تعداد بازدید : ۱۹۳۶
کد خبر : ۲۳۴۹۳۵
سینا سلیمانی کارشناس بازار سرمایه
۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶
باقری
United Kingdom
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
جناب رئیس جمهور آفرین که خوب بلدی دوپهلوبگی وکارکنی از یکطرف تبلیغ به بورس مردم دعوت میکنی که کسری وچاله هاوگندکاریهای که ببار آوردین سرمایه مردم با رؤسای بورس خالی کردین وخودتان لذتبردین همانطوری که اخیرآ حضرتعالی توی تؤیترخود گفتی باهم تحریمها توانستیم در داخل کشورخوب مدیریت کنیم وپیش رفتیم . آری باگرانیهای ۱۰ برابری از خوراکی ،ارز،دلار،طلا،خودرو،مسکن،الا آخر . اما به گفته های شمارئیس جمهورنفردوم کشور ملت اعتمادکردندباقرض وقوله که سودخوبی میدی همه ورود کردند البته بورس نشان داد خوب سود میده ومتاسفانه فکرکردیم رئیس مملکت اینبار گاف نمیره ومیخواد کمی از مشکلات ملت برطرف کند کسی ندانست بدتر حدود۶۵ملیون انسان شریف باهمه خرابیهای سران مملکت بخاطر حفظ کشورعزیزمان همیشه درهر صحنه ای حضورپیدا میکنند ولی دولت تدبیر امید خون رابه خاک سیاه نشاند و شاید در دور هم به همه بخندند .ای کاش بدانیم مجلس شورای اسلامی وقوع قضاییه برای چه تشکیل شده اند،یعنی چه؟ مگر رای از مردم نگرفتین ونماینده شدید که به تمام حق وحقوق وگیروگرفتاریهای مردم دفاع وعملی کنیدتابه امنیت و آسایش برسند آقایان تواین مملکت ازفسادورانت واختلاسو دزدی وگرانی بیداد میکند چه خبره اللخصوص تو این دولت ملت خانواده ها باچه درآمد وپس اندازی بچه هایشان با بیکار ازدواج وسریامان دهند مملکت ازخیلی کشورها غنی‌تر است ،دولتمردان محبوب هی داد میکشن تحریمیم چمعنای داردجز اندکی تمام امکانات در داخل کشورخدا داده چه کسر داریم از خودرو وسائل خانه ومسکن تاخوراکی خارج از کشور تهیه میشود که با دلار ۳۰هزارتومان وشایددرست محاسبه کنید همه چیز ویا اکثر اجناس ۱۰۰۰درصد شده آیا ثروت این کشور مگر فقط مال دولتمردان است ؟ پس کلام خدا ائمه معصومین کجا رفته بقییه حقی ندارند فقط ۴۵هزاریارانه تعلق میگیرد پس عدالت حضرت علی (ع)چه شد که دم میزنید
باقری
United Kingdom
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
جناب رئیس جمهور آفرین که خوب بلدی دوپهلوبگی وکارکنی از یکطرف تبلیغ به بورس مردم دعوت میکنی که کسری وچاله هاوگندکاریهای که ببار آوردین سرمایه مردم با رؤسای بورس خالی کردین وخودتان لذتبردین همانطوری که اخیرآ حضرتعالی توی تؤیترخود گفتی باهم تحریمها توانستیم در داخل کشورخوب مدیریت کنیم وپیش رفتیم . آری باگرانیهای ۱۰ برابری از خوراکی ،ارز،دلار،طلا،خودرو،مسکن،الا آخر . اما به گفته های شمارئیس جمهورنفردوم کشور ملت اعتمادکردندباقرض وقوله که سودخوبی میدی همه ورود کردند البته بورس نشان داد خوب سود میده ومتاسفانه فکرکردیم رئیس مملکت اینبار گاف نمیره ومیخواد کمی از مشکلات ملت برطرف کند کسی ندانست بدتر حدود۶۵ملیون انسان شریف باهمه خرابیهای سران مملکت بخاطر حفظ کشورعزیزمان همیشه درهر صحنه ای حضورپیدا میکنند ولی دولت تدبیر امید خون رابه خاک سیاه نشاند و شاید در دور هم به همه بخندند .ای کاش بدانیم مجلس شورای اسلامی وقوع قضاییه برای چه تشکیل شده اند،یعنی چه؟ مگر رای از مردم نگرفتین ونماینده شدید که به تمام حق وحقوق وگیروگرفتاریهای مردم دفاع وعملی کنیدتابه امنیت و آسایش برسند آقایان تواین مملکت ازفسادورانت واختلاسو دزدی وگرانی بیداد میکند چه خبره اللخصوص تو این دولت ملت خانواده ها باچه درآمد وپس اندازی بچه هایشان با بیکار ازدواج وسریامان دهند مملکت ازخیلی کشورها غنی‌تر است ،دولتمردان محبوب هی داد میکشن تحریمیم چمعنای داردجز اندکی تمام امکانات در داخل کشورخدا داده چه کسر داریم از خودرو وسائل خانه ومسکن تاخوراکی خارج از کشور تهیه میشود که با دلار ۳۰هزارتومان وشایددرست محاسبه کنید همه چیز ویا اکثر اجناس ۱۰۰۰درصد شده آیا ثروت این کشور مگر فقط مال دولتمردان است ؟ پس کلام خدا ائمه معصومین کجا رفته بقییه حقی ندارند فقط ۴۵هزاریارانه تعلق میگیرد پس عدالت حضرت علی (ع)چه شد که دم میزنید
باقری
United Kingdom
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
جناب رئیس جمهور آفرین که خوب بلدی دوپهلوبگی وکارکنی از یکطرف تبلیغ به بورس مردم دعوت میکنی که کسری وچاله هاوگندکاریهای که ببار آوردین سرمایه مردم با رؤسای بورس خالی کردین وخودتان لذتبردین همانطوری که اخیرآ حضرتعالی توی تؤیترخود گفتی باهم تحریمها توانستیم در داخل کشورخوب مدیریت کنیم وپیش رفتیم . آری باگرانیهای ۱۰ برابری از خوراکی ،ارز،دلار،طلا،خودرو،مسکن،الا آخر . اما به گفته های شمارئیس جمهورنفردوم کشور ملت اعتمادکردندباقرض وقوله که سودخوبی میدی همه ورود کردند البته بورس نشان داد خوب سود میده ومتاسفانه فکرکردیم رئیس مملکت اینبار گاف نمیره ومیخواد کمی از مشکلات ملت برطرف کند کسی ندانست بدتر حدود۶۵ملیون انسان شریف باهمه خرابیهای سران مملکت بخاطر حفظ کشورعزیزمان همیشه درهر صحنه ای حضورپیدا میکنند ولی دولت تدبیر امید خون رابه خاک سیاه نشاند و شاید در دور هم به همه بخندند .ای کاش بدانیم مجلس شورای اسلامی وقوع قضاییه برای چه تشکیل شده اند،یعنی چه؟ مگر رای از مردم نگرفتین ونماینده شدید که به تمام حق وحقوق وگیروگرفتاریهای مردم دفاع وعملی کنیدتابه امنیت و آسایش برسند آقایان تواین مملکت ازفسادورانت واختلاسو دزدی وگرانی بیداد میکند چه خبره اللخصوص تو این دولت ملت خانواده ها باچه درآمد وپس اندازی بچه هایشان با بیکار ازدواج وسریامان دهند مملکت ازخیلی کشورها غنی‌تر است ،دولتمردان محبوب هی داد میکشن تحریمیم چمعنای داردجز اندکی تمام امکانات در داخل کشورخدا داده چه کسر داریم از خودرو وسائل خانه ومسکن تاخوراکی خارج از کشور تهیه میشود که با دلار ۳۰هزارتومان وشایددرست محاسبه کنید همه چیز ویا اکثر اجناس ۱۰۰۰درصد شده آیا ثروت این کشور مگر فقط مال دولتمردان است ؟ پس کلام خدا ائمه معصومین کجا رفته بقییه حقی ندارند فقط ۴۵هزاریارانه تعلق میگیرد پس عدالت حضرت علی (ع)چه شد که دم میزنید
باقری
United Kingdom
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
جناب رئیس جمهور آفرین که خوب بلدی دوپهلوبگی وکارکنی از یکطرف تبلیغ به بورس مردم دعوت میکنی که کسری وچاله هاوگندکاریهای که ببار آوردین سرمایه مردم با رؤسای بورس خالی کردین وخودتان لذتبردین همانطوری که اخیرآ حضرتعالی توی تؤیترخود گفتی باهم تحریمها توانستیم در داخل کشورخوب مدیریت کنیم وپیش رفتیم . آری باگرانیهای ۱۰ برابری از خوراکی ،ارز،دلار،طلا،خودرو،مسکن،الا آخر . اما به گفته های شمارئیس جمهورنفردوم کشور ملت اعتمادکردندباقرض وقوله که سودخوبی میدی همه ورود کردند البته بورس نشان داد خوب سود میده ومتاسفانه فکرکردیم رئیس مملکت اینبار گاف نمیره ومیخواد کمی از مشکلات ملت برطرف کند کسی ندانست بدتر حدود۶۵ملیون انسان شریف باهمه خرابیهای سران مملکت بخاطر حفظ کشورعزیزمان همیشه درهر صحنه ای حضورپیدا میکنند ولی دولت تدبیر امید خون رابه خاک سیاه نشاند و شاید در دور هم به همه بخندند .ای کاش بدانیم مجلس شورای اسلامی وقوع قضاییه برای چه تشکیل شده اند،یعنی چه؟ مگر رای از مردم نگرفتین ونماینده شدید که به تمام حق وحقوق وگیروگرفتاریهای مردم دفاع وعملی کنیدتابه امنیت و آسایش برسند آقایان تواین مملکت ازفسادورانت واختلاسو دزدی وگرانی بیداد میکند چه خبره اللخصوص تو این دولت ملت خانواده ها باچه درآمد وپس اندازی بچه هایشان با بیکار ازدواج وسریامان دهند مملکت ازخیلی کشورها غنی‌تر است ،دولتمردان محبوب هی داد میکشن تحریمیم چمعنای داردجز اندکی تمام امکانات در داخل کشورخدا داده چه کسر داریم از خودرو وسائل خانه ومسکن تاخوراکی خارج از کشور تهیه میشود که با دلار ۳۰هزارتومان وشایددرست محاسبه کنید همه چیز ویا اکثر اجناس ۱۰۰۰درصد شده آیا ثروت این کشور مگر فقط مال دولتمردان است ؟ پس کلام خدا ائمه معصومین کجا رفته بقییه حقی ندارند فقط ۴۵هزاریارانه تعلق میگیرد پس عدالت حضرت علی (ع)چه شد که دم میزنید
باقری
United Kingdom
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
جناب رئیس جمهور آفرین که خوب بلدی دوپهلوبگی وکارکنی از یکطرف تبلیغ به بورس مردم دعوت میکنی که کسری وچاله هاوگندکاریهای که ببار آوردین سرمایه مردم با رؤسای بورس خالی کردین وخودتان لذتبردین همانطوری که اخیرآ حضرتعالی توی تؤیترخود گفتی باهم تحریمها توانستیم در داخل کشورخوب مدیریت کنیم وپیش رفتیم . آری باگرانیهای ۱۰ برابری از خوراکی ،ارز،دلار،طلا،خودرو،مسکن،الا آخر . اما به گفته های شمارئیس جمهورنفردوم کشور ملت اعتمادکردندباقرض وقوله که سودخوبی میدی همه ورود کردند البته بورس نشان داد خوب سود میده ومتاسفانه فکرکردیم رئیس مملکت اینبار گاف نمیره ومیخواد کمی از مشکلات ملت برطرف کند کسی ندانست بدتر حدود۶۵ملیون انسان شریف باهمه خرابیهای سران مملکت بخاطر حفظ کشورعزیزمان همیشه درهر صحنه ای حضورپیدا میکنند ولی دولت تدبیر امید خون رابه خاک سیاه نشاند و شاید در دور هم به همه بخندند .ای کاش بدانیم مجلس شورای اسلامی وقوع قضاییه برای چه تشکیل شده اند،یعنی چه؟ مگر رای از مردم نگرفتین ونماینده شدید که به تمام حق وحقوق وگیروگرفتاریهای مردم دفاع وعملی کنیدتابه امنیت و آسایش برسند آقایان تواین مملکت ازفسادورانت واختلاسو دزدی وگرانی بیداد میکند چه خبره اللخصوص تو این دولت ملت خانواده ها باچه درآمد وپس اندازی بچه هایشان با بیکار ازدواج وسریامان دهند مملکت ازخیلی کشورها غنی‌تر است ،دولتمردان محبوب هی داد میکشن تحریمیم چمعنای داردجز اندکی تمام امکانات در داخل کشورخدا داده چه کسر داریم از خودرو وسائل خانه ومسکن تاخوراکی خارج از کشور تهیه میشود که با دلار ۳۰هزارتومان وشایددرست محاسبه کنید همه چیز ویا اکثر اجناس ۱۰۰۰درصد شده آیا ثروت این کشور مگر فقط مال دولتمردان است ؟ پس کلام خدا ائمه معصومین کجا رفته بقییه حقی ندارند فقط ۴۵هزاریارانه تعلق میگیرد پس عدالت حضرت علی (ع)چه شد که دم میزنید
باقری
United Kingdom
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
جناب رئیس جمهور آفرین که خوب بلدی دوپهلوبگی وکارکنی از یکطرف تبلیغ به بورس مردم دعوت میکنی که کسری وچاله هاوگندکاریهای که ببار آوردین سرمایه مردم با رؤسای بورس خالی کردین وخودتان لذتبردین همانطوری که اخیرآ حضرتعالی توی تؤیترخود گفتی باهم تحریمها توانستیم در داخل کشورخوب مدیریت کنیم وپیش رفتیم . آری باگرانیهای ۱۰ برابری از خوراکی ،ارز،دلار،طلا،خودرو،مسکن،الا آخر . اما به گفته های شمارئیس جمهورنفردوم کشور ملت اعتمادکردندباقرض وقوله که سودخوبی میدی همه ورود کردند البته بورس نشان داد خوب سود میده ومتاسفانه فکرکردیم رئیس مملکت اینبار گاف نمیره ومیخواد کمی از مشکلات ملت برطرف کند کسی ندانست بدتر حدود۶۵ملیون انسان شریف باهمه خرابیهای سران مملکت بخاطر حفظ کشورعزیزمان همیشه درهر صحنه ای حضورپیدا میکنند ولی دولت تدبیر امید خون رابه خاک سیاه نشاند و شاید در دور هم به همه بخندند .ای کاش بدانیم مجلس شورای اسلامی وقوع قضاییه برای چه تشکیل شده اند،یعنی چه؟ مگر رای از مردم نگرفتین ونماینده شدید که به تمام حق وحقوق وگیروگرفتاریهای مردم دفاع وعملی کنیدتابه امنیت و آسایش برسند آقایان تواین مملکت ازفسادورانت واختلاسو دزدی وگرانی بیداد میکند چه خبره اللخصوص تو این دولت ملت خانواده ها باچه درآمد وپس اندازی بچه هایشان با بیکار ازدواج وسریامان دهند مملکت ازخیلی کشورها غنی‌تر است ،دولتمردان محبوب هی داد میکشن تحریمیم چمعنای داردجز اندکی تمام امکانات در داخل کشورخدا داده چه کسر داریم از خودرو وسائل خانه ومسکن تاخوراکی خارج از کشور تهیه میشود که با دلار ۳۰هزارتومان وشایددرست محاسبه کنید همه چیز ویا اکثر اجناس ۱۰۰۰درصد شده آیا ثروت این کشور مگر فقط مال دولتمردان است ؟ پس کلام خدا ائمه معصومین کجا رفته بقییه حقی ندارند فقط ۴۵هزاریارانه تعلق میگیرد پس عدالت حضرت علی (ع)چه شد که دم میزنید
باقری
United Kingdom
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
جناب رئیس جمهور آفرین که خوب بلدی دوپهلوبگی وکارکنی از یکطرف تبلیغ به بورس مردم دعوت میکنی که کسری وچاله هاوگندکاریهای که ببار آوردین سرمایه مردم با رؤسای بورس خالی کردین وخودتان لذتبردین همانطوری که اخیرآ حضرتعالی توی تؤیترخود گفتی باهم تحریمها توانستیم در داخل کشورخوب مدیریت کنیم وپیش رفتیم . آری باگرانیهای ۱۰ برابری از خوراکی ،ارز،دلار،طلا،خودرو،مسکن،الا آخر . اما به گفته های شمارئیس جمهورنفردوم کشور ملت اعتمادکردندباقرض وقوله که سودخوبی میدی همه ورود کردند البته بورس نشان داد خوب سود میده ومتاسفانه فکرکردیم رئیس مملکت اینبار گاف نمیره ومیخواد کمی از مشکلات ملت برطرف کند کسی ندانست بدتر حدود۶۵ملیون انسان شریف باهمه خرابیهای سران مملکت بخاطر حفظ کشورعزیزمان همیشه درهر صحنه ای حضورپیدا میکنند ولی دولت تدبیر امید خون رابه خاک سیاه نشاند و شاید در دور هم به همه بخندند .ای کاش بدانیم مجلس شورای اسلامی وقوع قضاییه برای چه تشکیل شده اند،یعنی چه؟ مگر رای از مردم نگرفتین ونماینده شدید که به تمام حق وحقوق وگیروگرفتاریهای مردم دفاع وعملی کنیدتابه امنیت و آسایش برسند آقایان تواین مملکت ازفسادورانت واختلاسو دزدی وگرانی بیداد میکند چه خبره اللخصوص تو این دولت ملت خانواده ها باچه درآمد وپس اندازی بچه هایشان با بیکار ازدواج وسریامان دهند مملکت ازخیلی کشورها غنی‌تر است ،دولتمردان محبوب هی داد میکشن تحریمیم چمعنای داردجز اندکی تمام امکانات در داخل کشورخدا داده چه کسر داریم از خودرو وسائل خانه ومسکن تاخوراکی خارج از کشور تهیه میشود که با دلار ۳۰هزارتومان وشایددرست محاسبه کنید همه چیز ویا اکثر اجناس ۱۰۰۰درصد شده آیا ثروت این کشور مگر فقط مال دولتمردان است ؟ پس کلام خدا ائمه معصومین کجا رفته بقییه حقی ندارند فقط ۴۵هزاریارانه تعلق میگیرد پس عدالت حضرت علی (ع)چه شد که دم میزنید
باقری
United Kingdom
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
جناب رئیس جمهور آفرین که خوب بلدی دوپهلوبگی وکارکنی از یکطرف تبلیغ به بورس مردم دعوت میکنی که کسری وچاله هاوگندکاریهای که ببار آوردین سرمایه مردم با رؤسای بورس خالی کردین وخودتان لذتبردین همانطوری که اخیرآ حضرتعالی توی تؤیترخود گفتی باهم تحریمها توانستیم در داخل کشورخوب مدیریت کنیم وپیش رفتیم . آری باگرانیهای ۱۰ برابری از خوراکی ،ارز،دلار،طلا،خودرو،مسکن،الا آخر . اما به گفته های شمارئیس جمهورنفردوم کشور ملت اعتمادکردندباقرض وقوله که سودخوبی میدی همه ورود کردند البته بورس نشان داد خوب سود میده ومتاسفانه فکرکردیم رئیس مملکت اینبار گاف نمیره ومیخواد کمی از مشکلات ملت برطرف کند کسی ندانست بدتر حدود۶۵ملیون انسان شریف باهمه خرابیهای سران مملکت بخاطر حفظ کشورعزیزمان همیشه درهر صحنه ای حضورپیدا میکنند ولی دولت تدبیر امید خون رابه خاک سیاه نشاند و شاید در دور هم به همه بخندند .ای کاش بدانیم مجلس شورای اسلامی وقوع قضاییه برای چه تشکیل شده اند،یعنی چه؟ مگر رای از مردم نگرفتین ونماینده شدید که به تمام حق وحقوق وگیروگرفتاریهای مردم دفاع وعملی کنیدتابه امنیت و آسایش برسند آقایان تواین مملکت ازفسادورانت واختلاسو دزدی وگرانی بیداد میکند چه خبره اللخصوص تو این دولت ملت خانواده ها باچه درآمد وپس اندازی بچه هایشان با بیکار ازدواج وسریامان دهند مملکت ازخیلی کشورها غنی‌تر است ،دولتمردان محبوب هی داد میکشن تحریمیم چمعنای داردجز اندکی تمام امکانات در داخل کشورخدا داده چه کسر داریم از خودرو وسائل خانه ومسکن تاخوراکی خارج از کشور تهیه میشود که با دلار ۳۰هزارتومان وشایددرست محاسبه کنید همه چیز ویا اکثر اجناس ۱۰۰۰درصد شده آیا ثروت این کشور مگر فقط مال دولتمردان است ؟ پس کلام خدا ائمه معصومین کجا رفته بقییه حقی ندارند فقط ۴۵هزاریارانه تعلق میگیرد پس عدالت حضرت علی (ع)چه شد که دم میزنید
باقری
United Kingdom
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
جناب رئیس جمهور آفرین که خوب بلدی دوپهلوبگی وکارکنی از یکطرف تبلیغ به بورس مردم دعوت میکنی که کسری وچاله هاوگندکاریهای که ببار آوردین سرمایه مردم با رؤسای بورس خالی کردین وخودتان لذتبردین همانطوری که اخیرآ حضرتعالی توی تؤیترخود گفتی باهم تحریمها توانستیم در داخل کشورخوب مدیریت کنیم وپیش رفتیم . آری باگرانیهای ۱۰ برابری از خوراکی ،ارز،دلار،طلا،خودرو،مسکن،الا آخر . اما به گفته های شمارئیس جمهورنفردوم کشور ملت اعتمادکردندباقرض وقوله که سودخوبی میدی همه ورود کردند البته بورس نشان داد خوب سود میده ومتاسفانه فکرکردیم رئیس مملکت اینبار گاف نمیره ومیخواد کمی از مشکلات ملت برطرف کند کسی ندانست بدتر حدود۶۵ملیون انسان شریف باهمه خرابیهای سران مملکت بخاطر حفظ کشورعزیزمان همیشه درهر صحنه ای حضورپیدا میکنند ولی دولت تدبیر امید خون رابه خاک سیاه نشاند و شاید در دور هم به همه بخندند .ای کاش بدانیم مجلس شورای اسلامی وقوع قضاییه برای چه تشکیل شده اند،یعنی چه؟ مگر رای از مردم نگرفتین ونماینده شدید که به تمام حق وحقوق وگیروگرفتاریهای مردم دفاع وعملی کنیدتابه امنیت و آسایش برسند آقایان تواین مملکت ازفسادورانت واختلاسو دزدی وگرانی بیداد میکند چه خبره اللخصوص تو این دولت ملت خانواده ها باچه درآمد وپس اندازی بچه هایشان با بیکار ازدواج وسریامان دهند مملکت ازخیلی کشورها غنی‌تر است ،دولتمردان محبوب هی داد میکشن تحریمیم چمعنای داردجز اندکی تمام امکانات در داخل کشورخدا داده چه کسر داریم از خودرو وسائل خانه ومسکن تاخوراکی خارج از کشور تهیه میشود که با دلار ۳۰هزارتومان وشایددرست محاسبه کنید همه چیز ویا اکثر اجناس ۱۰۰۰درصد شده آیا ثروت این کشور مگر فقط مال دولتمردان است ؟ پس کلام خدا ائمه معصومین کجا رفته بقییه حقی ندارند فقط ۴۵هزاریارانه تعلق میگیرد پس عدالت حضرت علی (ع)چه شد که دم میزنید
باقری
United Kingdom
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
جناب رئیس جمهور آفرین که خوب بلدی دوپهلوبگی وکارکنی از یکطرف تبلیغ به بورس مردم دعوت میکنی که کسری وچاله هاوگندکاریهای که ببار آوردین سرمایه مردم با رؤسای بورس خالی کردین وخودتان لذتبردین همانطوری که اخیرآ حضرتعالی توی تؤیترخود گفتی باهم تحریمها توانستیم در داخل کشورخوب مدیریت کنیم وپیش رفتیم . آری باگرانیهای ۱۰ برابری از خوراکی ،ارز،دلار،طلا،خودرو،مسکن،الا آخر . اما به گفته های شمارئیس جمهورنفردوم کشور ملت اعتمادکردندباقرض وقوله که سودخوبی میدی همه ورود کردند البته بورس نشان داد خوب سود میده ومتاسفانه فکرکردیم رئیس مملکت اینبار گاف نمیره ومیخواد کمی از مشکلات ملت برطرف کند کسی ندانست بدتر حدود۶۵ملیون انسان شریف باهمه خرابیهای سران مملکت بخاطر حفظ کشورعزیزمان همیشه درهر صحنه ای حضورپیدا میکنند ولی دولت تدبیر امید خون رابه خاک سیاه نشاند و شاید در دور هم به همه بخندند .ای کاش بدانیم مجلس شورای اسلامی وقوع قضاییه برای چه تشکیل شده اند،یعنی چه؟ مگر رای از مردم نگرفتین ونماینده شدید که به تمام حق وحقوق وگیروگرفتاریهای مردم دفاع وعملی کنیدتابه امنیت و آسایش برسند آقایان تواین مملکت ازفسادورانت واختلاسو دزدی وگرانی بیداد میکند چه خبره اللخصوص تو این دولت ملت خانواده ها باچه درآمد وپس اندازی بچه هایشان با بیکار ازدواج وسریامان دهند مملکت ازخیلی کشورها غنی‌تر است ،دولتمردان محبوب هی داد میکشن تحریمیم چمعنای داردجز اندکی تمام امکانات در داخل کشورخدا داده چه کسر داریم از خودرو وسائل خانه ومسکن تاخوراکی خارج از کشور تهیه میشود که با دلار ۳۰هزارتومان وشایددرست محاسبه کنید همه چیز ویا اکثر اجناس ۱۰۰۰درصد شده آیا ثروت این کشور مگر فقط مال دولتمردان است ؟ پس کلام خدا ائمه معصومین کجا رفته بقییه حقی ندارند فقط ۴۵هزاریارانه تعلق میگیرد پس عدالت حضرت علی (ع)چه شد که دم میزنید
باقری
United Kingdom
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
جناب رئیس جمهور آفرین که خوب بلدی دوپهلوبگی وکارکنی از یکطرف تبلیغ به بورس مردم دعوت میکنی که کسری وچاله هاوگندکاریهای که ببار آوردین سرمایه مردم با رؤسای بورس خالی کردین وخودتان لذتبردین همانطوری که اخیرآ حضرتعالی توی تؤیترخود گفتی باهم تحریمها توانستیم در داخل کشورخوب مدیریت کنیم وپیش رفتیم . آری باگرانیهای ۱۰ برابری از خوراکی ،ارز،دلار،طلا،خودرو،مسکن،الا آخر . اما به گفته های شمارئیس جمهورنفردوم کشور ملت اعتمادکردندباقرض وقوله که سودخوبی میدی همه ورود کردند البته بورس نشان داد خوب سود میده ومتاسفانه فکرکردیم رئیس مملکت اینبار گاف نمیره ومیخواد کمی از مشکلات ملت برطرف کند کسی ندانست بدتر حدود۶۵ملیون انسان شریف باهمه خرابیهای سران مملکت بخاطر حفظ کشورعزیزمان همیشه درهر صحنه ای حضورپیدا میکنند ولی دولت تدبیر امید خون رابه خاک سیاه نشاند و شاید در دور هم به همه بخندند .ای کاش بدانیم مجلس شورای اسلامی وقوع قضاییه برای چه تشکیل شده اند،یعنی چه؟ مگر رای از مردم نگرفتین ونماینده شدید که به تمام حق وحقوق وگیروگرفتاریهای مردم دفاع وعملی کنیدتابه امنیت و آسایش برسند آقایان تواین مملکت ازفسادورانت واختلاسو دزدی وگرانی بیداد میکند چه خبره اللخصوص تو این دولت ملت خانواده ها باچه درآمد وپس اندازی بچه هایشان با بیکار ازدواج وسریامان دهند مملکت ازخیلی کشورها غنی‌تر است ،دولتمردان محبوب هی داد میکشن تحریمیم چمعنای داردجز اندکی تمام امکانات در داخل کشورخدا داده چه کسر داریم از خودرو وسائل خانه ومسکن تاخوراکی خارج از کشور تهیه میشود که با دلار ۳۰هزارتومان وشایددرست محاسبه کنید همه چیز ویا اکثر اجناس ۱۰۰۰درصد شده آیا ثروت این کشور مگر فقط مال دولتمردان است ؟ پس کلام خدا ائمه معصومین کجا رفته بقییه حقی ندارند فقط ۴۵هزاریارانه تعلق میگیرد پس عدالت حضرت علی (ع)چه شد که دم میزنید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
# ثباغ تنها . که همیشه ...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
# ثباغ تنها ........ که همیشه ..........
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع
آغاز سوددهی

آغاز سوددهی "وبوعلی" ۷ ماه پس از مجمع

شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی از پرداخت سود به سهامداران خبر داد.
سهامداران

سهامداران "شزنگ" دور هم جمع می‌شوند

مجمع عمومی عادی فوق‌العاده شرکت تجهیز نیروی زنگان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ برگزار خواهد شد.

"ارفع" از مردادماه دست به جیب می‌شود

شرکت آهن و فولاد ارفع زمان پرداخت سود به سهامداران را مشخص کرد.
گردهمایی سهامداران

گردهمایی سهامداران "همراه" در سی‌ام ماه جاری

مجمع عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ برگزار خواهد شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: