کد خبر : ۱۵۱۷۸۳
در پی برگزاری مجمع بزرگترین هلدینگ غذایی و شوینده کشور
۳۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۲
در حال حاضر شرکت توسعه صنایع بهشهر از لحاظ سرمایه و ارزش بازار جزو 10 شرکت بزرگ سرمایه گذاری بورسی می باشد. همچنین طبق آخرین رتبه بندی شرکتهای برتر ایران منتشره توسط سازمان مدیریت صنعتی که بر اساس معیار درآمد انجام پذیرفته است، شرکت توسعه صنایع بهشهر حائز رتبه پنجاهم گردیده است.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه صنایع بهشهر( سهامی عام ) رأس ساعت 9:00 روز .پنجشنبه مورخ 1394.04.25 درمحل سالن تلاش با حضور بیش از 68 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای مرتضی سامی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان علی ملکی و سید جعفر هاشمی و به دبیری آقای حمید مقیم زاده تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای مهندس مرتضی دادش و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی1393.12.29

2- تقسیم 542 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس اصلی

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

مجمع بهشهر

رشد 82 درصدی سود

گزیده اطلاعات:

مجمع بهشهر

مجمع بهشهر

پیام هیئت مدیره

مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت و جایگاه شرکت در صنعت در سال 1393

شرکت توسعه صنایع بهشهر بعنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مجموعه های تولیدی و خدماتی، کمک به توسعه کشور را در کنار سود آوری مطلوب ، رسالت خود قرار داده و به حضوری قدرتمند در عرصه کسب و کار می اندیشد. اگر چه رونق و رکود در اقتصاد امری اجتناب ناپذیر بوده و بحران اقتصادی جهانی اخیر تهدیداتی را در پیش روی شرکتها و بخش خصوصی کشور قرار داده و حاشیه سود بسیاری از فعالیت های صنعتی را دچار تغییر نموده اما این امر در صنایع دارای مزیت نسبی در قیاس با صنایع دیگر می تواهند به عنوان یک فرصت نگریسته شود .

شرکت توسعه صنایع بهشهر سعی کرده است که با آگاهی از این مزیت ها تلاش نماید تا کارایی و بهره وری شرکتهای عضو گروه را افزایش و بدین وسیله چشم انداز مثبتی به لحاظ قدرت رقابت پذیری برای شرکتهای مجموعه و به تبع آن بازدهی مناسبی برای سهامداران محترمش تأمین نماید.

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی ان در سال مالی 1393

در حال حاضر شرکت توسعه صنایع بهشهر از لحاظ طبقه بندی بورس یک شرکت هلدینگ صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر شناخته می شود با اینحال از لحاظ فعالیت؛ این شرکـت ، یک شرکت هلدینگ سرمایه گذاری بوده که عمده سرمایه گذاری های آن بر شرکتهای صنایع غذایی، شوینده و خدمات متمرکز می باشد. در حال حاضر شرکت توسعه صنایع بهشهر از لحاظ سرمایه و ارزش بازار جزو 10 شرکت بزرگ سرمایه گذاری بورسی می باشد. همچنین طبق آخرین رتبه بندی شرکتهای برتر ایران منتشره توسط سازمان مدیریت صنعتی که بر اساس معیار درآمد انجام پذیرفته است، شرکت توسعه صنایع بهشهر حائز رتبه پنجاهم گردیده است.

سند چشم انداز:

طبق سند چشم انداز، این شرکت می خواهد به عنوان یکی از شرکتهای سرمایه گذاری برتر از لحاظ ارزش بازار مطرح باشد و با جذب و مدیریت سرمایه در صنایع و خدمات سودآوری که دارای مزیت رقابتی می باشند با اولویت خدمات توزیع، صنایع پایه ای، خدمات مالی، صنایع غذایی و بهداشتی، بالاترین ارزش را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.

رشد 82 درصدی سود

استراتژی:

پنج استراتژی شرکت عبارتند از:

1- متنوع سازی ساختار سرمایه گذاری های بلند مدت و میان مدت

2- افزایش توانمندی شرکت مادر در زمینه شناسایی و مدیریت فرصتهای سرمایه گذاری، واگذاری، ادغام و شرکت های راهبردی

3- تقویت مکانیزمها و شیوه های تأمین مالی شرکت مادر و بهینه سازی مدیریت منابع و مصارف بلند مدت و میان مدت

4- تأکید بر استقلال شرکتهای زیر مجموعه با بکارگیری رویکرد کنترل مالی از طریق طراحی و استقرار نظام عملکرد مدیریت بر اساس استراتژی ها و بودجه های مصوب

5- افزایش بهره وری سرمایه گذاری ها تحت مدیریت با تبدیل داراییهای غیر مولد به داراییهای مولد، فروش و واگذاری شرکتهای کم بازده و زیان ده و وصول مطالبات

برنامه های آینده

1- افزایش بهره وری و بازده دارایی ها، واگذاری داراییهای غیر مولد، تکمیل زنجیره های صنعت توزیع و مدیریت برند و ارتقاء سطح انگیزه ها

2- اهتمام به توسعه توانابب های مدیریتی در مجموعه ار طریق به کار گیری مدیران توانمند، انتقال تجارب و برگزاری دوره های هدفمند در حوزه کلان و عملیاتی

3- حضور موثر در بازار سرمایه و ارتقاء شفافیت فعالیت های شرکت از طریق اطلاع رسانی مناسب در بورس

4- جابجایی سرمایه گذاری ها و تامین مالی سرمایه گذاری های جدید از شریق عواید حاصل از واگذاری برخی سرمایه گذاری های موجود در راستای دستیابی به صنابع دارای مزیت نسبی

سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در هنگام تاسیس مبلغ 250 میلیون ریال منقسم به 25 هزار سهم ده هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده بود که طی چندین مرحله تا کنون افزایش یافته است.

سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ 1393.12.29 مبلغ 3.328.8 میلیارد ریال منقسم به 3.628.8 مییلیون سهم یکهزار ریالی با نام می باشد. لازم به ذکر است که در آخرین تغییر سرمایه شرکت، بر اساس تصمیم سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20 آبان 1393، سرمایه از مبلغ 3.628.8 به مبلغ 5.080.3 میلیارد ریال (به میزان 10 درصد ) از محل مطالبات و آمورده نقدی سهامداران افزایش یافت که در 15 تیرماه 1394 به ثبت رسید.

روند افزایش سرمایه سرمایه های انجام شده شرکت از بدو فعالیت تا کنون با شرح زیر بوده است:

مجمع بهشهر

مجمع بهشهر

سهامداران با مالکیت بیش از 3 درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی با 1393.12.29 و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر می باشد:

مجمع بهشهر

مجمع بهشهر

ساختار سرمایه گذاری شرکت:

شرکت توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام) هلدینگی است که با ساختار سرمایه گذاری سه سطحی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بیش از 30 شرکت فعال در صنایع مختلف تولیدی و خدماتی سرمایه گذاری نموده است. در نمودار زیر به طور ساده شده ای ساختار سرمایه گذاری شرکت در تاریخ ارائه این گزارش ارائه گردیده است:

مجمع بهشهر

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ 1353.06.31 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (صنایع) غذایی به جر قند و با نماد "وبشهر" درج شده و سهام آن برای اولین بار در اسفند ماه 1353 مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی 3 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مجمع بهشهر

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به 1393.12.29 بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

مجمع بهشهر

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی درآمد هر سهم و عملکرد واقعی شرکت توسعه صنایع بهشهر برای سال مالی منتهی به 1393.12.29 به شرح زیر می باشد:

مجمع بهشهر

رشد 82 درصدی سود

جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت توسعه صنایع بهشهر( سهامی عام ) از نظر بورس اوراق بهادار تهران جزو شرکتهای غذایی و یا به عبارتی بهتر هلدینگ صنایع غذایی می باشد. با نگاهی به ترکیب سرمایه گذاری می توان دریافت که شرکت علاوه بر سرمایه گذاری در شرکتهای صنایع غذایی در صنایع دیگری چون تولید مواد شوینده و بهداشتی، ساختمان، پخش، بانکداری و بیمه نیز سرمایه گذاری های قابل توجهی نموده است. میزان فروش محصولات مختلف شرکت های گروه توسعه صنایع بهشهر در بازار داخلی و نیز صادرات با خارج از کشور به شرح جدول زیر می باشد:

مجمع بهشهر

مجمع بهشهر


ترازنامه:

مجمع بهشهر

صورت سود و زیان:

مجمع بهشهر

رشد 82 درصدی سود

آدرس وبسایت شرکت:

http://bidc.ir/


دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع
تا پایان هفته کدام شرکت ها به مجمع می روند؟

تا پایان هفته کدام شرکت ها به مجمع می روند؟

شرکت‌ها در این تاریخ‌ها گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهمتر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
افزایش سرمایه قابل توجه ۹۰۰ میلیارد تومانی

افزایش سرمایه قابل توجه ۹۰۰ میلیارد تومانی "غکورش" در سال جاری

با در نظر گرفتن سرمایه فعلی ۳۰۰ میلیارد تومانی "غکورش" احتمالا  سهامداران این مجموعه باید منتظر یک افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در "غکورش" باشند. آنطور که مطرح شده است، این افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت انجام خواهد شد.
زنگ مجمع

زنگ مجمع "بپاس" به صدا درآمد

مجمع عمومی شرکت بیمه پاسارگاد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ برگزار می‌شود.
سهامداران

سهامداران "خوساز" باهم دیدار کنند

مجمع عمومی شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ برگزار خواهد شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: