بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۳
جزییات عملیات امروز مظنه گیری تعهدپذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت در بورس انرژی اعلام شد.
کد خبر : ۱۹۴۶۳۹
به گزارش بورس نیوز روابط عمومی بورس انرژی در خبری اعلام کرده است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در اجرای بند (ح) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نسبت به انتشار و عرضه مبلغ پنجاه هزار میلیارد( ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ,50) ریال اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام دولت با نرخ اختیار خرید تبعی ۱۸درصد سالانه از طریق شرکت بورس انرژی ایران با شرایط مندرج در جدول ذیل اقدام نماید: 

مرحله اول :
25,000میلیارد ریال
سررسید:
13 ماهه
**************
مرحله دوم:
25,000میلیارد ریال
سررسید:
17 ماهه
**************
زمان احتمالی عرضه:
هفته آخر مرداد ماه 1398

گفتنی است ، مستندات انتشار اوراق شامل امیدنامه پذیرش در سایت بورس انرژی به نشانی WWW.IRENEX.IR قابل دسترسی می باشد .

در اجرای تبصره (1) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک) ال)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۵۰۲/ت ۵۶۵۹۷هـ مورخ 12/3/1398هیأت محترم وزیران) و مطابق با ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی فوق الذکر، از کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ، مصوب ۱۳۸۴ از جمله شرکت های تأمین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری و همچنین بانک ها و شرکت های بیمه ای (از طریق شرکت های تأمین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری بازار سرمایه) دعوت می شود، تقاضاهای خود شامل مبلغ مورد درخواست و نرخ تعهد پذیره نویسی (مازاد بر نرخ اختیار خرید تبعی فوق الذکر) را در روز سه شنبه مورخ 1398/5/22از ساعت 14 در سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات بورس انرژی ایران ثبت نمایند.

ضمنا حداقل حجم هر سفارش برابر با هزار میلیارد ( ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ,1 )ریال می باشد.

شایان ذکر است حسب هماهنگی های انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار

1- ثبت مظنه در سامانه مذکور از سوی نهادهای واجد شرایط به منزله قبول تعهد بوده و در صورت استنکاف از ایفای تعهدات أعلامی در موعد مقرر، مشمول قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

2- نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات ناظر بر فعالیت نهادهای مالی از جمله رعایت الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی ( مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) می توانند نسبت به ثبت مظنه در سامانه مذکور اقدام نمایند. 

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تمام یا بخشی از درخواست های ثبت شده مختار است. تصمیم گیری در این خصوص بنحوی صورت خواهد گرفت که صرفه و صلاح دولت در تأمین هزینه های مالی ناشی از انتشار اوراق رعایت گردد و کلیه متقاضیانی که پیشنهادهای آنها با اعلام معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی مورد تایید قرار می گیرد، موظفند تا پایان روز شنبه مورخ1398/5/26نسبت به ارائه نسخه های تکمیل شده قراردادهای تعهد پذیره نویسی و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام نمایند.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر