تعداد بازدید : ۱۲۹۱۷
کد خبر : ۱۳۱۸۱۰
۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۲
"آیا ارزش روز تمام داراییهای شرکت ابنیه پدیده شاندیز پس از کسر تمامی بدهی های جاری و آتی، با استفاده از روش ارزشگذاری بر مبنای خالص ارزش داراییها (یا همان NAV)، حداقل 128 هزار میلیارد ریال برآورد نــمی شود!

با سلام خدمت خوانندگان محترم خبرگزاری بورس نیوز و همچنین دوستان فعال در گروه تحلیل يكي از شركتهاي سرمايه گذاري معتبر، که چند روز پیش تحلیل جامعی نسبت به صورتهای مالی شرکت ابنیه پدیده شاندیز را در این سايت منتشر کرده اند. اميد است، نگاه به تحليل شما از منظر استاندارد هاي حسابداري ايران، روزنه اي جديد در نتايج و شفافيت آن براي مخاطبان ايجاد نمايد.

در ابتدا یادآور می شود، که دلیل استفاده از مثالهای ساده و جملات عامیانه در این نوشتار، صرفاً جهت تسهیل در ارائه مطالب بوده و قبلا از کلیه خوانندگان محترم (خصوصاً حسابداران، حسابرسان و تحلیلگران) عذر خواهی نموده و قضاوت نهایی را بعهده آنها میگذارم.

گروه تحليل شركت سرمايه گذاري جهت محاسبه میانگین بهای فروش هر مترمربع از واحد های شرکت ابنیه پدیده شاندیز (كه مبنای اصلي تعيين ارزش سهام بوده است)، درآمد شناسایی شده در سال 1392 را به متراژ فروش رفته تاکنون تقسیم کرده است.

همانطور که مستحضرید، در یادداشت 6-3 همراه صورتهای مالی شرکت ابنیه پدیده شاندیز (اهم رویه های حسابداری)، صراحتا بیان شده که مبنای شناخت درآمد طبق استاندارد 29 حسابداری ایران (فعالیتهای ساخت املاک) می باشد و همانطور که همه افراد شاغل در حوزه مالي می دانند طبق بندهاي 33 و 34 استاندارد فوق الذکر، شناخت درآمد بر اساس درصد پیشرفت کار شناسایی می شود؛ به عبارت ساده تر، بهای فروش هر مترمربع از واحد های شرکت ابنیه پدیده شاندیز، از تقسیم درآمد شناسایی شده به متراژ فروش رفته، بدست نمی آید (رویه مورد استفاده گروه تحلیل شرکت سرمایه گذاری نیز به همین طریق می باشد).

حال که با جزئيات رویه مورد استفاده توسط گروه تحلیل شرکت سرمایه گذاری آشنا شدیم، با بیان یک مثال ساده می توانیم تفاوت در نتایج را مشخص کنیم :

فرض کنید پروژه آلفا، دویست مترمربع (200 مترمربع) واحد قابل فروش دارد، که طی سال جاری سی مترمربع (30 مترمربع) از آن به بهای هر مترمربع، صد میلیون ریال (100 میلیون ریال) پیش فروش شده است. اگر درصد پیشرفت پروژه (طبق استاندارد حسابداری املاک)، ده درصد (10 درصد) باشد و شرایط احراز و شناخت درآمد املاک طبق استاندارد مزبور محقق شده باشد، اطلاعات زیر در صورتهای مالی پروژه آلفا برای سال جاری افشاء خواهد شد :

دفاعیه یک سهامدار از پدیده شاندیز و انتقاد از تحلیل بنیادی مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

نکته : فرض بر این است که تاکنون درآمدی شناسایی نشده است (در غیر اینصورت می بایست درآمد انباشته شناسایی شده بر اساس درصد پیشرفت پروژه، از درآمد شناسایی شده تا ابتدای سال جاری کسر گردد تا درآمد سال جاری بدست آید).

مطابق رویه مورد استفاده توسط گروه تحلیل شرکت سرمایه گذاری، میانگین بهای فروش هر مترمربع از پروژه آلفا، با تقسیم D به B بدست آمده است. بنابراین، بهای فروش هر مترمربع پروژه آلفا طبق تحلیل دوستان محترم، ده میلیون ریال (10 میلیون ریال) می باشد که با یک محاسبه ساده، ارزش داراییهای قابل فروش پروژه آلفا معادل 000,2 میلیون ریال (200 مترمربع × 10 میلیون ریال) ارزشیابی می شود. حال اگر برای ارزیابی پروژه آلفا، از نرخ واقعی بنا (تقسیم C به B) استفاده کنیم (صد میلیون ریال - 100 میلیون ریال)، ارزش داراییهای قابل فروش پروژه آلفا معادل 000,20 میلیون ریال (200 مترمربع × 100 میلیون ریال) ارزشیابی می شود.

با توجه به محاسبات صورت گرفته، می بینیم که برآورد گروه تحلیل شرکت سرمایه گذاری، معادل ده درصد (10 درصد) ارزش واقعی پروژه می باشد؛ که فرض افزايش نرخ فروش هر مترمربع از این بنا در شرایط تورمی فعلی، درصد مزبور به كمتر از ده درصد (10 درصد) رقم مذکور می رسد.

با توجه به مطالب گفته شده و بدون هیچ توضیح اضافه ای، باید گفت :

"احسنت بر این تحلیـل فنی شما !"

حال با استفاده از اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی شرکت ابنیه پدیده شاندیز (منعکس در سایت پدیده) ارزيابي های مذکور به شرح زیر ارائه شده است :

همانطور که گفته شد، شرکت ابنیه پدیده شاندیز مشمول استفاده از استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت ساخت املاك) مي باشد. لذا براي محاسبه میانگین بهای فروش هر مترمربع می باید، مبلغ پیش دریافتها (قبل از کسر درآمد های شناسایی شده تاکنون) را بر متراژ فروش رفته تقسیم نمود. بدلیل عدم افشاء پیش دریافتهای قبلی (از محل درآمد های شناسایی شده) در صورتهای مالی، جهت محاسبات، از مانده پیش دریافتها استفاده شده است، که البته این مورد به نفع دوستانمان در گروه تحلیل نیز می باشد (زيرا میانگین نرخ فروش را کمتر از واقع نشان می دهد) :

دفاعیه یک سهامدار از پدیده شاندیز و انتقاد از تحلیل بنیادی مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

(ماخذ اطلاعات فوق : یاداشتهای شماره 15 و 2-22 همراه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت ابنیه پدیده شاندیز برای سال 1392)

حال درصورتیکه پیش دریافت های فوق بابت فروش پانزده درصد (15 درصد) از واحد های پروژه (نه کـل پروژه) باشد (درصد پیشرفت پروژه 15 درصد می باشد)، ارزش کل دارایی های قابل فروش پروژه قبل از تعدیل به شرح ذیل محاسبه می شود (ارقام به میلیون ریال) :

753,503,31

=

15%   ÷  563,725,4

=  ارزش کل دارایی های قابل فروش (قبل از تعدیل)

با توجه به شرایط تورمی موجود و انعکاس فروش ها به نرخ های قدیمی و همچنین منظور نشدن فروش های سنوات قبل در پیش دریافت های مذکور، با رعیات اصل احتیاط و در بدبینانه ترین حالت، ارزش کل داراییهای قابل فروش در قسمت قبل را با نرخ پنجاه درصد (50 درصد) تعدیل می کنیم :

630,255,47

=

150%   ×  753,503,31

=  ارزش کل دارایی های قابل فروش (بعد از تعدیل)

نکته حائز اهمیت اینکه، سایر اموال و داراییهای مشهود شرکت ابنیه پدیده شاندیز (بدون در نظر گرفتن دارایی های نامشهود) شامل، هتل ها، تالارها، ساختمان های اداری، باغ گل، مرکز فرهنگی تفریحی، مرکز ورزشی و سایر دارایی ها (به شرح یادداشت شماره 11 صورتهای مالی) و همچنین سرمایه گذاریهای این شرکت (به شرح یادداشت 10 صورتهای مالی) شامل، 99/99 درصدی در پروژه کیش، 99/99 درصدی در شرکت پدیده پارسیان - مشتمل بر کلیه رستورانهای پدیده، 99/99 درصدی در هایپر مارکت پدیده و غیره، جزو داراییهای قابل فروش نبوده (شرکت قصد فروش آنها را ندارد) و ارزش آنها در محاسبات فوق الذکر در نظر گرفته نشده است!

علی ایحال با عنایت به موارد مطروحه در بالا و با یک تامل کوتاه، نتيجه گيري در مورد سوال زیر را بعهده مخاطبان فهيم بورس نيوز و خوانندگان اين مطلب مي گذاريم :

"آیا ارزش روز تمام داراییهای شرکت ابنیه پدیده شاندیز پس از کسر تمامی بدهی های جاری و آتی، با استفاده از روش ارزشگذاری بر مبنای خالص ارزش داراییها (یا همان NAV)، حداقل 128 هزار میلیارد ریال برآورد نــمی شود!"

صراحتاً، بيان مي دارم موارد مطروحه در بالا مبين تاييد يا رد اين سوال نبوده، بلكه تنها جهت افشاء صحيح تحليل انجام شده و تاكيد و توجه به استاندارد هاي حسابداري در تحليل ها انجام شده است.

در پایان، روش ابداعی گروه تحلیل شرکت سرمایه گذاری، جهت محاسبه ارزش ذاتی سهام شرکت ابنیه پدیده شاندیز (استفاده از روش ارزش بیمه شده پروژه -دارایی- جهت برآورد ارزش پروژه) را روشی ابداعی و نوظهور می دانم و به نظر اينجانب استفاده از آن منطقي بنظر نميرسد (تشريح ايرادات وارده بر آن از حوصله اين بحث خارج است).

قبلاً از کنکاش و انتقاد انجام شده توسط اینجانب، به عنوان عضوی کوچک از فعالان حوزه مالی و بورس، عذر خواهی نموده و بیان می دارم که مطالب فوق الذكر برگرفته از تسلط اندک اینجانب بر استاندارد های حسابداری و مبانی ارزیابی سهام بوده و حتما عاري از اشتباه نخواهد بود، ليكن ســــعـی شده موارد ارائه شده جانبدارانه نباشد.

با تشكر

حـميـد خـادم. حسـابرس و مـدرس دانشگاه

حبیب
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
من فقط اینو می دونم که املاک مشهد پتانسیل بالایی داره برای رشد! در یکی از مناطق مشهد به دلیل اینکه شهرداری یکم بیشتر بهش رسیدگی کرد حدود 50 برابر در عرض 2 سال زمین های همون منطقه رشد کرد! "شاید" پدیده هم از این مستثنی نباشه...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
خیلی تابلو بود که این نوشته ها ازطرف شرکت پدیده شاندیز بوده تا به هدفشون که همانا تایید گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری هست برسن !!!!!!! مردم مواظب باشید

با 16000 میلیارد تومان چه کارا میشه کرد؟شرکت پدیده از طریق فروش سهام شرکت اینیه تصمیم به درآمد زایی بزرگی کرده !

اگر وضع حال و آینده پدیده خوبه چرا شرکت مادر در حال فروش سهام این شرکته؟

یعنی شما بیشتر از سهامدارای اصلی و موسسین اطلاعات دارید؟!!!
علیرضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
سلام. شما تصور کنید قیمت گوشت از بیست هزار تومان در عرض یکماه به سی هزار تومان برسه بعد وسئولین با ارائه نمودار و امارهای مختلف بخواهند توجیه کنند که ما تورم نداشته ایم ولی عمه پیر من که ساکن روستا است متوجه این تورم شده است.
حالا شرکت ابنیه( نه پدیده) هر چقدر هم که سود ده باشه قیمت سهمش هر روز باید بالا رود بدون هیچ گونه عرضه و تقاضایی بلکه با کنترل دلالان....
شلما
KUWAIT
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
آفرین
لطفا بقیه تحلیلها رو هم بررسی کنیییییییید.
آرمین
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
چرا مدیران شرکت مخالف ورود شرکت در فرابورس هستند؟سهمی که سودش 25 تومنه قیمتش باید 8000تومن باشه.کل شرکت خالص دارائی هاش به 3000میلیارد نمیرسه.سرمایه گزاری مسکن که یه بانک پشتش هست سودش از پدیده بیشتره و قیمت 170 تومنی داره.حالا پدیده 8000 تومنی چه توجیه اقتصادی داره برای خرید سهمی که سودش از یک نماد بورسی که قیمت 200 تومنی داره کمتره؟سهامی خاص چرا باید سهامش آگهی بشه ؟ شما که حسابدار هستی آیا شرکت سهامی خاص اجازه آگهی کردن سهام رو داره.بالاخره گندش در میاد.مطمئن باشید
ناشناس
KUWAIT
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
سلام، بابا اون بنده خدا که نگفته می ارزه سهامه داره میگه اون تحلیل اولیه انجام شده اشتباه بوده............ قشنگ بخوووووووونین
مصطفی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
به عنوان یک حسابرس و فعال بازار سرمایه، محاسبات فوق مورد تایید اینجانب میباشد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی -

هر لحظه به دام دگری پابستی-

گفت شیخا هر آنچه گویی هستم -

آیا تو چنان که می نمایی هستی؟-

بورس محل رانت ، شایعه ، بیکاری جوانان ، پای سیستم نشتن تا ظهر و تحقیق بی فایده کردن تا شب ، به پول رسیدن حقوقی و بی پول شدن حقیقی ، از دست رفتن پولی که باید صرف سلامت و خوراک زن و بچه مردم باشد ، کسب درامد برای کارگزاریها و شرکتهای سرمایه گزاری از جمله همین بورس نیوز جهت سیگنال دادن و پخش شایعه و سبد سازی و مصاحبه های ساختگی با مدیران شرکتها.

درامدی که شما سایتهای خبری و شرکتهای سرمایه گزاری و کارگزاری به دست میارید خیلی هم پاک و طاهر نیست

. یادتون باشه پولها سر این بورس به باد رفته. کاش همه سهمها ارزش افزوده پیدا میکردن مثل قیمت همه کالاها و دستمزدها.

و مردم میرفتن پی کسب و کارشون. نه اینکه بیان توی بورس قماربازی کنن و قیمت بالا و پایین کنن. اصل بورس و منشا آن وال استریت استکبار جهانی
armin
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
استاد عزیز مگر شرکت سهامی خاص طبق قانون حسابداری میتونه سهامش رو آگهی کنه و بفروشه؟ چرا صاحبان سهم مخالف ورود به فرابورس هستند که عرضه و تقاضا قیمت رو نعیین کنه؟سرمایه گزاری مسکن وشاهد با بانک پشتیبان سود سهامشون بیشتر از پدیده هست و قیمتشان زیر 200 تومن.فروش سهامی خاص خلاف قانون است و زمانی که جلوی معاملات سهم گرفته بشه سهم خیلی ها رو بدبخت میکنه.سهمی که سودش 25 تومنه قیمتش باید چند باشه؟چه کسی قیمت سهم رو تعیین میکنه مدیر عامل یا دلال یا عرضه و تقاضا.شفاف سازی کنید
غلامی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
اینقدر بی سر وته تحلیل کرد که هیچ کس حتی خودش نفهمید چی گفت /
شرکت که مجانی نساخته این پروژه را !!!
تسهیلات عظیمی از بانک ها و موسسات گرفته و سر رسید شده و کلی بدهی به پیمانکارها داره .
به خاطر بدهی اخیرا شرکت حدودا 3% سهامش را توسط دفاتر فروش سهام با قیمت بالای 8000 تومان فروخته و برای همین که فروشنده اصلی خودش است سعی میکند قیمت را هر روز بالاتر ببرد تا برای خریداران بعدی جذابتر باشد به هر صورت خریداران فعلی سرمایه شان در خطر است
علی
UNITED STATES
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
سازمان بورس باید به موضوع ورود پدا کند زیرا وقتی سهام شرکت های غیر بورسی اینگونه و حباب گونه رشد قیمت پیدا می کنند ارزش سهام شرکت های بورسی بی ارزش شده و مردم به سمت خرید و فروش سهام شرکت های غیر بورسی می روند
تحلیلگر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
به عنوان یک تحلیلگر، محاسبات آقای خادم طبق استانداردهای حسابداریه.
ولی، پدیده، ساز و کار شفافی برای قیمتگإاری نداره!
با اینحال پدیده منابع بالقوه فراوانی داره، مدیریت قوی ای هم داره...
محسن
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
روزی رو میبینم که اتش این روند کذایی دامن خیلی ها رو بسوزنه تا درس عبرتی شود در تاریخ اقتصاد ایران...
سهامدار خوشحال
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
ای آقا، پدیده هر چی هست، از این بورس که بهتره...
من همون روزای اول، 40 میلیون سهام خریدم، بعدش پول لازم شدم، 130 میلیون فروختم...

ایا تو بورس هم اینطوری میشد؟!
ضمنا، اقتصاد تورم داره، همه چی داره میره بالا... پدیده هم روش
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
بورس نیوز جون، والا من پدیده رو 800 خریدم، بعد یه مدت، 1500 فروختم... و پول بی زبونمو آوردم تو بورس...
به غلط کردن افتادم... کاش نمیفروختم... حداقل الان مشکل رهن خونه نداشتم...

آقا حمید، دمت گرم
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
دوست عزیز 63000 میلیارد تومانی که شما حساب کردید برابر 10% کل نقدینگی کشور میباشد.
آیا واقعا میدانید این رقم چقدر بزرگ است ؟ یارانه پرداختی کل کشور در سال 36000 میلیارد تومان است )
اگر اینقدر با ارزش است چرا شرکت مادر در حال خالی کردم سهام خودش میباشد ؟ ( در سه ماهه اول امسال شرکت مادر 220 میلیارد تومان به مردم و پیمانکاران سهام فروخته است و سود شناسایی کرده است)
شما به عنوان حسابدار آیا به این نکته توجه کرده اید که چطور شرکت سهامی خاص در حال فروش عمومی سهام میباشد؟
آیا به بند حسابرس در گزارش شرکت مادر توجه نکردید که این شرکت اصول قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت نکرده است و همین بند میتواند تمام سهامداران و سهمابازان و شرکتهای زیر مجموعه را از نظر قانون مجرم تشخیص دهد ؟
مهدی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
بنده که از خواندن این نوشته ها اخرش نفهمیدم هر سهم شاندیدز چقدر میارزد و چقدر حباب دارد؟
پاسخ ها
بزک نمیر بهار میاد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نفهمیدمو خوب اومدی .
هرکی فهمید به ما هم بگه
محمد رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
سلام.
شرکت پدیده یک سری معاملات درون سازمانی با زیر مجموعه های خود انجام داده و باعث بالا رفتن سوری قیمت سهم شده است.
اگر واقعا ارزشمند است چرا خود پدیده داره میفروشه؟؟؟؟
از پروژه مشهدش خبر ندارم ولی میدونم پروژه کیش خیلی ارزشمند نیست.
بنده خودم به شخصه دفتر فروش سهام پدیده در تهران رفتم لیدر فروش سهام میگفت که مثلا یک ماه دیگه قیمت سهم حتما به فلان عدد میرسد در حالی که چند سوال ساده و پیش پا افتاده حسابداری ازش پرسیدم نتونست جوابگو باشه شما هم برید سوال بپرسید.
مروی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
من از خرید سهام پدیده خیلی خوشحالم وبه هیج قیمتی حاضر به فروش ان نیستم
پاسخ ها
بزک نمیر بهار میاد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
دمت گرم سفت بچسب بهش شاید فرجی شد پ1
رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
ما که آخرش نفهمیدم قیمت سهام پدیده واقعیه یا حباب. حکایت ما شده: قسم حضرت ابوالفضل و باور کنیم یا دم خروس ؟!!!!!
پدیده
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
آهای آهای... بجنبین... پدیده بخرین...
الان اثبات شد که خیلی می ارزه...
هوار هوار .... بجنبین... تموم شدا....

8500ت نبود..... یک ... دو .... سه .... تققققق
رفتیم 9000ت .......... "سه ماه بعد" ....


13000 ت
کهن دیار
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
سلام، آقای خادم استاندارد را دوباره بخوان:
استاندارد شماره 29 توسط استاد گرامی درک نشده است.بطور کلی در استاندارد و در عمل مشخص است است که رابطه مشخصی بین پیش دریافتها و متراژ فروخته شده و درصد پیشرفت کار وجود ندارد. در مثال ساده ذکر شده فرض کنید پیش دریافتهای حاصل از پیش فروش 30 متر اولی 600 میلیون ریال و یا 900 میلیون ریال باشد. آیا در آن صورت نمیتوان با تقسیم این ارقام بر متراژ پیش فروش شده رقم های متفاوتی برای قیمت هر متر بدست آورد. استاندارد برای تشریح شناخت درآمد است نه جریان نقد. لذا با توجه به استاندارد می گویم: در حالت دریافت پیش دریافت 600، یا 900 یا 3000 مبلغ شناسایی درآمد متناسب با درصد پیشرفت پروژه است و آن رقم ثابت 300 تا می باشد بشرطی که 20 درصد مبلغ قرارداد وصول شده باشد.
جدول 2 تحلیل کلا اشتباه می باشد. با تقسیم پیش دریافت بر متراژ فروخته شده قیمت فروش هر متر حاصل نمی شود. یک شرکت میتواند پنج درصد در پروژه ای پیش رفت داشته باشد ولی کل بهای پروژه را درقالب پیش دریافت ، وصول کرده باشد. جملات پایین خنده دار می باشد:
حال درصورتیکه پیش دریافت های فوق بابت فروش پانزده درصد (15 درصد) از واحد های پروژه (نه کـل پروژه) باشد (درصد پیشرفت پروژه 15 درصد می باشد)، ارزش کل دارایی های قابل فروش پروژه قبل از تعدیل به شرح ذیل محاسبه می شود.
فرض کنید پیش دریافتهای فوق بابت 25 درصد، 30 درصد و یا 80 درصد پروژه باشد. لازم نیست برای 100 درصد باشد. این رقم میتواند بابت فروش هردرصدی باشد. تمام محاسبات این استاد محترم بر یک فرض بسیار بعید استوار است پیش دریافت هر متر فروخته شده کامل وصول شده باشد(جدول اول) و دوم پیشرفت فیزیکی و دریافت پیش دریافت متناسب و برابر باشد(دوم).
باتشکر
پاسخ ها
کهن دیار
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
یادم رفت اضافه کنیم اولین صندوق زمین و مسکن در واقع پیش فروش کل یک پروژه می باشدقبل از اینکه شروع شده باشد.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
يكي از نسبت هاي مهم ارزيابي مالي يك شركت نسبت بدهي ها به داراييها است در صورتيكه اين نسبت را در رابطه با اين شركت بر اساس صورت هاي مالي اش محاسبه نماييد عدد 95/. بدست خواهد آمد.
کهن دیار
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
سلام بورس نیوز
با توجه به اینکه این آقا دیگر تحلیگران را مورد استهزاء قرار داده اند بدنیست جوابیه اینجانب زیر مطلب ایشان قرار گیرد.
باتشکر
پاسخ ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
عزیز من چه استهزایی.... محاسباتش کاملا درسته! یعنی طبق تحلیل سرمایه گذاری حافظ، پدیده رو با متری 500ت میشه خرید ...!!!! حمیییییید
حامد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
اگر واقعا دید بورس نیوز یک دید انسان دوستانه است که با شفاف سازیهای بی موردش قصد خیر دارد چرا از دستهای پشت پرده بورس حرفی نمیزند ؟
بورس نیوز : اگر میخواهی کار انسان دوستانه بکنی تکلیف سهامداران امثال بیمه دی - حتاید و امثالهم رو پیگیر باش که همه کارد به استخوانشان رسیده!
پاسخ ها
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
دوست عزیز من شوهر خواهرم درگیر همین جباب بازی در دبی شد و یک میلیون دلار را که سرمایه تمام زندگیش و خانواده اش بود را به باد داد. بعد از اون هم انقدر بیماری روحی پیدا کرد که بعد از یکسال از دنیا رفت.
به من ربطی ندارد که مالکان این پدیده چه بلایی سر خودشان میاورند ولی برای من مهم است که کسان دیگر را درگیر نکنند چونکه از نزدیک عواقب آنرا دیده و لمس کرده ام.
حمید
KUWAIT
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
سلام
کهن دیار عزیز منتقد محتررررم
استاندارد واضحه شما فک کنم دقیق نخوندی
پیش دریافت بیان شده در استاندارد اصلا منضورش نقدی نیست که شما میگی یعنی چکهای دریافتی بابت پیش فروش رو هم شامل میشه پس برو لطفا مثالهای انتهای استاندارد 29 رو مطالعه کن بعد بیا بگو
پاسخ ها
کهن دیار
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
ببخشید. طرف مقابل چکهای دریافتی چه ثبتی میزنی؟ ممنون میشم راهنمایی کنید. ضمن اینکه این موضوع چه ربطی به محاسبه قیمت هر متر از طریق تقسیم پیش دریافت بر متراژ دارد.
دهنوی
KUWAIT
۱۶:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
سلام
از کاملا مشخص بود که تو شهر توریستی مشهد و منطقه قشلاقی شاندیز اون سرمایه گذاری حافظ بهای هر متر
تجاری را 3.5 میلیون تومان
اقامتی را 500 هزار تومان
هتل را 1.2 میلیون ریال
اعلام کرده بود اخه نمی دونستم بخندم به تحلیل اون سرمایه گذاری محترم که از همکارای قوی من است
مگه با 500 هزار تومان جایی بهت زمین کوبر رو هم می دم
با این قیمتهای هر متر محاسبه شده جدید توسط این منتقد واقعی تر می رسه
تشکر
محسن
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
بورس نيوز شيطون شدي پديده تبليغ ميكني. من رفتم پديده بخرم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
از بورس نیوز عزیز ممنون هستیم که با روشنگریهایش جلوی زیان بسیاری را گرفته
حمایتگر حسابرسا
KUWAIT
۱۸:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
آقای تحلیلیگر آقای یا خانمم کهن دیار
آیا شما تاحالا صورتهای مالی املاک را بصورت عملی تهیه کردین!!!!!!، دوست عزیز برین از مدیر مالی همون شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق بگین آیا از تقسیم پیش دریافت به متراژ فروش رفته بهای هر متر بدست نمیاد؟
بعدشم اگه سختتونه مثال 2 انتهای استاندارد 29 املاک رو مطالعه کن می فهمید که حسابرسا یک کمی استاندارد ها رو یاد دارند
من کمتر سایت بورس نیوز رو مطالعه میکردم ولی از این به بعد واسه حمایت از حسابرسان محترم همیشه پیگیر این مطالب می شوم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
ابی که ریخته شده است را نمیتوان جمع کرد

روز روشن با تبلیغ سهم و فروش کار غیر قانونی میکند
نور چشمی ها که خارج شده اخرین سرمایه گذاران می مانند
میم
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
سلام اره شرکت سهامی خاص میتونه با رعایت قوانین شرکت سهامی عام وارد بورس بشه
amir
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
هر کی تیزرهای تبلیغاتی پدیده رو ببینه متوجه پیشرفت لحظه به لحظه پروژه میشه.
24 ساعت دارن رو پروژه کار می کنن
نمیدونم چرا یه عده نمیخوان این پیشرفتو ببینن؟؟!!!!!!!!!
سید هاشم طباطبایی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۲:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
قبلا هم گفتم اما نظرم چاپ نشد

کار شما کاملا غلط است و باعث تبلیغات برای پدیده شده و اکثر بورسی هایی که از پدیده آشنایی چندانی نداشتن خریدار این سهام شده اند

به شخصه نزدیک به 1 میلیارد سرمایه می شناسم که بعد از اولین مقالات شما وارد پدیده شد
دست بردارید روش خود را تغییر دهید
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
سلام با توجه که بند چند سال حسابداری پیمانکاری و فروش املاک کار کرده ام . با نظرات آقای خادم موافق ، تحلیلگران محترم ،آیا واقعا قیمت گذاری پدیده منطقی است،اون فقط میخواد تا تولد امام رضا(ع)قیمت سهامش بکنه 8888تومان ،وگرنه مدینه فاضله است که روش محاسباتی قیمت سهامش دارای ابهام است.
مصطفي
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
با سلام به كليه حسابرسان محترم و آقاي خادم
ازآنجاييكه عنوان كرديد استاد دانشگاه هستيد، لذا يك سوال از شما دارم.
NAV (خالص ارزش دارايي ها)يعني چه؟كلمه "خالص" براي چه عنوان ميشود؟
آيا براي محاسبه NAV، فقط بايد به محاسبه ارزش دارايي ها بسنده كرد؟
يا اينكه ضروريست بدهي ها(و تعهدات) شركت را هم از آن كسر نمود!؟
امیر رضایی منش
KUWAIT
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
تحلیل و انتقاد اولی بهتر بود و لی پاسخ شما بنظر بشتر شلوغ کردن جوو باشه تا دفاع از سرمایه گذاری حافظ
کیان
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
با سلام
من به شخصه به عنوان عضو کوچکی از مجموعه مالی با نظر حسابرس محترم آقای خادم موافقم و اگر کسی هم نظری غیر از این داره بهتره همون طوری که ایشون با دلیل و مثال این موضوع رو اثبات کردن دوستان محترم هم بجای بی احترامی و قضاوت عجولانه با دلیل اظهار نظر کنند.قطعا ایشون برای تحلیل این موضوع زمان صرف کردن و شما هم اگر حرفی برای گفتن دارید میتونید با صرف زمان برای اثبات منطقی نظرتون،نظرات سایرین رو به طرف خودتون جلب کنید و حرفتون رو اثبات کنید.
حبیب
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
ببینید کسی می خواهد سود کنه باید ریسکش هم بپذیره در ضمن باید پولی در این راه بزاری که از دست دادنش زیاد ناراحتت نکنه
من که به خاطر عمل خیر و کارزایی برای مردم پولمو تو پدیده گذاشتم
اگر هم یک وقت این پول از دستم بره تجربه میشه
ولی بورس همه اش چرنده و فقط گاوها و خرس ها سود می برند بقیه فقط یکمی
پدیده حداقل اینده اش تضمین شده است
shahryar
KUWAIT
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
سلام
سرمایه گذاری حافظ جوووووووووون اگه بقیه تحلیلات هم اینقد جای انتقاد داره منم بعنوان یک دانشجوی دکترای حسابداری از این به بعد تک تک تحلیلهاتون رو میخونم تا ثابت کنیم باد جنبه انتقاد شدن رو داشته باشین
انتقادت از تحلیل بد نبود آقای خادم ولی با یک قسمتش موافق نبودم در کل خوب دست بعضی به اصلاح تحلیل گر رو رو کردی
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
یک کلام ختم کلام
دست های پشت پرده برای منافع اقتصادی و سیاسی خودشان این وضع رو سر بورس آورده اند درحالی که قدرتشون به سهام پدیده نمی رسد چون تعیین قیمت فقط دست یک نفره و نه عرضه و تقاضا
جوانی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۰:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
سلام
من از بورس و حسابداری چیزی سر در نمیارم ولی چون تو پدیده کار اجرایی می کنم 40 روز دیگه باید پروژه تحویل داده بشه متاسفانه خیلی کار کنند فاز یک فقط تحویل داده میشه بعد میریم به بحث دیگه یک شهر طرح فاضلاب نداره

هتل حداقل در صورت توانایی ساختش در ایران 7 سال دیگه اتمام میشه از 55 هکتار اراضی استفاده شده در ان فقط 9 هکتار مجوز داره یک ساختمام اداری که ساده ترین ان بود طبق نقشه می خواستن شیشه ایی بشه که اونم نشد فقط نما داره و مطمئن باشید بغیر اینا بحدی فام پدیده در دولت قبلی گرفته که نهایت نداره پس منتظر خبرهای جدید هم باشید الان هایپرش که افتتاح شده سقفش کامل نیست و ............
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
سهام پدیده نخریم چی بخریم ؟!!!!

با نام و یاد خدا


با سلام و درود خدمت شما

سپرده گذاری در بانک با دریافت سودهای بالای 20 درصد یکی از گزینه های پیش روی شماست !


خیلی از سهامهای بورسی نیز وجود دارند که شما میتونید با خیال راحت بخرید و تنها هر ساله برید و سودشو بگیرید حتی سودی بیشتر از سود بانکی حالا هر وقت ( که شاید 4 سال هم طول بکشه ) شما صرفا به سود این سهامها بسنده کنید


همینجا برای رفع سوء تفاهم عرض میکنم که به نظرم تا مدتها در بورس صعود کلی ( یا بهتر بگم کلیت بورس ) نخواهیم داشت ، هر چند به صورت مقطعی آری ولی اینکه روند کلی تا سال 97 صعودی بشه خیر ( این نظر بنده از کلیت بازار هست که تا نزدیکی سال 97 صعود دلچسبی از بورس انتظار نمیره و از سال 97 شروع رونق در بورس خواهیم داشت و تا آن زمان تک سهامها جولان خواهند داد و بهترین کار خرید سهامهایی با بنیاد قوی و با تکیه به اینکه این خریدها به نیت دریافت سود سالانه انجام خواهد گرفت ، در واقع شاید در این چند سال باقی مانده از رکود در کلیت بورس پی به ایی پایین در کنار بنیاد قوی سهم بهترین استراتژی خرید محسوب بشه )شاید یکی از بهترین کارها به جای خرید سهام شاندیز خرید زمین در اطراف شهر رویایی پدیده باشه
یا ملکی در شهرستان شاندیز
یا ساخت یک مسافرخانه در شهرستان شاندیز
یا خرید یک واحد تجاری در شهرستان شاندیز
یا خرید ملکی در جاده بین مشهد تا شاندیز
یا ساخت یک رستوران در این شهرستان
و خریدها و سرمایه گذاریهایی مشابه این


قیمت امروز پدیده 8530 تومان یا به عبارتی 16000 میلیارد تومان

با 16000 ملیلیارد تومان تومان میشه 80 هزار آپارتمان 200 میلیون تومانی خرید
با 16000 ملیلیارد تومان تومان میشه 160 هزار آپارتمان 100 میلیون تومانی خرید
با 16000 ملیلیارد تومان تومان میشه 360 هزار آپارتمان 50 میلیون تومانی خرید البته شاید به کمک وام

با 16000 ملیلیارد تومان تومان میشه 20.000.000 متر مربع بنا با قیمت تمام شده 800.000 تومان ساخت
با 16000 ملیلیارد تومان تومان میشه 32.000.000 متر مربع بنا با قیمت تمام شده 500.000 تومان ساخت

با 16000 ملیلیارد تومان میشه به هر ایرانی 210000 تومان پول نقد داد ( با فرض 75.000.000 جمعیت )

با 16000 ملیلیارد تومان تومان میشه 8 برابر کل شرکتهای ساختمانی داخل بورس رو خرید


فقط بدونید که کل آپارتمانهای شهرک اکباتان تهران 15700 واحد هم نمیشه !!!

لینک سایت شهرک اکباتان http://www.shahrak-ekbatan.ir

حالا خودتون حساب کنید که با این پول چند برابر شهرک اکباتان میشه ساخت

حال ببینیم کل متراژ شهر رویایی پدیده چقدر هست:
کل زیر بنای این پروزه 1.000.000 متر مربع هست

شما حالا این رقم رو با ارقام بالا مقایسه کنید به نتایج جالبی میرسید

حالا زمانی این متراز جالبتر خواهد شد که بدونید از این رقم


پارک آبی : متراژ زیر بنا 53.000 متر مربع
مجتمع فرهنگی : متراژ زیر بنا 27.000 متر مربع
هتل 5 ستاره و مجموعه های وابسطه : متراژ زیر بنا 250.000 متر مربع
باغ گل و فضای باز مربوطه : متراژ زیر بنا 40.000 متر مربع
پیست +آکواریوم + هایپر مارکت : متراژ زیر بنا 17.000 متر مربع
دپارتمان استور : 8500 متر مربع
مجتمع اداری : متراژ زیر بنا 32.000 متر مربع
سرویس آپارتمان : متراژ زیر بنا 183.000 متر مربع
شهربازی : متراژ زیر بنا 30.000 متر مربع


البته جمع اعداد فوق به 1.000.000 مترمربع نرسید که ظاهرا در سایت برخی متراژها و پروژه ها مثل آپارتمان مجلل در کنار هتل 5 ستاره جا افتاده و... که میتونید به متن تحلیلی که ارائه دادم و متراژه ها در اون لحاظ شده مراجعه فرمایید

( اطلاعات فوق از سایت پدیده استخراج شده لطفا خودتون کنترل و در صورت اشتباه اصلاح کنید ، اطلاعات سایت پدیده مقدم بر اطلاعات فوق است )

برخی میگن ما 5000 تومان خریدیم و الان 8500 هست پس ما زیان نکردیم !!! انشالله هیچوقت هم زیان نکنید
ولی بدونید که قیمت واقعی یک سهم در بازار آزاد توسط عرضه و تقاضا تعیین میشه
فقط بدونید که قیمت سهام بر اساس سود شرکت و آتیه شرکت تعیین میشه
فقط بدونید که این سهم مثل کاسه داغی میمونه که دست کسی رو خواهد سوزاند که خریدار آخر باشه یا به عبارتی در بالاترین قیمت بخره
ممکمه همین فردا قیمت سهم نزولی بشه ممکنه از 8888 تومان به بعد نزولی بشه و ممکنه 20000 تومان رو هم ببینه !!!
ولی من اگر سهام پدیده را داشتم در همین قیمتها میفروختم و ریسک نمیکردم ( این نظر شخصی من هست و ممکنه اشتباه باشه ولی ترجیح بر فروختن رو کم ریسکتر میدونم ، آرزو میکنم همیشه سهم صعودی باشه و هیچوقت هم رنگ قرمز و نزولی به خودش نگیره )

به نظر من پروژه شهر رویایی شاندیز افتتاح خواهد شد انشالله
پروژه افسانه ایی کیش هم انشالله افتتاح خواهد شد اگر اراده مدیران به همین حالت استوار باشه

( هر چند هنوز سوالات بسیاری در ذهن من پاسخ داده نشده منجمله اینکه این پروژه ها و رستورانها متعلق به شرکت ابنیه و ساختمان پدیده هست یا شرکت مادر یعنی توسعه گردشگری و یا سایر افراد )

این اطلاعات هم از سایت پدیده بوده که توصیه میکنم مطالب گفته شده رو با مطالب سایت مطابقت داده و آمارهای سایت را ملاک عمل قرار بدید
http://www.padide.com

ولی توجه بفرمایید که قیمت سهم یه چیزه
اجرا شدن یا نشدن پروژ هها چیز دیگست

ممکنه پروژه بهتر و بیشتر از برنامه هم جلو بره و افتتاح بشه و رونق بگیره ولی قیمت سهام نزولی باشه
این کاملا" طبیعی هست

من بر اساس تحلیلی که انجام دادم و بر اساس فرضیاتی که در متن تحلیل بوده حداکثر قیمت سهام پدیده رو با تمام پروژه هایی که در دست اجرا داره نهایت 400 تومان بدست آوردم

انشالله هر پروژه جدیدی هم گرفت و تصمیم به اجرا داشت به مرور به قیمت سهم اضافه میشه نه یک مرتبه

عرض کردم اینکه کسی نیت کنه من فلان پروژه را خواهم ساخت قیمت سهام به اندازه ارزش آن پروژه فرضی و نساخته افزایش نباید بیابد !!
شما متناسب با پیشرفت پروژه به قیمت سهم افزون کنید نه بیشتر


این مطالب نظر شخصی بنده حقیر بوده و هیچ توصیه ایی به خرید و فروش و یا نگهداری ندارم و تنها همیشه توصیه به تحقیق و تامل و دوری جستن از هیجانات داشته و دارم

همچنین برای یکایک مجریان این پروژه آرزوی موفقیت دارم و آرزو میکنم قیمت سهام پدیده همیشه مثبت باشه و کسب و کار این شرکت همیشه رونق داشته باشه
پاسخ ها
چهان
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۵
ممنون از تحلیلتون. ولی شما باید کل دارایی شرکتو محاسبه کنید. به گفته شرکت مجموعه در حال احداث در کیش وکل رستورانهای پدیده و زمینهای خریداری شده در شهرهای دیگر از جمله رامسر 2500000متر جز دارایهای شرکت میباشد.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۳
به نظر میرسه همه درست میگن اما باید فقط سهامی که خریداری شده رو در نظر بگیرین هشتاد درصد دیگه فقط اعتبار مدیر پدیده است. اگه واگذار کنه پولشو میاره تو کار و افزایش دارایی اتفاق میافته. مثه اینه که با پول سهامدار کار کنه. تا الان خیلی هم سودآور بوده هم برای سهامدار هم مدیریت. همه میاین کل سهامو حساب میکنین که اشتباهه اگه میخواست ببره تا الان برده بود. حتی یه درصدم بخواد ادامه بده و در نره هیچ مشکلی براش پیش نمیاد و میتونه ادامه بده. کافر همه را به کیش خود پندارد.
من اگه جاش بودم شاید خالی میکردم میرفتم اما چرا وقتی دارم سود خوبی میکنم و هرروز اعتبارم بیشتر میشه بخوام فرار کنم؟؟؟؟؟؟؟ مثه این میمونه بگین ماکروسافت میخواد خالی کنه فرار کنه!!! چرا باید خالی کنه؟؟؟؟ کذوم کار سود بیشتری میتونه داشته باشه براش؟؟؟ شما که کار نمیکنین و پول بادآورده رو دوس دارین فقط میخواین یه شبه پولدار شین فکر میکنین همه مثه شما هستن. نه عزیزان مردم با برنامه ریزی بلندمدت ثروتمند میشن نه نوسان گیری. مثه چین که پروژه پنجاه ساله و صد ساله داره.
پاسخ ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
دوست عزیز منظور شما از مایکروسافت خالی کنه یعنی چی؟ خوب مایکروسافت به میزان ارزش بازاری اش اعتبار و دارایی ثابت و توان سودسازی دارد. اگر نداشته باشد بهتر است خالی کند
این دیگه چه نوع قیاسی بود؟
ناشناس
UNITED STATES
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
ساختن صرف هنر نیست اینکه چگونه و کجا و چطور بسازیم مهمه که از نظر بنده که اشراف کامل به این پروژه دارم رقت باره. دوست عزیز فریب تبلیغات را نخورید التماس دعا
مهدی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
آیا با توجه به نگرانی‌ها از رشد قیمت سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز فراتر از قیمت کارشناسی‌شده و با توجه به ارزش دارایی‌های این شرکت آیا سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند مدیران شرکت پدیده شاندیز را ملزم کند تا این شرکت زیرمجموعه خود را به شکل سهامی عام درآورند و با افزایش سرمایه و پذیره‌نویسی از طریق بورس یا فرابورس سهام آن عرضه شود؟
این سوالی است که رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به آن به اقتصاد نیوز می‌گوید: بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و با توجه به ماهیت حقوقی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز، سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌تواند به این مقوله ورود کند تا سهام این شرکت از طریق بورس یا فرابورس عرضه شود. علاوه بر این نمی‌توان مصوبه شورای عالی بورس را برای یک شرکت خاص تغییر داد.
غلامرضا ابوترابی با تاکید بر اینکه این مساله خارج از حوزه اختیارات قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار است، تصریح کرد: طبق قانون هر شرکتی می‌خواهد اقدام به فروش اوراق بهادار کند باید سهامی عام بوده و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به انتشار و عرضه اوراق کند. تا آنجا که بنده اطلاع دارم تصور نمی‌کنم شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز اوراق منتشر‌ کرده و برگه سهم به دست مردم داده باشد.
11000
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
چه نشسته اید که سهام پدیده شد 11000 تومان
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۴:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۴
به نظرمن سهام پدیده 20000000میلیون هم رد میکنه چون هنوز تازگیا گفته 2600000هزارمترتو رامسروتبریزپروژه اجرا میکنه ، روزنامه خراسان 11آبان 93 اینارو گفتن و جواب همه حسودا و بدخواهان رو دادن، بیاین به این پروژهکککککککککشکک
پدیده خریدم
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
از نظر من خطر داره برای کسایی که آخرش میخرن.
ولی بازم من اگه باشم سهام رو11024 میخرم بعد یک ماه دیگه به شرکت میفروشم 12024 بعد یک ماه سهامو شرکت میفروشه13024 یعنی فقط با بالا بردن سهام وانجام ندادن هیچ کاری شرکت 1000 سود کرده
تازه اگه سهم خودشون که اون موقع 100 تومنی خریدنو بفروشن دیگه بماند
فقط موقعی مشکل ایجاد میشه که دولت جلوی این کار رو بگیره
که این کار نمیشه چون سال 92 فقط 10 میلیارد برای طبلیق به تلویزیون داده
بعد با این همه کارهای فرهنگی نماینده مجلسم که چند وقت پیش ازش تعریف کرد
دولت هم هیچوقت جلوی اونو نمیگیره
پس نترسید وبخرید
حسن شاهرودی
ROMANIA
۰۰:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۳
باسلام من که تقريبان تمام سرمايمو ريختم تو پديدة تا الانم. ماهی حداقل 20ميليون به پولام اضافه ميشه درصورتيکه تو بانک ماهی دو مليون ميدادن بعد تحقيق کردم ديدم. خود اون بانک باتجاری پديده شريکه وسهام داره. پس به نتيجه ميرسيم بانکها که پولهای مردم ميگيرن ميرن سهام و سرمايه هگزار ميکنن بعد مقدار کمشو به مردم ميدن پس کار عاقلانهمنوه که خودمون مستقيم سهام بخريم وسود کنيمو سن
Zzz
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۴
سلام
اینا همش حرفه
اگر هم به وقوع بپیونده و قیمت سهام نزولی بشه یکدفعه که قیمتش شکسته نمیشه،همونطوری که رفت بالا میاد پایین
من که بیست تومن سهام تو قیمت5400خریدم اصلا برام مهم نیست پایین اومدنش چون اونقدری که باید سود میداد در مقایسه با کارای دیگه که میتونستم با این پول بکنم یه چیزی بیشتر هم بهم رسونده
سوددددددد خاص تو سهام شاندیزه،کدوم ضررررر عااااامو
اتابک
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۰
با سلام
خدمت دوستانی که میان از بدی پدیده میگن عرض کنم مطمئن باشید با این حرفها و فاز های منفی نمیتونید این شرکت بزرگ رو از پا دربیارید.
در ضمن شما نمیخوا واسه سهمامدارها دل بسوزونید.هر کسی را و روش خودشو بهتر از تحلیل های شما میدونه.پسر سر خودتونو درد نیارید.برید دنبال سهام تبرک و پردیسبان و غیره . . .
احمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
اگه سهامداراپشت هم باشن وگول این شایعات نخوررن وزودجوزده نشن پدیده به ای راحتیازمین نمیخوره رشد میکنه وبه سهامداراسود میده چون فقط منحصربه شاندیز نیست کیش رامسر شیراز و...دیگه هم مشغول فعالیت منتها یه عده شیطان صفت قصدتخریب این پروژه عظیم دارن به هرحال تواوضاع کنونی مملکت م بهترین سرمایه گذاری همین سهام پدیده است پس بهتره صبور باشیم واجازه رشد پروژه روبدیم باهم متحد باشیم اگه همه فقط درصددفروش سهامشون باشن به سقوط کردن شرکت ودرنهایت سقوط کردن خودشون کمک میکنن دولت رواین پروژه دست گذاشته چون دادگستری میخواد اون ازدست مردم خارج کنه پوبامتشنج کردن اوضاع میخوان به اهداف شومشون برسن پس باید باهم متحد باشیم وبه رشد پدیده کمک کنیملاله
مهدی
GERMANY
۰۰:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
یاشاسین پدیده کور بشه چشمه حسودا پولمون هم بره تصدق حاج پهلوون که نمیخواد باج بده
محمد رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۳:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
شما را بخدا هر کسی میتونه برای پدیده کاری انجام بده انگار برای امام رضا وهمه ما مشهدیها کاری انجام داده بخاطر امام رضا مسولین کاری بکنید
پژمان
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۲:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
دادستان محترم مشهد لطفا یکم هم از پدیده دفاع کنید این شرکت گناه دارد خیلی ممنون
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
Array
Array
Array
گزارش مجامع
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: در شرایط کنونی که تامین خوراک اصلی ترین مشکل شرکت های پتروشیمی محسوب می شود پتروشیمی نوری به دلیل اتصال به 13 پالایشگاه پارس جنوبی مشکلی برای تامین خوراک ندارد.
سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) با حضور 88 درصدی سهامداران، رئيس مجمع، مديرعامل شرکت پالايش اصفهان، نماينده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.
افزایس سرمایه

افزایس سرمایه "ومعلم" در راه است/140 کشتی تحت پوشش بیمه معلم

مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار است.
افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

در سال جاری میزان فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را تجربه کرد که این امر حاکی از آنست که تحریم ها مانعی برای پیشرفت محسوب نمی شوند.
افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا گفت: برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته در یک ماه آینده به هیات مدیره ابلاغ و مورد بررسی قرار می گیرد.

رفع مشکل کم آبی صنعت پتروشیمی در آینده ای نزدیک/ تولید 1130848 تنی "مارون" در سه ماهه اول سال جاری

مدیرعامل پتروشیمی مارون گفت: برای جبران کم آبی و استمرار تولید واحدهای صنعتی، مسئولین شرکت اقدام به برطرف کردن این معظل از طریق تاسیس آب شیرین کن و استفاده از آب فاضلاب شهری کردند.
پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) در ساعت 15 مورخ 1398/04/13 با حضور صاحبان 92/88 درصد از کل سهام و با نمایندگان تام‌الاختیار آنان در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: