کد خبر : ۲۶۲۷۰۱
وضعیت شرکت های هلدینگی زیر ذره بین بورس نیوز:
۰۷ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۱
در هفته های گذشته شاهد انتشار ابلاغیه از سازمان بورس در خصوص محدود نمودن میزان تقسیم سود ناشی از فروش پرتفوی سهام شرکت‌های هلدینگ (مادر) بودیم.

ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟ (قسمت دوم)
بورس نیوز: فروش سهام خودروسازان، تقسیم سودی نخواهد داشت.

در هفته های گذشته شاهد انتشار ابلاغیه از سازمان بورس در خصوص محدود نمودن میزان تقسیم سود ناشی از فروش پرتفوی سهام شرکت‌های هلدینگ (مادر) بودیم. بر اساس این ابلاغیه که در ۲۱ شهریور ماه امسال منتشر گردید، سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال، تا میزانی که منجر به زیان انباشته نگردد، به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و پس از طی فرآیند‌های اداری، قابل تبدیل به سرمایه خواهد بود. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم خواهد بود و صرفا برای حفظ روند سوددهی شرکت و با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود.

بر همین اساس و در این گزارش که در سه بخش ارائه خواهد گردید، به بررسی روند سودآوری و تقسیم سود شرکت‌های هلدینگ پذیرفته شده در بازار سرمایه در سه سال گذشته بر اساس دسته بندی درآمد‌های محقق شده از سه بخش سود سهام دریافتی، سود ناشی از فروش و سایر درآمد‌ها می‌پردازیم. بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۱۳ شرکت در قالب هلدینگ و شرکت مادر فعالیت دارند. در گزارش پیش رو به بررسی عملکرد و تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه و همچنین زیرمجموعه‌های با ساختار هلدینگ آن‌ها خواهیم پرداخت.

نتیجه کلی بررسی‌های صورت گرفته در عملکرد و میزان تقسیم سود سه سال گذشته این شرکت‌ها مشخص نمود که تقریبا تمامی شرکت‌های هلدینگ در این بازه زمانی سود ناشی از فروش سهام را در تقسیم سود خود لحاظ ننموده اند و صرفا سود ناشی از فروش سهام منجر به رشد سود هر سهم این شرکت‌ها شده است. همچنین، این ابلاغیه تحرکات قیمتی در سنوات گذشته را از انتشار اخبار فروش سهام هلدینگ‌ها منجر می‌گردید را تا حدی کاهش خواهد داد. به عنوان نمونه می‌توان به رشد قیمتی سهام گروه توسعه ملی (وبانک) اشاره نمود که در هفته‌های قبل قصد فروش سهام پتروشیمی شازند را داشت و در کمتر از یک هفته رشد قیمتی ۲۰ درصدی را تجربه کرد و علت این رشد قیمت، پیش بینی سرمایه گذاران در خصوص تقسیم سود ناشی از فروش سهام پتروشیمی شازند در مجمع آتی وبانک بود.

در قسمت دوم این گزارش به بررسی عملکرد و درآمدزایی و سودآوری هلدینگ برکت و همچنین دو هلدینگ دیگر زیرمجموعه آن یعنی سرمایه گذاری البرز و گروه دارویی سبحان در سه سال گذشته می‌پردازیم. ذکر این نکته ضروری است که اثرپذیری هلدینگ‌های اصلی همانند برکت نسبت به ابلاغیه اخیر از دو بخش سود سهام دریافتی از دو هلدینگ زیرمجموعه یعنی سرمایه گذاری البرز و زیرمجموعه آن یعنی گروه دارویی سبحان از یک سو و همچنین سود ناشی از فروش سهام گروه دارویی برکت خواهد بود.

بر اساس جداول زیر مشخص گردید که بخش عمده‌ی سودآوری سه هلدینگ گروه دارویی سبحان، سرمایه گذاری البرز و گروه دارویی برکت از محل سود سهام شرکت‌ها تامین شده است. لازم به ذکر است که ۴۹.۴درصد از سهام سرمایه گذاری البرز متعلق به گروه دارویی برکت و همچنین ۶۸.۴درصد از سهام گروه دارویی سبحان متعلق به سرمایه گذاری البرز است.

ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟

ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟

همان گونه که در جدول بالا نیز مشاهده می‌گردد، در سه سال گذشته گروه دارویی برکت بیش از ۸۰ درصد سود خالص محقق شده را در مجمع عمومی عادی سالیانه تقسیم نموده است. تقریبا تمامی سود خالص محقق شده نیز از محل درآمد سود سهام بوده و درآمد ناشی از سود فروش سهام سهمی نزدیک به صفر را در ترکیب درآمد‌های برکت داشته است.

در قسمت دوم این بخش از گزارش، به بررسی وضعیت کسب درآمد شرکت‌های هلدینگ گروه خودروسازی می‌پردازیم.
در ابتدا، وضعیت کسب درآمد، سود خالص و تقسیم سود شرکت سرمایه گذاری سایپا (وساپا) ارائه شده است.

ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟

لازم به ذکر است که بخش مهمی از سود خالص محقق شده در سال ۱۴۰۰ این شرکت هلدینگ مربوط به سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت شرکت بوده است. همچنین مشاهده می‌شود که به جز سال ۱۴۰۰، در دو سال قبل از آن رویه تقسیم سود شرکت در حدود ۱۰ درصد سود خالص محقق شده بوده است. با توجه به اینکه بخش مهمی از پرتفوی سهام این شرکت مربوط به مالکیت ۸.۸۸درصد شرکت سایپا و ۳۸.۳درصد سهام ورنا می‌باشد، فروش احتمالی سهام سایپا توسط این شرکت و زیرمجموعه آن یعنی ورنا (و همچنین با لحاظ نمودن ابلاغیه جدید سازمان بورس)، صرفا می‌تواند منجر به رشد سود هر سهم وساپا شود و سود تقسیمی این شرکت هلدینگ رشد محسوسی را نخواهد داشت.

همچنینی لازم به ذکر است که ۶۶درصد از سهام سرمایه گذاری سایپا متعلق به خودروسازی سایپا (خساپا) است.

دومین شرکت بررسی شده در گروه خودروسازی، سرمایه گذاری رنا می‌باشد. سهام اصلی پرتفوی این هلدینگ سرمایه گذاری، مالکیت ۱۷.۵ درصدی خودروسازی سایپا می‌باشد. در جدول زیر روند کسب درآمد، سودآوری و تقسیم سود این هلدینگ خودرویی ارائه شده است. لازم به ذکر است که سال مالی این شرکت ۳۱ شهریور ماه هر سال است.

ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟

همان گونه که در جدول فوق نیز مشاهده می‌گردد، بخش اعظم سودآوری این شرکت سرمایه گذاری از محل درآمد‌های ناشی از سود فروش سهام محقق شده است. با این حال، تقسیم سود شرکت در محدوده ۱۰ تا ۱۱ درصد بوده است. همانند شرکت سرمایه گذاری سایپا، فروش احتمالی سهام شرکت سایپا توسط این هلدینگ نمی‌تواند منجر به تغییر محسوس سود تقسیمی سرمایه گذاری رنا با توجه به ابلاغیه جدید سازمان بورس و همچنین رویه تقریبا ثابت تقسیم سود ۱۰ درصد هلدینگ رنا گردد.

سومین شرکت بررسی شده در گروه خودرویی، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو است. سهام اصلی موجود در پرتفوی این هلدینگ، مالکیت ۱۰.۹درصد از سهام ایران خودرو و ۷.۱درصد از سهام بانک پارسیان است. همچنین مالکیت ۴۱.۸درصد از سهام این شرکت متعلق به ایران خودرو است. در جدول زیر روند کسب درآمد، سودآوری و تقسیم سود خگستر ارائه شده است.

ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟

همان گونه که در جدول فوق نیز مشاهده می‌گردد، درصد تقسیم سود این شرکت نیز در حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد بوده است و به جز سال ۱۳۹۹، در دو سال دیگر، بخش اصلی سودآوری این هلدینگ از محل سود سهام دریافتی شرکت‌ها محقق شده است. همانند هلدینگ‌های دیگر گروه خودرویی، هر گونه فروش احتمالی سهام ایران خودرو توسط خگستر، نمی‌تواند منجر به تغییر محسوس در روند تقسیم سود این شرکت با توجه به ابلاغیه جدید بورس و همچنین سیاست تقسیم سود حداقلی این شرکت گردد.

چهارمین و آخرین هلدینگ بررسی شده در گروه خودرویی مربوط به گروه بهمن است. در جدول زیر روند کسب درآمد، سودآوری و تقسیم سود این هلدینگ خودرویی ارائه شده است.

ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟

در جدول فوق مشاهده می‌گردد که روند کسب درآمد منظمی در این هلدینگ خودرویی وجود ندارد و در برخی سال ها، درآمد ناشی از سود فروش سهام بسیار بیشتر از سود سهام دریافتی بوده است. همچنین روند تقسیم سود مشخصی در این شرکت وجود ندارد و بازه تقسیم سود از ۱۲ تا ۱۲۳ درصد سود محقق شده بوده است. به نظر می‌رسد که با ابلاغیه جدید سازمان بورس شاهد افت سود تقسیم شده توسط این هلدینگ باشیم و نگاه سرمایه گذاران در خصوص تقسیم سود صرفا باید به میزان کسب درآمد سود سهام باشد.

 

پایان مطلب

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع
کدام شرکت‌ها تا پایان آبان‌ماه به مجمع می‌روند؟

کدام شرکت‌ها تا پایان آبان‌ماه به مجمع می‌روند؟

شرکت‌ها در این بازه زمانی گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
مجامع این ۲۰ شرکت را زیر نظر داشته باشید!

مجامع این ۲۰ شرکت را زیر نظر داشته باشید!

شرکت‌ها در این تاریخ گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
تقسیم سود ۵۰ تومانی در مجمع

تقسیم سود ۵۰ تومانی در مجمع "فارس"

این شرکت در پایان سال مالی خود میزان درآمدی که از خود بر جای گذاشته ۵۲ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال مالی گذشته با افزایش ۳۴ درصدی همراه بوده است.
مجامعی که در ۲ روز آینده برگزار می‌شوند

مجامعی که در ۲ روز آینده برگزار می‌شوند

شرکت‌ها در این تاریخ گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
تا پایان هفته کدام شرکت ها به مجمع می روند؟

تا پایان هفته کدام شرکت ها به مجمع می روند؟

شرکت‌ها در این تاریخ‌ها گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهمتر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: