تعداد بازدید : ۴۲۴۴
کد خبر : ۲۳۴۶۲۱
پورابراهيمي:
۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
اقای نماینده بفرمایند چه کسانی دست باینکا ر زدن ودراین مدت چه افراد یا شرکتهای ذینفع بودن ودنهایت با افراد متخلف چه برخوردی صورت میگیرد ضمنا تقاضا داریم از دخالتهای نابجای افرادی که درخواست عدم دخالت مجلس شده اند جلوگیری کنن وتذکر بایشان داده شود
ناشناس
Netherlands
۰۴:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
اینم رفو ماله کشی میکنه ، تا احساسات مال باخته هارا ی جور کنترل تا آب از آسیاب بی افته از ۴ماه قبل همین اظهارات بوده ،مختلص هم کار خودش میکنه هر روز ی تیکه را جدا میکنه میبره.....
پاسخ ها
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
نکنه که شما هم با آنها هستی .تنها نظارت میتواند مشکلات را حل کند
ناشناس
United States of America
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
باسلام.
جناب رئیس جمهور آفرین که خوب بلدی دوپهلوبگی وکارکنی از یکطرف تبلیغ به بورس مردم دعوت میکنی که کسری وچاله هاوگندکاریهای که ببار آوردین ، سرمایه مردم با رؤسای بورس خالی کردین وبیش از۸۰درصدبه مردم ضرر ز دین وخودتان لذت بردین همانطوری که اخیرآ حضرتعالی توی توئیترخود گفتی باهمه تحریمها توانستیم در داخل کشورخوب مدیریت کنیم وپیش رفتیم . آری باگرانیهای ۱۰ برابری از خوراکی تا ،ارز،دلار،طلا،خودرو،مسکن،الا آخر . جناب رئیس جمهورمردم به گفته های شما که نفردوم کشورهستی اعتمادکردندو باقرض وقوله وارد بورس شدند که سودکنند وقرض درطول یک ماه پس دهند چون کفتی سودخوبی میده همه ورود کردند. البته بورس نشان داده بودکه خوب سود داده ومتاسفانه فکرکردیم رئیس مملکت اینبار گاف نمیره ومیخواد کمی از مشکلات مردم برطرف کند،کسی ندانست بدتراست که حدود۶۵ملیون انسان شریف باهمه خرابیهای سران مملکت بخاطر حفظ کشورعزیزمان همیشه درهر صحنه ای حضورپیدا میکنند ولی دولت تدبیر امید خون مردم مکیده وبه خاک سیاه نشانده و شاید در کنارهم جمع و به همه بخندید .ای کاش بدانیم مجلس شورای اسلامی وقوه قضاییه برای چه تشکیل شده اند،یعنی چه؟ مگر رای از مردم نگرفتین ونماینده شدید که به تمام حق وحقوق وگیروگرفتاریهای مردم دفاع وعملی کنیدتابه امنیت و آسایش برسند .آقایان تواین مملکت مگر نمیدانیدازفساد و رانت واختلاس و دزدی وگرانی بیداد میکند چه خبره ؟ اللخصوص تو این دولت ..بفرمایید خانواده هابااین وضعیت نابسامانی باچه درآمد وپس اندازی بچه هایشان رابا بیکاری ازدواج وسرسامان دهند؟ مملکت ما ازخیلی کشورها غنی‌تر است ،دولتمردان محبوب هی داد میکشن تحریمیم چه معنای دارد ،جز اندکی شاید. والا تمام امکانات در داخل کشور و سرزمین خدا داده پر است چه کسر داریم ؟ آیا خودرو وسائل خانه ومسکن تابرسدبه خوراکی خارج از کشور تهیه میشود که با دلار ۳۰هزارتومان وشایددرست محاسبه کنید همه چیز ویا اکثر اجناس ۱۰۰۰درصدگران شده. آیا ثروت این کشور مگر فقط مال دولتمردان است ؟ پس کلام خدا و ائمه معصومین کجا رفته بقییه حقی ندارند فقط ۴۵هزاریارانه تعلق میگیرد و باید زجر بکشند پس عدالت حضرت علی (ع)چه شد؟ که دم میزنید .
ناشناس
United States of America
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
باسلام.
جناب رئیس جمهور آفرین که خوب بلدی دوپهلوبگی وکارکنی از یکطرف تبلیغ به بورس مردم دعوت میکنی که کسری وچاله هاوگندکاریهای که ببار آوردین ، سرمایه مردم با رؤسای بورس خالی کردین وبیش از۸۰درصدبه مردم ضرر ز دین وخودتان لذت بردین همانطوری که اخیرآ حضرتعالی توی توئیترخود گفتی باهمه تحریمها توانستیم در داخل کشورخوب مدیریت کنیم وپیش رفتیم . آری باگرانیهای ۱۰ برابری از خوراکی تا ،ارز،دلار،طلا،خودرو،مسکن،الا آخر . جناب رئیس جمهورمردم به گفته های شما که نفردوم کشورهستی اعتمادکردندو باقرض وقوله وارد بورس شدند که سودکنند وقرض درطول یک ماه پس دهند چون کفتی سودخوبی میده همه ورود کردند. البته بورس نشان داده بودکه خوب سود داده ومتاسفانه فکرکردیم رئیس مملکت اینبار گاف نمیره ومیخواد کمی از مشکلات مردم برطرف کند،کسی ندانست بدتراست که حدود۶۵ملیون انسان شریف باهمه خرابیهای سران مملکت بخاطر حفظ کشورعزیزمان همیشه درهر صحنه ای حضورپیدا میکنند ولی دولت تدبیر امید خون مردم مکیده وبه خاک سیاه نشانده و شاید در کنارهم جمع و به همه بخندید .ای کاش بدانیم مجلس شورای اسلامی وقوه قضاییه برای چه تشکیل شده اند،یعنی چه؟ مگر رای از مردم نگرفتین ونماینده شدید که به تمام حق وحقوق وگیروگرفتاریهای مردم دفاع وعملی کنیدتابه امنیت و آسایش برسند .آقایان تواین مملکت مگر نمیدانیدازفساد و رانت واختلاس و دزدی وگرانی بیداد میکند چه خبره ؟ اللخصوص تو این دولت ..بفرمایید خانواده هابااین وضعیت نابسامانی باچه درآمد وپس اندازی بچه هایشان رابا بیکاری ازدواج وسرسامان دهند؟ مملکت ما ازخیلی کشورها غنی‌تر است ،دولتمردان محبوب هی داد میکشن تحریمیم چه معنای دارد ،جز اندکی شاید. والا تمام امکانات در داخل کشور و سرزمین خدا داده پر است چه کسر داریم ؟ آیا خودرو وسائل خانه ومسکن تابرسدبه خوراکی خارج از کشور تهیه میشود که با دلار ۳۰هزارتومان وشایددرست محاسبه کنید همه چیز ویا اکثر اجناس ۱۰۰۰درصدگران شده. آیا ثروت این کشور مگر فقط مال دولتمردان است ؟ پس کلام خدا و ائمه معصومین کجا رفته بقییه حقی ندارند فقط ۴۵هزاریارانه تعلق میگیرد و باید زجر بکشند پس عدالت حضرت علی (ع)چه شد؟ که دم میزنید .
ناشناس
United States of America
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
باسلام.
جناب رئیس جمهور آفرین که خوب بلدی دوپهلوبگی وکارکنی از یکطرف تبلیغ به بورس مردم دعوت میکنی که کسری وچاله هاوگندکاریهای که ببار آوردین ، سرمایه مردم با رؤسای بورس خالی کردین وبیش از۸۰درصدبه مردم ضرر ز دین وخودتان لذت بردین همانطوری که اخیرآ حضرتعالی توی توئیترخود گفتی باهمه تحریمها توانستیم در داخل کشورخوب مدیریت کنیم وپیش رفتیم . آری باگرانیهای ۱۰ برابری از خوراکی تا ،ارز،دلار،طلا،خودرو،مسکن،الا آخر . جناب رئیس جمهورمردم به گفته های شما که نفردوم کشورهستی اعتمادکردندو باقرض وقوله وارد بورس شدند که سودکنند وقرض درطول یک ماه پس دهند چون کفتی سودخوبی میده همه ورود کردند. البته بورس نشان داده بودکه خوب سود داده ومتاسفانه فکرکردیم رئیس مملکت اینبار گاف نمیره ومیخواد کمی از مشکلات مردم برطرف کند،کسی ندانست بدتراست که حدود۶۵ملیون انسان شریف باهمه خرابیهای سران مملکت بخاطر حفظ کشورعزیزمان همیشه درهر صحنه ای حضورپیدا میکنند ولی دولت تدبیر امید خون مردم مکیده وبه خاک سیاه نشانده و شاید در کنارهم جمع و به همه بخندید .ای کاش بدانیم مجلس شورای اسلامی وقوه قضاییه برای چه تشکیل شده اند،یعنی چه؟ مگر رای از مردم نگرفتین ونماینده شدید که به تمام حق وحقوق وگیروگرفتاریهای مردم دفاع وعملی کنیدتابه امنیت و آسایش برسند .آقایان تواین مملکت مگر نمیدانیدازفساد و رانت واختلاس و دزدی وگرانی بیداد میکند چه خبره ؟ اللخصوص تو این دولت ..بفرمایید خانواده هابااین وضعیت نابسامانی باچه درآمد وپس اندازی بچه هایشان رابا بیکاری ازدواج وسرسامان دهند؟ مملکت ما ازخیلی کشورها غنی‌تر است ،دولتمردان محبوب هی داد میکشن تحریمیم چه معنای دارد ،جز اندکی شاید. والا تمام امکانات در داخل کشور و سرزمین خدا داده پر است چه کسر داریم ؟ آیا خودرو وسائل خانه ومسکن تابرسدبه خوراکی خارج از کشور تهیه میشود که با دلار ۳۰هزارتومان وشایددرست محاسبه کنید همه چیز ویا اکثر اجناس ۱۰۰۰درصدگران شده. آیا ثروت این کشور مگر فقط مال دولتمردان است ؟ پس کلام خدا و ائمه معصومین کجا رفته بقییه حقی ندارند فقط ۴۵هزاریارانه تعلق میگیرد و باید زجر بکشند پس عدالت حضرت علی (ع)چه شد؟ که دم میزنید .
ناشناس
United States of America
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
باسلام.
جناب رئیس جمهور آفرین که خوب بلدی دوپهلوبگی وکارکنی از یکطرف تبلیغ به بورس مردم دعوت میکنی که کسری وچاله هاوگندکاریهای که ببار آوردین ، سرمایه مردم با رؤسای بورس خالی کردین وبیش از۸۰درصدبه مردم ضرر ز دین وخودتان لذت بردین همانطوری که اخیرآ حضرتعالی توی توئیترخود گفتی باهمه تحریمها توانستیم در داخل کشورخوب مدیریت کنیم وپیش رفتیم . آری باگرانیهای ۱۰ برابری از خوراکی تا ،ارز،دلار،طلا،خودرو،مسکن،الا آخر . جناب رئیس جمهورمردم به گفته های شما که نفردوم کشورهستی اعتمادکردندو باقرض وقوله وارد بورس شدند که سودکنند وقرض درطول یک ماه پس دهند چون کفتی سودخوبی میده همه ورود کردند. البته بورس نشان داده بودکه خوب سود داده ومتاسفانه فکرکردیم رئیس مملکت اینبار گاف نمیره ومیخواد کمی از مشکلات مردم برطرف کند،کسی ندانست بدتراست که حدود۶۵ملیون انسان شریف باهمه خرابیهای سران مملکت بخاطر حفظ کشورعزیزمان همیشه درهر صحنه ای حضورپیدا میکنند ولی دولت تدبیر امید خون مردم مکیده وبه خاک سیاه نشانده و شاید در کنارهم جمع و به همه بخندید .ای کاش بدانیم مجلس شورای اسلامی وقوه قضاییه برای چه تشکیل شده اند،یعنی چه؟ مگر رای از مردم نگرفتین ونماینده شدید که به تمام حق وحقوق وگیروگرفتاریهای مردم دفاع وعملی کنیدتابه امنیت و آسایش برسند .آقایان تواین مملکت مگر نمیدانیدازفساد و رانت واختلاس و دزدی وگرانی بیداد میکند چه خبره ؟ اللخصوص تو این دولت ..بفرمایید خانواده هابااین وضعیت نابسامانی باچه درآمد وپس اندازی بچه هایشان رابا بیکاری ازدواج وسرسامان دهند؟ مملکت ما ازخیلی کشورها غنی‌تر است ،دولتمردان محبوب هی داد میکشن تحریمیم چه معنای دارد ،جز اندکی شاید. والا تمام امکانات در داخل کشور و سرزمین خدا داده پر است چه کسر داریم ؟ آیا خودرو وسائل خانه ومسکن تابرسدبه خوراکی خارج از کشور تهیه میشود که با دلار ۳۰هزارتومان وشایددرست محاسبه کنید همه چیز ویا اکثر اجناس ۱۰۰۰درصدگران شده. آیا ثروت این کشور مگر فقط مال دولتمردان است ؟ پس کلام خدا و ائمه معصومین کجا رفته بقییه حقی ندارند فقط ۴۵هزاریارانه تعلق میگیرد و باید زجر بکشند پس عدالت حضرت علی (ع)چه شد؟ که دم میزنید .
ناشناس
United States of America
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
باسلام.
جناب رئیس جمهور آفرین که خوب بلدی دوپهلوبگی وکارکنی از یکطرف تبلیغ به بورس مردم دعوت میکنی که کسری وچاله هاوگندکاریهای که ببار آوردین ، سرمایه مردم با رؤسای بورس خالی کردین وبیش از۸۰درصدبه مردم ضرر ز دین وخودتان لذت بردین همانطوری که اخیرآ حضرتعالی توی توئیترخود گفتی باهمه تحریمها توانستیم در داخل کشورخوب مدیریت کنیم وپیش رفتیم . آری باگرانیهای ۱۰ برابری از خوراکی تا ،ارز،دلار،طلا،خودرو،مسکن،الا آخر . جناب رئیس جمهورمردم به گفته های شما که نفردوم کشورهستی اعتمادکردندو باقرض وقوله وارد بورس شدند که سودکنند وقرض درطول یک ماه پس دهند چون کفتی سودخوبی میده همه ورود کردند. البته بورس نشان داده بودکه خوب سود داده ومتاسفانه فکرکردیم رئیس مملکت اینبار گاف نمیره ومیخواد کمی از مشکلات مردم برطرف کند،کسی ندانست بدتراست که حدود۶۵ملیون انسان شریف باهمه خرابیهای سران مملکت بخاطر حفظ کشورعزیزمان همیشه درهر صحنه ای حضورپیدا میکنند ولی دولت تدبیر امید خون مردم مکیده وبه خاک سیاه نشانده و شاید در کنارهم جمع و به همه بخندید .ای کاش بدانیم مجلس شورای اسلامی وقوه قضاییه برای چه تشکیل شده اند،یعنی چه؟ مگر رای از مردم نگرفتین ونماینده شدید که به تمام حق وحقوق وگیروگرفتاریهای مردم دفاع وعملی کنیدتابه امنیت و آسایش برسند .آقایان تواین مملکت مگر نمیدانیدازفساد و رانت واختلاس و دزدی وگرانی بیداد میکند چه خبره ؟ اللخصوص تو این دولت ..بفرمایید خانواده هابااین وضعیت نابسامانی باچه درآمد وپس اندازی بچه هایشان رابا بیکاری ازدواج وسرسامان دهند؟ مملکت ما ازخیلی کشورها غنی‌تر است ،دولتمردان محبوب هی داد میکشن تحریمیم چه معنای دارد ،جز اندکی شاید. والا تمام امکانات در داخل کشور و سرزمین خدا داده پر است چه کسر داریم ؟ آیا خودرو وسائل خانه ومسکن تابرسدبه خوراکی خارج از کشور تهیه میشود که با دلار ۳۰هزارتومان وشایددرست محاسبه کنید همه چیز ویا اکثر اجناس ۱۰۰۰درصدگران شده. آیا ثروت این کشور مگر فقط مال دولتمردان است ؟ پس کلام خدا و ائمه معصومین کجا رفته بقییه حقی ندارند فقط ۴۵هزاریارانه تعلق میگیرد و باید زجر بکشند پس عدالت حضرت علی (ع)چه شد؟ که دم میزنید .
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع

"امین" به افزایش سرمایه می اندیشد

شرکت تامین سرمایه امین در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ مجمع عمومی فوق العاده برگزار خواهد کرد.
دورهمی

دورهمی "پکویر" برگزار شد

شرکت کویرتایر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳مجمع عمومی را برگزار کرد.

"شصفها" در مسیر پرداخت سود قرار می‌گیرد

شرکت پتروشیمی اصفهان برنامه پرداخت سود به سهامداران را مشخص کرد.
مجمع

مجمع "ثنظام" ۲۴ تومان تقسیم کرد

مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ برگزار شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: