تعداد بازدید : ۱۶۲۷۹
کد خبر : ۱۳۱۸۱۴
پاسخ مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ به انتقاد از تحلیل بنیادی
۱۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۹
معلوم نیست رستوران و زمینی که 14 میلیارد تومان خریداری شده است و برای موسسان آن تنها 14 میلیارد تومان خرج داشته چطور ظرف سه سال به مبلغ 450 میلیارد تومان به شرکت ابنیه و ساختمان فروخته شده است. از دید کارشناسان این پروژه نه تنها ارزش افزوده ای برای شرکت ابنیه و ساختمان پدیده ندارد بلکه برای آن ذخیره کاهش ارزش نیز باید منظور شود.

با تشکر از جناب آقای حمید خادم به دلیل نقد مطلب یاد شده، پیش از جواب دادن به ابهامات مطرح شده از ایشان کمال تشکر را داریم چرا که شفاف سازی و کارشناسی شدن چالش پدیده شاندیز هدف غایی ما نیز هست و از هرگونه بحث کارشناسی کارشناسی استقبال می کنیم.

در جواب این مدرس عزیز دانشگاه باید به چند نکته توجه داشت. اول اینکه در تحلیل قبلی، هدف نهایی به هیچ عنوان ارزشگذاری پدیده شاندیز نبود. بلکه قصد مقاله صرفا این بود که اعلام کند پدیده شاندیز در خوشبینانه ترین حالت یک چهارم قیمت فعلی ارزش دارد. در تحلیل قبلی جملات زیر در ابتدای مطلب آمده بود که احتمالا به آن توجه نشده است:

«همچنین در بحث ارزشگذاری شرکت، قیمت هر سهمی که مردم 8 هزار تومان می خرند، در حدود 1700 تومان برآورد شده است. این رقم صرفا در مقام مقایسه و به عنوان خوشبینانه ترین برآورد کارشناسی از قیمت عادلانه سهم ارائه شده است و طبیعی است قصد این مقاله فقط نقد کردن قیمت 8 هزار تومانی است و قصد این مقاله ارائه قیمت پیشنهادی برای خرید نیست»

اما فارغ از اینکه مقاله قبلی به هیچ عنوان ادعای ارزشگذاری سهام پدیده شاندیز را نداشته است در ادامه جواب ابهامات نقد فوق آمده است.

نقد اول: با توجه به محاسبات صورت گرفته، می بینیم که برآورد گروه تحلیل شرکت سرمایه گذاری، معادل ده درصد (10 درصد) ارزش واقعی پروژه می باشد؛ که فرض افزايش نرخ فروش هر مترمربع از این بنا در شرایط تورمی فعلی، درصد مزبور به كمتر از ده درصد (10 درصد) رقم مذکور می رسد.

با توجه به مطالب گفته شده و بدون هیچ توضیح اضافه ای، باید گفت :

"احسنت بر این تحلیـل فنی شما !"

حال با استفاده از اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی شرکت ابنیه پدیده شاندیز (منعکس در سایت پدیده) ارزيابي های مذکور به شرح زیر ارائه شده است :

همانطور که گفته شد، شرکت ابنیه پدیده شاندیز مشمول استفاده از استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت ساخت املاك) مي باشد. لذا براي محاسبه میانگین بهای فروش هر مترمربع می باید، مبلغ پیش دریافتها (قبل از کسر درآمد های شناسایی شده تاکنون) را بر متراژ فروش رفته تقسیم نمود.

پاسخ نقد اول: در مقاله اول که این استاد محترم دانشگاه زحمت نقد کردن آن را کشیده بودند مجموع ارزش پروژه شهر رویایی پدیده مشهد، 4860 میلیارد تومان پیش از کسر سهم واحدهای پیش فروش شده و مشاعات برآورد شده بود. متن زیر بخشی از مقاله مورد نقد است:

«در صورتیکه مشت را نشانه خروار بدانیم 560 هزار متر مرکز خرید و 250 هزار متر هتل و 183 هزار متر واحدهای اقامتی جمعا ارزش 4860 میلیارد تومان میرسیم که طبق صحبت صاحب شرکت 15٪پروژه نیز تاکنون واگذار شده است.»

در محاسبات صورت گرفته در مقاله اولیه محاسبات مربوط به درصد پیشرفت لحاظ شده است. اثبات این ادعا نیز اینجاست که این استاد محترم که ادعا می کنند نرخ های ما تنها 10 درصد نرخ های واقعی لحاظ شده اند، خودشان در ادامه نقدشان در خوشبینانه ترین حالت رقم 4725 میلیارد تومان برای پروژه برآورد می کنند. سوال اینجاست که اگر نرخ های مقاله اولیه 10 درصد نرخ های واقعی است چگونه است که رقم برآوردی خود شما نه تنها ده برابر رقم مقاله اولیه نیست بلکه کمتر نیز هست.

نقد دوم:  بدلیل عدم افشاء پیش دریافتهای قبلی (از محل درآمد های شناسایی شده) در صورتهای مالی، جهت محاسبات، از مانده پیش دریافتها استفاده شده است، که البته این مورد به نفع دوستانمان در گروه تحلیل نیز می باشد (زيرا میانگین نرخ فروش را کمتر از واقع نشان می دهد) :


(ماخذ اطلاعات فوق : یاداشتهای شماره 15 و 2-22 همراه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت ابنیه پدیده شاندیز برای سال 1392)

حال درصورتیکه پیش دریافت های فوق بابت فروش پانزده درصد (15 درصد) از واحد های پروژه (نه کـل پروژه) باشد (درصد پیشرفت پروژه 15 درصد می باشد)، ارزش کل دارایی های قابل فروش پروژه قبل از تعدیل به شرح ذیل محاسبه می شود (ارقام به میلیون ریال) :

753,503,31

=

15%   ÷  563,725,4

=  ارزش کل دارایی های قابل فروش (قبل از تعدیل)

با توجه به شرایط تورمی موجود و انعکاس فروش ها به نرخ های قدیمی و همچنین منظور نشدن فروش های سنوات قبل در پیش دریافت های مذکور، با رعیات اصل احتیاط و در بدبینانه ترین حالت، ارزش کل داراییهای قابل فروش در قسمت قبل را با نرخ پنجاه درصد (50 درصد) تعدیل می کنیم :

630,255,47

=

150%   ×  753,503,31

=  ارزش کل دارایی های قابل فروش (بعد از تعدیل)

پاسخ نقد دوم: نقد دوم نیازی به پاسخ ندارد. صرف نظر از مفروضات غلط این استاد دانشگاه که نشان از عدم مطالعه دقیق صورتهای مالی دارد اما در نهایت عدد برآوردی ایشان به طرز شگفت انگیزی با عدد 4860 میلیارد تومانی مقاله اولیه تقریبا یکسان است.

 در واقع ایشان با این محاسبات عدد ما را تایید کرده اند و حتی به طور ضمنی اعتراف کرده اند که عدد ما حدود 150 میلیارد تومان نیز بیش از واقعیت (واقعیت طبق نظر این استاد محترم) می باشد. اما از اینها گذشته مفروضات غلط فاحشی در محاسبات ایشان هست که این موارد به شرح زیر است:

1. این استاد دانشگاه در محاسبات خود مجموع رقم پیش دریافتها را تقسیم بر متراژ فروش سال 92 کرده است. در واقع ایشان عامدانه و یا سهوا مبلغ پیش دریافت را که یک رقم انباشته و مربوط به چند سال است تقسیم بر متراژ فروش فقط یک سال ( سال 92) نموده است و به نرخهای نجومی ای رسیده اند که هیچ مبنای علمی و تحلیلی ندارد.

2. این استاد دانشگاه پیشرفت کلیه پروژه ها را 15 درصد فرض کرده اند. ای کاش این استاد محترم قبل از ارائه این تحلیل خود یادداشت 8 صورتهای مالی را مطالعه می نمودند تا درصد پیشرفت پروژه ها را مشاهده نمایند. درصد پیشرفت پروژه ها به شرح زیر است:


3. ایشان در ابتدای برآورد خود به شرح زیر بر کسانی که به ارزش پروژه نقد دارند منت می گذارند: «در صورتهای مالی، جهت محاسبات، از مانده پیش دریافتها استفاده شده است، که البته این مورد به نفع دوستانمان در گروه تحلیل نیز می باشد (زيرا میانگین نرخ فروش را کمتر از واقع نشان می دهد)» اما ایشان در انتهای تحلیل خود به یکباره منت گذاشتن خود را فراموش می کنند و ارزش پروژه را 50 درصد به خاطر تعدیلات تورم و غیره زیاد می کنند.

 گرچه در مورد این عدد 50 درصد نقدهای جدی وجود دارد و ادعا می شود قیمت ملک در این مدت نزولی نیز بوده است اما جدای از این بحث ها اصل این کار این استاد محترم مغلطه ای نادرست است. گرچه حتی بعد از این تعدیل 50 درصدی نیز رقم برآوردی ایشان از برآوردهای مقاله اولیه کمتر است.

4. مهم ترین نقد به محاسبات ایشان این است که برای پروژه هایی که خودشان ادعا می کنند 15 درصد تکمیل هستند، ارزش روز را لحاظ می کنند اما هزینه های برآوردی تکمیل پروژه و خواب پول تا زمان فروش را لحاظ نمی کنند. این نقد به روش مقاله اولیه نیز وارد است.

 اما توجه داشته باشید در مقابه اولیه ما گفتیم خوشبینانه تحلیل می کنیم تا ثابت کنیم پدیده سهمی 8000 تومان نمی ارزد. اما این استاد محترم اگر ادعا دارند هر سهم 8000 تومان می ارزد نباید خوشبینانه تحلیل کنند. البته این نوع محاسبه ایشان از خوش بینی فراتر است و تهور است.

نقد سوم: نکته حائز اهمیت اینکه، سایر اموال و داراییهای مشهود شرکت ابنیه پدیده شاندیز (بدون در نظر گرفتن دارایی های نامشهود) شامل، هتل ها، تالارها، ساختمان های اداری، باغ گل، مرکز فرهنگی تفریحی، مرکز ورزشی و سایر دارایی ها (به شرح یادداشت شماره 11 صورتهای مالی) و همچنین سرمایه گذاریهای این شرکت (به شرح یادداشت 10 صورتهای مالی) شامل، 99/99 درصدی در پروژه کیش، 99/99 درصدی در شرکت پدیده پارسیان - مشتمل بر کلیه رستورانهای پدیده، 99/99 درصدی در هایپر مارکت پدیده و غیره، جزو داراییهای قابل فروش نبوده (شرکت قصد فروش آنها را ندارد) و ارزش آنها در محاسبات فوق الذکر در نظر گرفته نشده است!

علی ایحال با عنایت به موارد مطروحه در بالا و با یک تامل کوتاه، نتيجه گيري در مورد سوال زیر را بعهده مخاطبان فهيم بورس نيوز و خوانندگان اين مطلب مي گذاريم :

"آیا ارزش روز تمام داراییهای شرکت ابنیه پدیده شاندیز پس از کسر تمامی بدهی های جاری و آتی، با استفاده از روش ارزشگذاری بر مبنای خالص ارزش داراییها (یا همان NAV)، حداقل 128 هزار میلیارد ریال برآورد نــمی شود!"

پاسخ نقد سوم: این نقد واقعا حیرت انگیز است. این استاد محترم در محاسباتی سرتاسر اشتباه ابتدا به رقم 4700 میلیارد تومان می رسند و سپس سرانگشتی و بدون ارائه اطلاعات دقیق 8100 میلیارد تومان دیگر به ارزش شرکت اضافه می کنند و می پرسند آیا با این محاسبات ارزش روز داراییهای پدیده شاندیز 12800 میلیارد تومان نیست. جواب ما تنها یک جمله است. احسنت بر این تحلیل فنی شما...!

اما بد نیست داراییهایی که ایشان بدانها اشاره کرده اند نیز کمی بیشتر مورد تحلیل قرار دهیم تا مشخص شود این حرف دوستان که ادعا می کنند پدیده شاندیز بسیاری داراییهای ارزشمند دیگر دارد مغلطه ای بیش نیست.

1. صحبت از پدیده کیش و رستوران آن شده است. جالب است بدانید که پدیده کیش در سال 92 به مبلغ 450 میلیارد تومان خریداری شده است. صاحبان اولیه پدیده کیش این شرکت را تنها سه سال قبل در سال 89 و با سرمایه 14 میلیارد تومان تاسیس کرده بودند.

معلوم نیست رستوران و زمینی که 14 میلیارد تومان خریداری شده است و برای موسسان آن تنها 14 میلیارد تومان خرج داشته چطور ظرف سه سال به مبلغ 450 میلیارد تومان به شرکت ابنیه و ساختمان فروخته شده است. از دید کارشناسان این پروژه نه تنها ارزش افزوده ای برای شرکت ابنیه و ساختمان پدیده ندارد بلکه برای آن ذخیره کاهش ارزش نیز باید منظور شود.

2. صحبت از شرکت پدیده پارسیان شده است. این استاد محترم ادعا نموده اند که این شرکت مالک کلیه رستورانهای پدیده است. به عنوان نمونه عرض می کنم این شرکت مالک رستوران پدیده کیش نیست بلکه آن را از شرکت بین المللی پدیده کیش اجاره نموده است و تنها پیمان کار آن است. شرکت پدیده پارسیان با سرمایه 7 میلیارد تومان از لحاظ اندازه اصلا در مقیاسی نیست که مورد بحث بیشتر قرار گیرد.

رستوران پدیده کیش و زمین کنار آن، که برنامه ریزی شده است پروژه شهر رویایی کیش اجرا شود همان سرمایه گذاری 14 میلیارد تومانی کذایی است (شرکت بین المللی پدیده کیش) که به مبلغ 450 میلیارد تومان به شرکت ابنیه و ساختمان ( شرکتی که مردم مالک آن هستند) فروخته شده و از سود رویایی 435 میلیارد تومانی آن ریالی به جیب مردم عادی سهامدار شرکت ابنیه و ساختمان نرفته است. بلکه مردم تامین کننده این سود برای سهامداران اولیه بوده اند.

3. ایشان صحبت از سهام هایپر مارکت نموده اند. گویا این استاد محترم بحث سطح اهمیت در حسابرسی را مطالعه نفرموده اند. به ایشان توصیه می کنیم علاوه بر استاندارد 29 حسابداری مربوط به املاک، محاسبات مربوط به سطح اهمیت را نیز مطالعه بفرمایند. هایپر مارکت پدیده شاندیز در سال 92 و با بهای تمام شده 100 میلیون تومان به شرکت ابنیه و ساختمان پدیده اضافه شده است. صحبت از چندین هزار میلیارد تومان است. صد میلیون تومان شاید پول یکروز تبلیغات شرکت نیز نشود.

نقد چهارم : در پایان، روش ابداعی گروه تحلیل شرکت سرمایه گذاری، جهت محاسبه ارزش ذاتی سهام شرکت ابنیه پدیده شاندیز (استفاده از روش ارزش بیمه شده پروژه -دارایی- جهت برآورد ارزش پروژه) را روشی ابداعی و نوظهور می دانم و به نظر اينجانب استفاده از آن منطقي بنظر نميرسد (تشريح ايرادات وارده بر آن از حوصله اين بحث خارج است).

پاسخ نقد چهارم: ارزش بیمه شده اصلا روش محاسبه ارزش ذاتی نیست. مقاله اولیه نیز ادعا نکرده بود روشی تحت عنوان روش ارزش بیمه ابداع کرده است.

 ارزش بیمه شده پروژه پدیده شاندیز 1700 میلیارد تومان است بدین معنی که کارشناسان صنعت بیمه تعهد داده اند اگر فرض مثال و خدای نکرده بر اثر هر حادثه ای، پروژه پدیده شاندیز در مشهد تخریب شد و به طور کامل از بین رفت، حداکثر مبلغ 1700 میلیارد تومان به عنوان خسارت خواهند پرداخت.

 معمولا اگر سطح پوشش بیمه ای کم باشد حسابرس شرکت هشدار های لازم را خواهند داد. حال سوال اینجاست که پروژه ای که به ادعای مدیرانش بیش از 12 هزار میلیارد تومان ارزش دارد چطور تنها 1700 میلیارد تومان پوشش بیمه ای دارد و حسابرس هم صحبتی از کم بودن پوشش بیمه ای نکرده است.

کهن دیار
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
بد نبود این شرکت تحلیلگری محترم بشیوه ابتکاری ایشان کل متراژ پیش فروش شده را بر 15 درصد تقسیم می کردند و رقم رویایی متراژ 780ر345 می رسیدند!!!. ضمن اینکه این آقا صورت مالی ابنیه را نگاه نکرده. بابا این شرکت سهامی خاص دو تا پروژه را خریده(بصورت صوری) و چیزی برای فروش نداره.
پاسخ ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
شما الان مثلا خیلی خوب مچ گرفتی...!
الهی... اکشال نداره
کهن دیار
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
اقای اکشال!!
مچی نگرفتم. توضیحات کامل در مطلب اولی که ایشان "تحلیل فنی" نموده بودند آمده است.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
توضیحات پایینتر رو بخونید،،،، توجیه میشید
کهن دیار
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
ببخشید کدام توضیحات. توضیحات اینجانب در زیر مطلب قبلی(دفاعیه یک سهامدار) آمده است. مطلب فعلی که تقریبا پذیرفتنی است. افتاد ایا؟
جواب کهن
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۰:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
کهن جان داغ نکن سوتی دادین به حافظ بگو جواب مصظفی و رضا رو هم بده واقعا فک کردین تحلیلتونو کسی نمی خونه که همینطور گفتین
این بالا هم با دلیل هایی که آوردین هر حسابداری می فهمه حق با شماس تیم تحلیل فنی حااااااافظ یا حسابرس
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
آقا ما دیگه نه بورس میخریم نه پدیده
پاسخ ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
پدیده نخر بورسم نخریدی اشکال نداره
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
شرکتهای غیربورسی به شما مربوط نمیشن باکدوم زبون باید باشما صحبت کرد بگین با همون باهاتون صحبت کنیم همون تاجی که به سر بورس زدین بسه کجا رفت شاخص 100هزار واحدیتون تا آخر سال 92 چقدر درهم به خورد مردم دادین ول کن مال مردم نیستین نه.

یه کم دیگه درهم ببافین تحویل مردم بدین دیگه شما بهتره موقعی که بورس حباب داشت میومدین حرف میزدین ومقاله مینوشتین بیشتر از این خودتونو خراب نکنین واقعا از سر بدبختی وبیچارگی مقاله می نویسین لازم نیست شما بیاین مال واموال پدیده رو برآورد کنید پدیده یه برند میفهمین یعنی چی .نه که نمیفهمین شما رو چه به برند
پاسخ ها
علی آقا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
بورس نیوز تا کی مخوای در بیفتی با پدیده خوب بورستون واقعاً مردم و خود منو بدبخت کرد سرمایم یک سوم شده چرا تحلیل های بورسی نمیزاری در جریان نیستی باش که پدیده مالیات سهمشو روزانه کارت میکشه میفهمی یعنی چی ؟؟؟؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
نظر رییس سازمان بورس راجع به سهام پدیده
مبنای کار سازمان بورس قانون است و بر اساس چارچوب های قانونی فعالیت های نظارتی خود را انجام می دهد در خصوص شرکت پدیده یک گروه کارشناسی تشکیل شده و هماهنگی های لازم با برخی مراجع ذی ربط صورت گرفته است، اگر سازمان بر اساس قانون موظف به رسیدگی باشد این رسیدگی انجام می گیرد اما بر اساس گزارش های اولیه و داده هایی که تاکنون به دست ما رسیده است به دلیل اینکه این شرکت در قالب سهامی خاص در حال عرضه سهام است، امکان نظارت سازمان بورس وجود ندارد، چون این سازمان موظف به نظارت بر شرکت های سهامی عام است.
http://www.boursenews.ir/fa/news/131909/%D9%86
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
بورس نیوز:‌به عنوان یک مرجع خبری، خبر رسانی کن. چه شرکت بورسی باشد چه غیر بورسی.
mo za
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
استاد محترم دانشگاه! از آنجاييكه نسبت به آينده علمي دانشجويان شما احساس دلسوزي ميكنم، يادآور ميشوم كه تعريف NAV اين چنين است:
"خالص" ارزش دارايي ها(دارايي ها منهاي بدهي ها)

حداقل در تدريس هاي دانشگاهي خود بفرماييد:
در محاسبه ارزش خالص دارايي ها(NAV) مي بايست رقم بدهي هاي فعلي و آتي را پروژه را از ارزش دارايي ها كسر نمود.
پاسخ ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
الان "خالص ارزش" شد یا "ارزش خالص" !!!
تا جاییکه من میدونم، ارزش خالص دارایی ها است! برو یادبگیر بعد کامنت بده
شهروند
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
این همه سهم تو بازار سرمایه هست کع دارع با p/e بالای 200 معامله میشع بورس نیوز گیر داده به پدیده سرمایمون تو بورس نابود شد.
بورس نیوز لج و لج بازی راه انداختی؟
به جاش بیا یه فکری برای سهامداران بورس کن که سرمایشون از کفشون رفت.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
1- نرخ پتروشمی تا اخر سال 13 سنت شد و تحریمها هنوز پابرجا هستش. یعنی سال دیگه هم بزرگترین گروه بورس تعدیل مثبت خاصی نخواهد داشت 2- شورای رقابت و مجلس به شدت هنوز با قیمت خودرو مخالف هستن و آن را مافیای فدرت و ثروت میدانن. مطمئن باشین افزایش نرخ خودرو در سالهای آینده هم کمتر از نرخ تورم هستش. این صنایع هنوز سود تقسیم نکرده اند و هنوز زیان ده هستن. قیمت تعرفه واردات خودرو در حال صفر شدن است. 3- سود بانکی قرار است با توجه به نرخ تورم کاهش پیدا کند و این یعنی کاهش سپرده گزاری و سود بانکی. تحقیق و تفحص هم در مورد بانک و بیمه و نفت و خودرو همچنان ادامه دارد 4- بطور حتم کیفی سازی بنزین در سال آینده اجرا میشود وقیمت نفت پالایشگاهها برآن اساس تععین میشود 5- سرطان زا بودن بنزین پتروشیمی و پالایشی از نظر محیط زیست ثابت شده. چکار که نمیکنین .5- در شیر هم که پالم میریزن 6 - احتمال جنگ روسیه و غرب هر لحظه بیشتر میشود و این یعنی افت شاخص در تمام دنیا. ایران که جای خود دارد 7- دشمنی امریکا با جمهوری اسلامی تمامی ندارد و بدنبال رفع تحریم و توافق نیست. 8- اسراییل و تروریستها در منطقه همچنان ناامنی ایجاد میکنن. 9- دولت در 5 سال آینده درصدد تک نرخی کردن تورم است و این یعنی افزایش نرخ آنچنانی در هیچ صنعتی نخواهیم داشت. 10- صحبت وزیر اقتصاد : بازدهی آنچنانی در امسال و سال آینده مانند گذشته نخواهیم داشت. چون در آنوقت نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم تاثیر خود رو گذاشته بودن.
در آخر من اصلا توصیه ای برای خرید پدیده در این نرخ با توجه به دشمنانش ندارم و به دیگران هم میگم نخرید ولی من با توجه به اینکه نرخ خریدم پایین بوده و حاشیه سودم بالاست قصد فروش فعلا ندارم. ولی نیاین دوسال دیگه بگین خوش بحال آنهایی که دی 92 از بورس رفتن.
پاسخ ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
سلام احسنت به شما. شیوا و گزیده گفتی
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
ادامه :
دوستان بورسی گرامی قصدم نا امید کردن شما نبود. منو ببخشین آخه از بورس نیوز که برای سرمایه ام چالش ایجاد کرده ناراحت بودم و اینطور گفتم. دوستان گرامی مطمئن باشین در بورس هم فرصت برای سود خیلی زیاد هست. اگه شما میلیونی ضرر کردین بدونین که سرمایه داران عمده هزاران میلیارد ضرر کردن ولی هنوز هستن و به آینده امیدوارن. هنوز نکاتی مثبتی هم در بورس وجود داره: p\e خیلی از شرکتها زیر 5 هستش. خیلی از شرکتها در صورتهای مالی خود افزایش قیمت رو پیش بینی نکردن و اگه نامردی نکنن حداقل در بدترین شرایط eps پیشنهادی خودشون رو برآورده میکنن. البته هر لحظه امکان کوتاه آمدن دولت و افزایش نرخ هر چند کوچک وجود داره. در آخر اینکه دولت برای تولید ملی و اعتبار خودش هم که شده باید صنایع رو حمایت کنه. به هرحال لطفا نوسانگیری نکنین و پول خودتون رو به کارمزد کارگزاری و بورس ندین. ایشالا که همه پر سود باشین که هیچ انسان شریف و با وجدانی از ضرر و زیان کسی راضی نمیشه. و بدونین که بهترین سرمایه همه ما ، خانواده ، سلامتی و خدای دوست داشتنی هستش ...
داوود سمیعی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
این تحلیلا همش کشکه.هیپکس نمیتونه بفهمه پدیده چقدر دارایی داره.پدیده دیگه یه برند معروفه و اعتماد مردم رو به خودش جلب کرده و انصافا هم تو این 4سال مردم عادی و حتی بیسوائم سودای کلانی ازش بردن.خدا خیرش بده اگه داره تیلیاردر میشه لااقل تنها خوری نمیکنه و هوای مردمم داره.من شنبه دفتر خیام مشهد بودم.خود شرکت سهامو 8300نقد میخرید و 90درصد مردم هم داشتن مثل مرد سهامو به 8518تومن پول میدادن.دیگه مردم خیالشون از سوداوری پدیده راحت شده و بهش ایمان دارن.منم از سودهام خیلی خوشحالو راضیم.خدا خیرش بده پهلوان رو
پاسخ ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
100 تا سهم می خرن 8300. یک میلیون سهم می فروشن به مردم عادی به همین قیمت.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
بنده جناب آقای خادم رو میشناسم از حسابرسان مطرح و تراز اول کشورند.
محاسبات ایشون درسته. اصلا ایشون حسابرس چندتا شرکته ساختمونی بودن، این محاسبات جزو کارهای روزمره شونه، ولی متاسفانه کاملا مشخصه که حافظ داره جو میده! الان نقدهارو جوری بیان کرده که اینگار محاسباتش درست بوده! در صورتیکه واقعا اشتباهه...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
حمممممممید ...... جوابشونو بده
علی بهادری
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
با سلام و احترام

به شخصه حاضرم تمامی سرمایه خودم در پدیده سرمایه گذاری کنم و لی در بورس خیر ..به خاک سیاه نشوند ما رو این بورس

عزیزان خسته نباشید
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
بورس نیوز
چرا سال گذشته که سهام بعضی شرکتها مثل پالایشگاه تهران ظرف یک سال از 7 هزار تومن به 120 هزار تومن رسید صدات در نمی یومد/
پاسخ ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
دقیقا گل گفتی عزیز
مصطفی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
من از اول نقد "حافظ" و "جوابیه خادم" رو دیدم.
1. حافظ خودش گفته که "تاکنون 15% پروژه واگذار شده است" ...! پس نقد اول که گفته این عدد از کجا اومده بی معناست (چون خود حافظ هم استناد کرده).
2. با یه نسبت ساده میشه فهمید که، وقتی 15% پروژه به مبلغ 4.725.563 میلیون ریال واگذار شده، پس ارزش بازار 100% آن چقدر میشه!!!
3. در نقد دوم، واقعا ظرف چند سال قیمت ملک حداقل 50% بالا نرفته!!!! والا بیشتر رفته!!!
4. نقد سوم که کلا بی محتواست! عدد بدست آمده در بند 2 نشان دهنده واحدهایی است که پدیده قصد فروش آنها رو داره. لذا، اگه ارزش واحدهایی رو که قصد فروش آنها رو نداره بش اضافه کنیم، چه شود...
5. ارزش بیمه شده برای بیمه س، نه برای ارزشگذاری. شرکت های بیمه، ارزش بیمه نامه رو بر اساس، مخارج قابل بازیافت شناسایی می کنن... نه ارزش کل پروژه...!!!
پاسخ ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
آفرین
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
آقا مصطفی احسنت... خداوکیلی قشنگ جواب داده...
باریکلا، میشه شماره تونو بذارید رو سایت...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
"حافظ " جان، حالا جای جواب به حمید خادم، جواب این آقا مصطفی رو بده ....
مو لای درزش نمیره...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۰:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
حافظ جان با شمان جواب مصظفی رو بده دیدی تحلیلت مورد داشت واقعا که جواب تحلیلت هم مورد داره از این به بعد من خودم تماتم تحلیل هاتونو نقد می کنم
رضا
KUWAIT
۱۰:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
سلام گروه سرمایه گذاری حافظ
معلوم میشه بورسی هستین و تو تیم تحلیل تون افراد قوی ندارد درخصوص نقد اولی که کردید
"«در صورتیکه مشت را نشانه خروار بدانیم 560 هزار متر مرکز خرید و 250 هزار متر هتل و 183 هزار متر واحدهای اقامتی جمعا ارزش 4860 میلیارد تومان میرسیم که طبق صحبت صاحب شرکت 15٪پروژه نیز تاکنون واگذار شده است.»
من با تحلیل آقای خادم موافق هستم ، البته بگم نباید این قدر تند مطالب را تحلیل می نمودند ولی انتقاد حق مسلم هر مخاطبی است، در صورتهای مالی شرکتهای مشمول استاندارد 29 از تقسیم درآمد به متراژ که بهای هر متر بدست نمی آید این فک نکنم خیلی سخت باشه و تحلیلش رو نتوانید از از استاندارد استنباط کنید علی ایحال از استدلال منطقی که می توان استنباط نمود آیا در هیچ جای کشور حتی روستاهای ..... هم زمین ساخته شده را با متری 000ر500 هزار تومانی که شما خوشبینانه محاسبه کردید می خرند، ثانیا من خودم خبره استاندارد املاک هستم شما چنین نقدی میکنید به تحلیل دوست حسابرس محترم رفرنس هم بدهید با حرف حرف کردن و تعصب که نمی شود"
درخصوص نقد دوم شما:
"در واقع ایشان با این محاسبات عدد ما را تایید کرده اند و حتی به طور ضمنی اعتراف کرده اند که عدد ما حدود 150 میلیارد تومان نیز بیش از واقعیت (واقعیت طبق نظر این استاد محترم) می باشد. اما از اینها گذشته مفروضات غلط فاحشی در محاسبات ایشان هست که این موارد به شرح زیر است"
مشخصه چون تعصب داشتین نقد ایشان را خوب نخوندید اون عدد 860ر4 میلیارد تومان محاسبه شما ارزش کل دارایی ها بوده و این که می گین بطور شگفت انگیز با عدد شما برابر شده چون آقای خادم تنها بهای دارایی های قابل فروش را محاسبه کردند پس بهتر با دقت نقد دیگران را بخونییید واسه سرمایه گذاری شما جالب نیست اینقدر سرسری از تحلیل منتقدات رد بشوید و شان علم را زیر سوال ببرید.
در نقد سوم :
من هم خودم تحلیل این قسمت آقای خادم را که گفته
"حال درصورتیکه پیش دریافت های فوق بابت فروش پانزده درصد (15 درصد) از واحد های پروژه (نه کـل پروژه) باشد (درصد پیشرفت پروژه 15 درصد می باشد)، ارزش کل دارایی های قابل فروش پروژه قبل از تعدیل به شرح ذیل محاسبه می شود (ارقام به میلیون ریال) " نفهمیدم احتمالا محاسبات ذیل آن یعنی تقسیم پیش دریافتها به 15 درصد مبین استفاده از نسبت گیری برای بدست آوردن کل پیش دریافتها هست که منطقی بنظر می رسد ولی حاصلضرب آن در 150 درصد زیادی خوش بینانه بوده است.
در خصوص نقد سوم بنظر زاده روی کردید و تنها به ارزشهای تاریخی اشاره می کنید بد نیست به استاندارد های آیفک مراجعه و تفاوت بین ارزشهای تاریخی با ارزشهای روز در کشورهایی که تورم بالا را دارند مطالعه تا اینقدر یکطرفه به قاضی نروید.
در خصوص نقد چارم:
ارزش بیمه شده اصلا روش محاسبه ارزش ذاتی نیست. مقاله اولیه نیز ادعا نکرده بود روشی تحت عنوان روش ارزش بیمه ابداع کرده است.
بهتر است استاندارد های حسابرسی بخش 315 را نیز مطالعه کنید بر دانش شما در اینخصوص افزوده خواهد شد
بهتر است جواب نقد ها نحترمانه باشد نه متعصبانه شما یک شرکت سرمایه گذاری معتبر هستید
پاسخ ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
دوست عزیز نرخ 500 هزار تومانی مبنای محاسبات نبوده. شما که این قدر ادعای کار کارشناسی دارید یک ضرب و تقسیم بکنید. متوجه خواهید شد که این نرخ ها اول بر اساس مفاد استاندارد 29 تعدیل شده بعد محاسبه شده تا به عدد 4860 میلیارد تومانی رسیده.
نرخ های یاد شده فقط برای اینکه عموم خوانندگان متوجه شوند نرخ ها از کجا آمده ذکر شده. و ریز تعدیلات بابت درصد پیشرفت کار به دلیل پیچیدگی موضوع در متن نیامده است.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
ممنون آقا رضا بالاخره اقتصاد از نظر بعضی آقایون سرمایه گذاری حافظ یه جور دیگه فهمیده میشه و یه جور خاص تر و ابتکاری و عیر واقعی محاسبه میشه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۰:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
حافظ جون جواب رضا رو هم بده نقد اول و دومشو ببین
تازه یه چیز جالب اون 15 درصدی رو که گفتی از کجا اومده برو تحلیل قبلیتو بخون خودت گفتی تو مجمع از جانب ‍بدیده
محمد
KUWAIT
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
سلام
آهاییییییییییی مردم کشور سرمایه گذاری حافظ بهای هر متر پروژه پدیده رو 500 هزار تومان محاسبه کرده خادم 4 میلیون تومان کدوم درسته؟؟؟؟
حافظ اگه متری 500 تومان تو جاده های مشهد نه شهر مشهد گیر آوردی تمام سرمایه ام تو بورس رو میکشم بیرون همشو ازت میخرم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
جالبه گروه تحلیلگر در جوابیه هزینه ساخت و خواب سرمایه پروژه رو با نرخ تورم مورد توجه قرار دادند ولی نگفتند در تحلیل قبل چرا بر قیمت فروش واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع 590 هزار تومان ایرادی نگرفتند و همون رو در محاسبات خودشون لحاظ کردند. و یا قیمت تجاری 3میلیون و پانصد هزارتومانی املاک تجاری و یا یک میلیون و دویست هزار تومانی سوییتهای هتل؟؟؟؟
لازم نیست استاد دانشگاه بود تا تحلیل قبلی شما رو نقد کرد. لازم هم نیست به صورت پیچیده و فنی پاسخ بدید . فقط بفرمایید چطور این قیمتها رو در محاسبات خودتون قبول کردید؟؟؟
ایا هزینه ساخت یک متر مسکونی با همین تورم و خواب سرمایه 590 هزارتومان میشه که شما بدون هیچ مشکلی این قیمت رو ملاک ارزش گذاری املاک پدیده قرار دادید؟
یک جواب ساده به همین سوال بدید
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
دوستان بازار بورس رو نگاه کنین. داره از کم حجمی غش میکنه. بابا یک کم از نقدینگی پدیده بهش بدین شاخص برسه به 100 هزار.
عیسی
KUWAIT
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
1مصطفی جان واقعا حق با توه از جوابیه حافظ بدون جانبداری میشه این انتقاد ها رو کرد
1. حافظ خودش گفته که "تاکنون 15% پروژه واگذار شده است" ...! پس نقد اول که گفته این عدد از کجا اومده بی معناست (چون خود حافظ هم استناد کرده).
2. با یه نسبت ساده میشه فهمید که، وقتی 15% پروژه به مبلغ 4.725.563 میلیون ریال واگذار شده، پس ارزش بازار 100% آن چقدر میشه!!!
3. در نقد دوم، واقعا ظرف چند سال قیمت ملک حداقل 50% بالا نرفته!!!! والا بیشتر رفته!!!
4. نقد سوم که کلا بی محتواست! عدد بدست آمده در بند 2 نشان دهنده واحدهایی است که پدیده قصد فروش آنها رو داره. لذا، اگه ارزش واحدهایی رو که قصد فروش آنها رو نداره بش اضافه کنیم، چه شود...
5. ارزش بیمه شده برای بیمه س، نه برای ارزشگذاری. شرکت های بیمه، ارزش بیمه نامه رو بر اساس، مخارج قابل بازیافت شناسایی می کنن... نه ارزش کل پروژه...!!!
پاسخ ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
اصلا تابلو نیست که تو و مصطفی و ... یه نفر هستید!!! ادامه بده به اینکارت. چند تا اسم پیشنهادی هم برات
دکتر کاردان
مهندس پروژه شناس
...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
حمید جون جوابیه جوابیه... حمید جون جوابیه جوابیه
تقی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
عزیزان من شما چیکار به پدیده دارید اصلا پدیده ربطی به بورس داره دارید تحلیل میکنید پدیده یک شرکته که سرمایه گذاری و همکاری افراد رو در قالب سهم میفروشه میخواهید اسمشو عوض کنه میزاره سرمایه گذاری یا همکاری شما پیله شدید به این سهم بابا پدیده اصلا ربطی به بورس نداره و پولی که مردم برای خرید سهم میدهند در واقع همکاری در ساخت و اجرای پروژه ها میباشد بفهمید
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
بورس نیوز اگه پیشبینی هاش درست بود وضعیت امروز بورس رو تحلیل و پیش بینی می کرد، نه اینکه از روی دلسوزی درباره پدیده مطلب بنویسه.
ضمناً رئیس بورس گفت پدیده یک شرکت خصوصیه و از الزامی نداره از قوانین بورس پیروی کنه.
بنیامین
KUWAIT
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
فک کنم از همین اتقادا های بالا می شه فهمید کی محاسباتش اشتباه بوده تحلیلگرای
سرمایه گذاری حافظ محترم فک کنم فقط از استاندارد 29 به ضرب و تقسیمش تو تحلیلاتون توجه میکنید این همه جواب انتقادی که به تون با رفرنس بند های 33 و 34 استاندارد املاک و مثال 2 پیوست استاندارد فوق شده رو قبول ندارید و باز به اشتباه از تحلیلتون تاکید میکنید
جملات خیلی جانبدارانتون نشون میده که دلتون واسه افشاء گری بیشتر نسوخته دارید اشتباه تون رو یه جوری رفع و رجوع میکنید این همه تحلیل کردین همش فقط گفتین ولی رفرنس بدیدن طبق کدوم بند و ماده استاندارد املاک عمل می کنید که ما یاد نداریم، میخوایم یاد بگیریم تحلیل گران حرفه ای
حسن قلی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
عزیزان من یکی از دوستان حرف قشنگی زد چرا پالایشگاه تهران که شد 120 هزار تومان از 7 هزارتومان کسی حرفی نزد بابا برید جمع کنید دلتون خوشه حرف میزنید جریان اینه که بورس ایران میخواهد پول مردم رو بخوره ولی پدیده نمیخوره
پاسخ ها
ساسان
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
سود دهي پالايشگاه تهران 20 برابر شد در عرض همون سال خيلي از پالايشگاه ها همينطور سودشان 10 -20 برابر شد ولي شما بگوييد سود پديده چقدر است؟ چقدر شده است؟ چند برابر شده؟
حامد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
میتونم به جرات بگم . بورس نیوز با این کارگزاری دست به یکی کردن یه برنامه ای پیاده کنن!
بورس نیوز من به شخصه اگر میدونستم تا این حد اساتید و دست اندرکارانی که برای جمع آوری مطاالب تلاش میکنند تا این حد بچه گانه فکر میکنند و اهل لج و لج بازی هستند قید خوندن مطاالبی که توسط این طور افراد با این ذهنیت های واهی تهیه میشه رو میزدم و دوباره وارد سایت بورس نیوز نمیشدم !

در نظر سنجی امسال کاربران به این ذهنیت شما نمره ای که در شان سایت شما باشد خواهند داد! این اسمش شفاف سازی نیست .... بهش میگن لج بازی و....
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
معلوم نیست رستوران و زمینی که 14 میلیارد تومان خریداری شده است و برای موسسان آن تنها 14 میلیارد تومان خرج داشته چطور ظرف سه سال به مبلغ 450 میلیارد تومان به شرکت ابنیه و ساختمان فروخته شده است. از دید کارشناسان این پروژه نه تنها ارزش افزوده ای برای شرکت ابنیه و ساختمان پدیده ندارد بلکه برای آن ذخیره کاهش ارزش نیز باید منظور شود.


این خیلی جالبه
اصلا به برند و غیره کار ندارم من به شما یک زمین به قیمت متری x ریال در فرمانیه می دم شما برو مجوز ساخت و پروانه یک برج تجاری و هتل رو در یک روز بگیر . من روز بعد به دو برابر قیمت از شما می خرم...
اقا یک مقدار به شعور مخاطبها هم احترام بگذارید بد نیست . مثلا شما تحلیلگر هستید؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
ولی 450 میلیارد که دو برابر 14 میلیارد نیست مجید جان 32 برابره !!!!!!!!!!
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
سلام.
بلاخره تکلیف این پدیده هم مشخص میشه کی راست گفته کی دروغ ولی به سهامداران خرد که پول خود رو به هزار زحمت و رنج به دست اورده اند توصیه میشه در پدیده ذخیره سود کنند وخارج بشند کسانی هم که قدرت ریسک پذیری بالا و بدون تحلیل دارند با پدیده میمونند.
پاسخ ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
بردار باشه قبول دو برابر نه صد برابر
بابا چه حرفیه
امیر
KUWAIT
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
تحلیل و انتقاد اولی بهتر بود و لی پاسخ شما بنظر بشتر شلوغ کردن جوو باشه تا دفاع
سرمایه گذاری محترم حافظ
التماس دعا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
بورس نیوز عزیز،آفرین کاری کن که افرادی صاحب سهام پدیده هستنددوباره برگردند به بازار بورس چرافقط ما توبازار بورس ضرر کنیم باورکن ازاینکه دارم میبینم سهامم توبازار بورس آب میشه کم مانده سکته میکنم
Morteza
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
سلام
دخالت بورس در حساب هاي مالي پديده
همانند دخالت إمريكا در امور داخلي ايران وكشورهاي همسايه ميباشد
اصلا چه دليل داره سازمان بورس نظر بده درمورد يك شركت كه سهامي خاصه
سازمان بورس فقط ميتونه درمورد شركت هاي زيرمجموعش و شركت هايي كه سهامي عام هستند نظر بده

اصلا كي از شمانظر خواست؟
واقعا اگر موضوع براي بحث كم دارين موضوع پيشنهاد بدم بهتون


موضوع پيشنهادي:
سوال اينجاست كه چرا بحران اقتصادي جنوب شرقي آسيا گريبانگير بورس هاي كشورهاي فيليپين و بورس هاي بزرگ امارات شده بود و همه شاخص هاشون منفي بود
اون موقع زماني كه ايران تحت فشار شديد تحريم ها بود
شاخص بورس ايران رو به بالا بود
واقعا چرا؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
بورس نیوز جه ربطی داره به سازمان بورس!
این یه سایت خبری هست که عزیز آگاه شوند سهامی رو به 10 برابر ارزش ذاتی اون نخرند. همین!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
بورس نیوزبه جای پرداختن به این مسائل به فکر سهامداران بانک صادرات باش که بدبخت شدند
کریم پور
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
سلام.
الان بورس نیوز و سایت هدف حافظ حالا به هر دلیلی سهام پدیده رو تحلیل میکنند و این زنگ خطری است برای سهامداران چون که با این حجم نقدینگی که وارد پدیده شده برای حقوق شهامداران احترامی قائل نیست که شفاف سازی کنه و در قالب یک سهامدار دست به تحلیل میزنه متاسفم برای مسئولان پدیده حالا شما تصور کنید که خیلی ها بر اساس ایسن تحلیل هال از پدیده خارج بشند و اون موقع که همه دنبال پولشان هستند و بهش نمیرسند کسانی قبلا رسیدند ایا اون موقع کسی پیدا میشه از بورس نیوز و هدف حافظ تشکر کنه؟؟؟ ما فقط عادت کردیم انتقاد کنیم و تشکر کردن رو یاد نگرفتیم فقط اینو بدونید که پدیده نباید سهامدارانش رو نگران کنه و دست به شفاف سازی بزنه و حقوق سهامداران رو رعایت کنه این که دیگه انتظار بالایی نیست نه غلام؟؟؟؟؟؟؟؟
سعید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
اقا هیچ میدونید رستوران پدیده در کیش به راننده تاکسی که براش مسافر ببره به ازای هر نفر 5 هزار تومان پاداش میده!! من خودم ساکن کیش هستم رستورانش رو جایی پرت زده که کمتر مشتری داره و بازارش نیز جنسهای گرون و چرتی داره حالا این کجا باید خیلی ارزشمند باشه؟؟؟
پاسخ ها
مهدی سالار
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
سلام دوست عزیز چه تحلیل جالبی کردی. هر بیزینس منی برای ارتقای شغلش جوایزی میزاره که مشتری جمع کنه.به نظر شما شاید 5 هزار تومان زیاد باشه اما در عوض از فروش غذاش به همون مشتری که تاکسی برده. چند برابرشو در میاره. تحلیلت
جالب بود.
حمييييييييييييد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
سالهايي كه بورس خوب رشد مي كرد چرا كسي اين حرفها را نميزد كه پديده از 200 تومن به 5 هزار تومن رسيده بود. آيا اين نظر تنگي برخي از عزيزاني كه تو بورس ضرر كردن نيست؟ خوب دوست عزيز هنوز جا براي شما هم هست فقط كافيه شما هم به ما بپيونديد چون باز هم خبرهاي خوبي در راه است.
علی منش
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
چطور سهام شرکت بورس انرزی ظرف یک سال 22برار وشرکت بورس مدت پنج سال 40بار میشود باید بدانی که پدیده شاندیز یک زمین مرده را تبدیل به یک مکان تجاری لوکس باارزش میکند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
پدیده واقعا پدیده ای ایست.خودش واسه خودش قیمت تعیین میکنه!!! فکر کنم به یه میلیون برسه با این شتابی که قیمت میذارن.مفت چنگ سهامداراش ما که بی نصیب موندیم.این سودا به ما نمی رسه یعنی نمی ذارن برسه
رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
خوب یادمه 3خرداد تو اخبار 20:30 علنن اعلام کردند که پروژه پدیده شاندیز به دستوررئیس قوه قضاییه متوقف شد بخاطر اینکه 50هکتار از زمینهای کاربری کشاورزی رو غیرقانونی تغییر کاربری داده
اون زمان من 10000تا بیشتر سهام نداشتم که با نرخ 5000تومن خریده بودم .تا صبح خابم نبرد از جوش و غصه و قتی صبح رفتم دفتر پدیده دیدم ملت ریختن و همه فروشنده هستن و پدیده هم با خونسردی هرکس فروشنده بود سهامشو به قیمت روز می خرید.منم با دست پاچگی فروختم به یک دلال ولی 3 روز دیگه رفتم با قیمت بالاتر خریدم و تاحالا هم هرچی پول دستم اومده خریدم و ضرر نکردم .
چون بعد اون واقعه فهمیدم پدیده بیدی نیست که با این بادا بلرزه!و تا آخرشم هستم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۳
رییس هیات مدیره شرکت پدیده در پاسخ به اینکه چرا مجموعه پدیده وارد بورس نمی‌شود گفت: «اگر از همه مدعوین و سهام‌داران محترم شرکت پدیده که در این جلسه حضور دارند، تنها یک نفر موافق ورود پدیده به بورس باشد این کار را انجام می‌دهیم، باید توجه داشته‌باشید که ورود پدیده به بورس، با توجه به حضور افرادی خاص در بورس به هیچ‌ وجه منطقی نیست و با ضرردهی برای سهامداران جزء همراه خواهدبود.»

معلوومه چرا از بورس فراری هستند
چون باید 5% عرضه کنندقیمت گذاری از مشتشان خارج میشود ودر اختیار عرضه وتقاضا قرار میگیرد
کارگزار
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۳
با سلام پدیده بازی رو شروع کرده که طبیعتا انتهاش رو نمیدونه این افزایش نرخ ماهانه 5 برابر سود بانکی حتما باید صورت بگیره به دو دلیل اولا سهامدار رو برای نگهداری سهم قانع کنه دوما افرادی برای خرید سهم تحریک بشن شرکت پدیده اگر قدرتی برابر با قیمت سهم فعلیش داشت زمانی که موسسه اعتماد ایرانیان ورشکست کرد تعهد دیون رو به قوامین واگذار نمیکرد شرکت پدیده مبلغ 450 میلیارد تومن از این بابت به قوامین بدهکار شد و توان پرداختش رو هم نداشت اتفاقی که افتاد قوامین نه به قیمت پدیده بلکه به قیمت کارشناسی از پروژه شاندیز رو مصادره کرد در واقع بخش اعظمی از پروژه کنونی متعلق به قوامین هست این رو دوستان در محاسباتشون لحاظ نکردن
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۳
آقای روحانی شنبه به مشهد سفر میکنه. در برنامه های وزیرانش، هیچکدوم به طرقبه شاندیز نمیرن. امیدوارم که خودش بره و پدیده رو بازدید کنه. البته برنامه کاریش فشرده هستش و نمیشه انتظاری داشت.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۴
هدف شما فقط و فقط تخریبه نه نجات سهام دارها.
غلی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۸
تو خبرگزاری بورسی نیستی .تو ازبین برنده بورس و غیربورسی هستی و از اینکارت منفعت زیادی می بری!!!ولی روزی خودت خواهی مرد.
حصاری
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
دوستان سلام
1 - 15میلیون دیگه میخام باقیمت حدود 9000 هزار تومان خرید کنم ، و دو ماه پس از افتتاح شهر رویایی ، بکشمش بیرون / نظرتون ؟
2 - کسی در مورد پردیسبان که این روزها حواشی داره داره یا نه ، ارزشش داره آدم با قیمت 55 تومن که البته برخی ها تا 30 تومن هم قیمت دادند بخره و ولش کنه به امان خدا تا بعد .
تشکر
حامد
UNITED STATES
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۵
دوستان برید پروژه رو از نزدیک ببینید روز شمار تموم شد ولی پروژه خیر. پس این روزشمار فریب بوده و خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
رسول صالحی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۵
این سرو صداها همیشه بوده.من رفتم دفتر مرکزی پدیده، فقط سهام میخرن و هیچ سهامی نمیفروشن و دارن تمام سهام ها رو خریداری می کنن تا دست سهام دارا به املاک کوتاه بشه.مردم هم بیچاره ها ترسیدن دارن می فروشن بعضی ها.اونها هم که حواسشون هت چه خبره دارن از این اوضا استفاده میکنن و به قیمت مفت سهام می خرن. تا30 روز دیگه می بینید قیمت سهام چطور میره بالا.من از سهمی200 تومان خرید کردم و حالا با سودش هم خونه دارم هم ماشین و هم سهام.بخرید ضرر نمی کنید.
پاسخ ها
رسول
UNITED STATES
۱۴:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
من ترجیح بودم پلم دست خودم باشه تا بدوم پول نسیه بگیرم. خوش به حال شما بدون زحمت همچین سودی بدست آوردی ولی بدون این ماجرا آخر خوشی نداره چون من تو پروژه ام و میبینم هیچ خبری نیست و استقبالی نشده
حمید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۸
پدیده به بزرگترین کلاهبرداری قرن وثبت آن در کتاب گینس ختم خواهدشد
مهدی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
برای فوتبال با این همه سرمایه باد آورده چه توجیه اقتصادی وجود داره که برای ساختمان سازی پدیده که منطقی تر هست وجود داشته باشه؟
همایون
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۲:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
من تنها اولین پاراگراف رو خوندم فهمیدم کلا حرفاتون اساس و پایه نداره چون پدیده تنها هزار متر زمین اقای جواد عبدی رو ۷میلیارد حریداری کرد که من در جریانشم
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
آقا يه جور صحبت كنيد ما هم متوجه بشيم بالاخره پديده خوبه يا بد؟
برج 2 خواستم بخرم گفتن خوب نيست.الان با دوبرابر قيمت خريدم. اون زمان هر سهم 5170 تومان و الان هر سهم 11194 تومن.
حالا اين وسط كي ضرر كرد ؟ ؟؟؟
امیر از مشهد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۶
سلام.آقایونی که اینجا پدیده رو نقد کردن الان در جریان باشن که قیمت سهامش 11574 تومن شده.سهامش مثل طلا میمونه الان.پس لطفا چیزی که سر در نمیارین رو هیچ وقت نقدش نکنید یه جا.من خودم چون پدیده شاندیز توی بورس ایران نبود رفتم تمام زندگیم رو سهام پدیده خریم اونم چند سال پیش..حالا حالا ها هم نمیفروشم،تا آخرشم هستم.شما بهتره بجای نقد کردن سهام پدیده...برید بورس ایران رو یه نقد بکنید که تا حالا چند نفر جوان رو با خاک یکسان کرده.باز هم خبر های خوب در راه است به زودی.
مسعودم مسود چاقه
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۴:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۷
بنده نظری ندارم
فقط خواستم حضورمو پرنگ تر کنم

ب عنوان ی سهام دار در پدیده عرض میکنم ک

پایدار تا پای دار


پرچم بچه های تربت بالاست
سهامدار با وفا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۶:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
اگر كسي از افزايش سرمايه خبر دارد و خبر موثق است لطفا" توضيح دهد . با سلام و عرض ارادت
افشین
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۱
یک سوال داشتم از کارشناسان محترم چطور می شه تو بورس یه شرکت که سالهاست زیانده شده قیمت داره چیزی نمی گن پالسای مثبتممی دن ولی یک شرکت که سود آوره و با روشهای پیش رفته تر از navناکارا میشه ارزش واقعی شو بر آورد کرد رو مبرن زیر سوال آیا شناختی نسبت به جریانات و عواید آتی شرکت دارند اگه ندارند با اطلاعات صرفا تاریخی نسبت به شرکتی که مشمول رعایت استاندارهای ساخت املاکه و عمده سود آوری و جریانات نقدیش در آینده رخ می ده چطور جرات می کنن نظر بدن به خدا ارزش گذاری سهام این طوریا نیستا nav چیه آخه
امیر علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۷
بورس نیوز تو که کارت پیگیری حقایق هست در مورد این موضوع تحقیق کن که شرکت ساختمان سازی هماگ که 1صدم پدیده هم نمیشه و قراره ساختمان های تجاری خود را سال 97 تحویل بده در خراسان شمالی در همین دوسال 100درصد سود داده اون هم به ساختمان های نیمه تمام حالا هی گیر بده به پدیده اگر دنبال حقایق هستی دنبال کن
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع

بانک دی، آنلاین مجمع برگزار می کند

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی آنلاین برگزار می‌شود.

زمان مجمع ۲۴ شرکت مشخص شد

زمان مجمع فولاد مبارکه، پالایشگاه فرابورسی، دو بانک و ۲۱ شرکت مشخص شد
آخرین خبرها از وضعیت تولید محصولات جدید

آخرین خبرها از وضعیت تولید محصولات جدید

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بهمن دیزل روز چهارشنبه هجدهم تیر با ٨٧.٣ درصد کل اعضاء سهامداران در سالن همایش شرکت بهمن موتور برگزار شد.
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: