فعالیتهای جاری شرکتهای سرمایه گذاری نیز دور از ذهن نمی باشد.
جدول خلاصه پیش بینی سود سالهای آتی
{mosimage}
( تاثیر سود حاصل از خرید و فروش در محاسبات لحاظ نگردیده است )
تاثیر راهبرد اتخاذ شده بر ارزش داراییها
با اعمال اصلاحات لازم در سبد سرمایه گذاریها ، ایجاد و توسعه داراییهای مولد و ارزش آفرین و واگذاری داراییهای غیر مولد ، اکنون برآورد ارزش روز داراییهای غدیر بالغ بر32100 میلیارد ریال است . این داراییها که به صورت متوازنی در زمینه های سیمان ، ساختمان ، پتروشیمی وصنایع معدنی انرژی برتوزیع گردیده اند به دلیل مزیتهای نسبی کشور ، مولد سودهایی هستندکه شرح آن درقسمت بالا رفت.
برنامة مدیریت غدیر برای سال آتی تلاش برای تحقق سود پیش بینی شده ، تکمیل پورتفولیوی هدف از طریق اتمام بهره برداری از طرحهای توسعه ، گسترش و افزایش سهم بازار شرکتهای زیر مجموعه و همچنین ورود در شرکتهای جدید با سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد.
{mosimage}
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع

"شپلی" در مجمع هیات مدیره انتخاب کرد

مجمع فوق العاده شرکت پلی اکریل ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ برگزار شد.
افزایش سرمایه ۶۰ درصدی در مجمع

افزایش سرمایه ۶۰ درصدی در مجمع "امید"

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین سرمایه امید در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵برگزار شد.
مجمع

مجمع "چکارن" با چاشنی انتخاب هیات مدیره

مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارتن ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ برگزار خواهد شد.
انتخاب هیات مدیره جدید در مجمع

انتخاب هیات مدیره جدید در مجمع "بفجر"

مجمع عمومی فوق العاده شرکت فجر انرژی خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ برگزار شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: