الهام میرزاخانی، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه موسسه باران:
۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۶
آیا می‌دانستید که ۷۸ درصد از مدیران برای پیشرفت در کسب‌و‌کار خود به یادگیری زبان انگلیسی نیاز دارند؟ شما چند بار آموزش زبان انگلیسی را آغاز کرده و پـس از مدتی آن را رها کرده‌اید؟

مدیران پرمشغله چگونه می‌توانند دوره آموزش زبان انگلیسی موفقی داشته باشند؟

به گزارش بورس نیوز، آیا می‌دانستید که ۷۸ درصد از مدیران برای پیشرفت در کسب‌و‌کار خود به یادگیری زبان انگلیسی نیاز دارند؟ شما چند بار آموزش زبان انگلیسی را آغاز کرده و پـس از مدتی آن را رها کرده‌اید؟

البته مدیران ارشد سازمان‌ها و شرکت‌ها، افراد پرمشغله‌ای هستند کـه به‌دلیل برنامه فشرده کاری، فرصت کافی برای یادگیری و زبان‌آموزی ندارند. آیا گمان می‌کنید این موضوع، راهکار مناسبی ندارد؟

با روش‌های به‌روز «موسسه باران» تمام مدیران می‌توانند زبان آموزی داشته باشند.

موسسه باران گام به گام در کنار مدیران سازمانی

موسسه افق ارتباط بین‌المللی باران (موسسه باران) بـا مربیان مجرب همواره درصدد بوده تا این خلأ آموزشی را برای مدیران عامل و ارشد سازمانی پر کند. از همیـن‌رو به صورت تخصصی دوره‌های متنوع آمـوزش زبان انگلیسـی را ویـژه مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان سازمان‌ها در سراسر کشـور طراحی و برگزار می‌کند.

در طراحی محتوای این دوره‌ها دو عامل مهم مدنظر قـرار گرفته می‌شود؛ نخسـت حوزه تخصصی فعالیت سازمان در مرکز توجه قرار می‌گیرد و سپس نقشـه راه مناسب هر سازمان در مسیر یادگیری زبان انگلیسی طراحی می‌شود.

زبان‌آموزی براساس فرهنگ سازمانی

«موسسه بـاران» طـی همفکری با مدیران آمـوزش، منابع انسانی و مدیران عامل و پس از آشنایی با فرهنگ سازمان، اشراف بـه ماموریت سازمانی و برگزاری جلسه نیازسنجی، نقشه راه مجموعه را آماده می‌کند و سپس براساس شناخت به دست آمده، مناسب‌ترین استاد و بهینه‌ترین الگوی آمـوزش را انتخاب می‌کند.

براین اساس، دوره‌های آموزشـی «موسسه بـاران»، برای مدیران ارشد سازمان شـامل مدیرعامـل، اعضای هیئت مدیره و معاونان به صورت کلاس‌های تک نفره (VIP) برگزار می‌شود. پیش از شروع دوره، یک جلسه نیازسنجی بـا ایـن مدیران برگزار شده و در راستای بهینه‌سـازی تجربه‌های گذشته مدیران از زبان‌آموزی، دوره‌ها از سوی مربـی تنظیـم خواهد شد.

«موسسه باران» بـرای مدیران میانی سازمان، کلاس‌های گروهی دو تا چهار نفره (CIP) در نظر گرفته است؛ همچنیـن کارشناسان و سرپرستان سازمان می‌توانند در کلاس‌های گروهی تقریبا ۶ نفره، شرکت داشته باشند. ایـن دوره‌های زبان‌آموزی در سازمان‌ها هم به صـورت حضوری و هـم به صورت غیرحضوری و آنلاین در سراسر کشور برگزار می‌شود.

مدیران پرمشغله چگونه می‌توانند دوره آموزش زبان انگلیسی موفقی داشته باشند؟

متد آموزشی موسسه باران

سازمان‌ها نیازهای راهبردی و فرهنگ سازمانی متفاوتی دارند؛ از همین رو در زمینه زبان آموزی مدل‌های مدرسه‌ای و آموزگاهی چنـدان ثمربخـش نیست. بـا توجـه بـه مشغله مدیران، «موسسـه باران» این انعطاف را دارد که هـم نیاز فردی را پوشش دهد و هـم همگام با مدیرعالی سازمان پیش برود و ایـن حرکت را بر اساس مـدل یاددهی- یادگیری عملیاتی کند.

«موسسه بـاران» با هـدف آسان و اثربخش‌تر کردن فرآینـد یادگیری بـرای بزرگسالان، متد آموزشی جدیدی بـه نـام «KLS» را طراحی کرده است؛ در ایـن روش تمرکز اصلی آمـوزش بـر شنیدار و تقویت مهارت Listening اسـت. در ادامـه ایـن فرآینـد یادگیری، تمرکز آموزش بـر صحبت کردن یـا مهارت Speaking است؛ بنابراین رویکـرد «موسسـه بـاران»، مبتنـی بـر آموزش‌های کتاب‌محور نیست و مهارت‌های اصلی مدنظر دوره، براساس ویدئو‌های آموزشـی تقویت خواهند شـد.

برای پاسخگویی بـه نیاز تخصصـی صنایع مختلف در زمینـه زبان‌آموزی، مربی بـا پی بردن بـه دغدغه‌های مدیران در هر صنعـت، ویدئو‌های بـه‌روز همان حـوزه را در اختیار آن‌ها قـرار می‌دهـد. در ایـن روش، از یکسو مدیـر محتوای علمی حـوزه خـود را در بستر زبان انگلیسـی یاد خواهد گرفت و از سوی دیگر، از آخرین اطلاعات حوزه خـود آگاهی پیدا خواهد کرد.

خدمات آموزشی موسسه باران

خدمات آموزشی «موسسـه باران» براساس نیاز مدیران، شامل دوره‌های زیر می‌شود:
• دوره حضوری در فضای حرفه‌ای محیط کار
• دوره آنلاین در بازه زمانی انعطاف‌پذیر
• دوره تلفنی در بازه زمانی از بامداد تا شامگاه

وجه تمایز موسسه باران

براساس مصاحبه و نظرسنجی «موسسـه بـاران» بـا مدیران ارشدی کـه در دوره‌های این موسسه حضور داشـته اند، آنچه سبب تمایز ایـن موسسه با سایر موسسه‌ها شده، پیگیری بـرای زبان آموزی تا آخرین مرال اسـت؛ در ایـن راستا بـا توجـه بـه مشغله مدیران، انعطاف‌پذیری در زمـان برگزاری کلاس‌های آموزشی مدنظر قرار می‌گیرد.

 

کادر آموزشی مجرب

«موسسـه باران» بـه دلیل نـوع رابطه‌ای کـه بـا سازمان‌های بزرگ و مدیـران ارشد شرکت‌های برتر دارد، بـا درک تمامـی ظرافت‌ها و حساسیت‌ها، کادر آموزشی و اداری خـود را انتخاب می‌کند. از همین رو در جـذب نیروی انسانی خود به عنوان مدرس و کادر اداری، بسیار دقیـق و نکته سنج است. صفاتـی همچـون تجربـه بـالا و مهارت کافـی که شـرط اصلی جـذب مدرسان و کارکنان موسسه بـاران است، صداقت، رازداری و همچنین حسن خلق و صبوری از جملـه ویژگی‌های افـراد در زمـان استخدام به شمار می‌روند.

مدیران پرمشغله چگونه می‌توانند دوره آموزش زبان انگلیسی موفقی داشته باشند؟

نمونه‌های موفق آموزش «موسسه باران»

«موسسـه باران» بیش از ۲۰ سال است کـه تجربه آموزش تخصصی زبان انگلیسی بـه مدیران ارشد شرکت‌ها را در کارنامه خود دارد؛ از همیـن‌رو بـرای مدیـران سازمان‌های بزرگ کشور، در حوزه‌های نفـت، گاز، پتروشـیمی، بانک‌ها، بازار سرمایه، معادن و صنایع معدنی و فلزات و بسیاری حوزه‌های تخصصی دیگر که شرکت‌های آن‌ها در زمره شرکت‌های بزرگ ایران قـرار دارنـد، مانند بانک ملت، هلدینگ خلیج فارس، خدمات انفورماتیک، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان آمـوزش زبان آموزی دارد. در کنار این شرکت‌های بزرگ، سازمان‌های بزرگی مانند سازمان بنادر و دریانوردی، فرابورس، سازمان حفظ نباتات و راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیـز در فهرست خدمات گیرندگان موسسه باران قرار هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و گرفتن مشاوره می‌توانید با شماره ۸۸۲۰۱۵۳۰ -۰۲۱ با موسسه باران در ارتباط باشید.

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع

"شپلی" در مجمع هیات مدیره انتخاب کرد

مجمع فوق العاده شرکت پلی اکریل ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ برگزار شد.
افزایش سرمایه ۶۰ درصدی در مجمع

افزایش سرمایه ۶۰ درصدی در مجمع "امید"

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین سرمایه امید در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵برگزار شد.
مجمع

مجمع "چکارن" با چاشنی انتخاب هیات مدیره

مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارتن ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ برگزار خواهد شد.
انتخاب هیات مدیره جدید در مجمع

انتخاب هیات مدیره جدید در مجمع "بفجر"

مجمع عمومی فوق العاده شرکت فجر انرژی خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ برگزار شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: