بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۵
کد خبر : ۲۷۵۲۰۶

بورس‌نیوز:

تحلیل زیر فاقد هرگونه سیگنالِ خرید (ورود) یا فروش (خروج) است و تنها با درنظرگرفتن احتمالات به بررسی سناریو‌های محتمل می‌پردازد.

۱. توضیحات کلی در خصوص شرکت

تولید کنندۀ پودر‌های قالب گیری و انواع رزین

نکات بنیادی شرکت:

بزرگ‌ترین صنعت شیمایی در زمینۀ تولیداتِ آلدئیدی در ایران. قطب اصلی تولید پودر‌های قالب‌گیری.

۲. تکنیک غالب در تحلیل انجام شده:

ستفاده از خطوط کانال، خطوط آلفا و الگو‌های بازگشتیِ ایجاد شده بروی خطوط روند مانند SYD.

تصویر شمارۀ ۱ 

تحلیل تکنیکال 

شکل ۱

در تصویر بالا قیمتِ سهامِ شرکتِ "شفارس" در تایم‌فریم روزانه را مشاهده می‌نمایید که برای مدت طولانی، درونِ یک محدودۀ معاملۀ وسیع محصور شده است. این محدودة معامله داری خط روندِ نزولی و خطِ کانالِ نزولی (AL ۴) است که ظاهر آن را شبیه به یک کنجِ نزولی کرده است. ناحیۀ مقاومتیِ ۲۰۶۰ ریال از کندلِ اسکاتِ ادامه‌دهنده (CS ۲) و ناحیۀ حمایتیِ کفِ این محدوده (۱۴۶۳ ریال) از کندلِ اسکاتِ ادامه‌دهندۀ شمارۀ ۱ (CS ۱) گرفته شده است. شکستِ این دو ناحیه در واقع می‌تواند سرنوشتِ این محدودۀ معامله را تعیین نماید. دراین‌بین کارکردِ خطوطِ کانال، در غالبِ خطوط آلفا، در داخلِ این محدودة معامله قابل‌توجه بوده است؛ چراکه پیش‌ازاین خطوطِ آلفا با شماره‌های ۱ و ۲، هر بار موفق به صدور سیگنالِ خرید از کفِ محدودة معامله شده‌اند. اکنون نیز قیمت در آستانۀ دورشدن از خطِ AL ۳ قرارداد. از طرفی حمایتِ ۱۴۶۳ ریال؛ برگرفته از کفِ کندلِ اسکاتِ ادامه‌دهندۀ شمارۀ ۱، در مقابل حرکتِ نزولیِ قیمت قرار دارد. اگر قیمت پس از واکنش به کفِ محدودة معامله و یا پس از ایجادِ شکستِ کاذب در این ناحیه، به سمتِ بالا حرکت کند و موفق به کراسِ صعودی از خطِ AL ۳ شود، آنگاه سیگنالِ خرید قدرتمندی صادر خواهد شد؛ چراکه به‌واسطۀ حرکتِ فرسایشی و زمان‌برِ نزولی، واگرایی زمانیِ کاملی در مقایسه با حرکتِ صعودیِ قبلی ایجاد شده است که همین امر می‌تواند خریداران زیادی را متوجه این سهم نماید. در صورت صعودِ قیمت و عبور از مقاومتِ برگرفته از کندلِ اسکاتِ ادامه‌دهنده شمارۀ ۲ (۲۰۶۰)، خطِ AL ۵ می‌تواند حرکتِ صعودیِ قیمت را جهت‌دهی کرده و مدیرتِ معاملات خرید را آسان‌تر نماید. از طرفی دیگر قیمت در مسیر خطِ روندِ TL ۲ در حال حرکت است که شرایط ایجاد الگوی واگرایی الگوی واگرایی قرینه‌ای (SYD) را می‌تواند ایجاد نماید. در تصور بالا این منطقه با مربع قرمزرنگ و در تلاقی با کفِ محدودة معامله مشخص شده است که در صورتِ ایجادِ واکنشِ مثبتِ قیمت به این سطح و ایجادِ شکستِ کاذب در آن و البته کراسِ صعودیِ قیمت از خطِ AL ۳ سیگنالِ خریدِ بسیار مناسبی ایجاد خواهد شد.

در ادامه، مطالبِ آموزشی در خصوص نحوۀ شناسایی خطوطِ کانالِ MCL و خطوطِ آلفا (AL) در اختیار شما قرار داده شده است که توجه شما مخاطبِ محترم را به آن جلب می‌نمایم.

تعریف مفاهیم، عبارات اختصاری و الگو‌ها

تصویر آموزشی

در تصویر زیر مراحل شناسایی خطوطِ کانال به تصویر کشیده شده است. در مرحلۀ اول با اتصال دو سقف در روندِ صعودی (قسمت بالای تصویر) و دو کف در روندِ نزولی (قسمت پایینِ تصویر) خطِ کانالی با عنوانِ MCL قابل‌شناسایی است (A) که در ادامه شکستِ آن می‌تواند در جهتِ روند، سیگنالِ ادامه‌دهنده‌ای را صادر نماید (B)، اما با نقض‌شدن این شکست و بازگشتِ قیمت به فضای قبلی، نسبت به خطِ MCL ماهیتِ این خطِ تبدیل به خطِ آلفا شده و سیگنالی در جهتِ مخالف صادر می‌شود (C).

تحلیل تکنیکال


 شکل ۲ تصویر آموزشی از مراحل ایجاد خطِ کانال و تبدیل آن به خطِ آلفا (Alpha Line)

در قسمت زیر مفاهیم و الگو‌های مورداستفاده تعریف شده‌اند.

کندلِ اسکاتِ ادامه‌دهنده (CS): کندلِ اسکاتِ ادامه‌دهنده، کندلی است که مشخصات کندلِ اسکاتِ بازگشتی از تئوری بیل ویلیامز را از خود نشان می‌دهد (کاهشِ حرکت _MFI در مقابلِ افزایش حجمِ معاملات_Volume)، اما پس از آن هیچ برگشتِ قابل‌توجهی در نمودار ایجاد نمی‌شود. این کندل در ادامۀ حرکتِ قیمت می‌تواند، یک سطح عرضه یا تقاضای قدرتمندی را ایجاد نماید.

Channel Line_MCL (خط کانال یا خط میکرو کانال): خطی است مورب که از اتصال سقف‌ها در روند صعودی و از اتصال کف‌ها در روندِ نزولی ایجاد می‌شود.

Exhuasting Gap/Extra jump: جهش اضافه یا گپ خستگی، در اثر هیجانات بازار و کمین و خلأ معاملاتی جناح مخالفِ روند بروی یک خطِ کانال ایجاد می‌شود. این جهش منجر به شکستِ موقتی خطِ کانال شده و قیمت در جهتِ روندِ آن خطِ کانال حرکت کرده و سیگنالی در راستای حرکتِ آن صادر می‌کند. این حرکت اغلب بسیار تندوُتیز بوده، اما پس از مدتی نقض شده و در جهتِ مخالف باز می‌گردد. به‌عنوان‌مثال در روندِ صعودی و در انتهای آن جهشی صعودی رخ‌داده و خطِ کانال به سمتِ بالا شکسته؛ اما پس از مدتی بازمی‌گردد.

Alphan Line (خط آلفا): زمانی که جهشِ اضافه‌ای از یک خطِ کانال ایجاد می‌شود، در صورتِ بازگشتِ قیمت به فضای قبلی، خطِ کانال نقض شده و تبدیل به خطِ آلفا می‌شود که در این صورت سیگنالی در جهتِ مخالف قابل‌شناسایی است، به‌عنوان‌مثال زمانی که جهشِ اضافه‌ای از خطِ کانالِ صعودی ایجاد می‌شود و قیمت به زیر این خطِ کانال باز می‌گردد، سیگنال فروش قابل‌شناسایی است که می‌توان در تأیید آن از دیگر نشانه‌های تکنیکی استفاده نمود.

Alpha Line Minor: خطِ آلفای مینور خطی است که نسبت به خطِ آلفای ماجور یا اصلی دارای شیب بیشتری است و یا در بازۀ زمانی کوتاه‌تری بروی نمودارِ قیمتی شناسایی شده است. این خط اغلب می‌تواند با خطِ آلفای اصلی یا دیگر هشدار‌های بازگشتی سیگنالی دارای هم‌پوشانی قابل‌قبولی را صادر نماید.

Symmetrical Divergence (SYD): زمانی که یک خطِ روند شکسته می‌شود و پولبکِ ایجاد شده بروی آن فراتر از اوجِ قبلی تشکیل می‌شود؛ الگوی واگرایی قرینه‌ای (SYD) ایجاد می‌شود. به‌عنوان‌مثال در یک روندِ صعودی اگر پس از شکستِ خطِ روندِ صعودی، قیمت سقفِ جدید را دقیقاً در قالبِ پولبک به خطِ روندِ صعودیِ از پیش شکسته شده ایجاد نماید، این الگو به‌عنوان الگوی واگرایی قرینه‌ای می‌تواند یک سیگنالِ فروش، همراه با یک حدِ ضرر فشرده را صادر نماید. در روند‌های بســیار تندوُتیز پیش از بازگشتِ روند، اغلب شاهدِ ایجاد دو پولبک به خط روندِ خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال 

شکل ۳ نمونه‌ای از واگرایی قرینه‌ای در انتهای روند صعودی

نکته: در اغلب موارد در ترسیم خطوط روند یا خطوطِ کانال از قیمتِ بسته‌شدن پیوتِ دوم (Close Price) استفاده شده است.

۳. خلاصۀ وضعیت:

در این سهم، رشد قیمت به کراسِ صعودیِ آن از خطِ AL ۳ و سپس عبور از مقاومتِ CS ۲، یعنی مقاومتِ ۲۰۶۰ ریال بستگی دارد. در صورت شکستِ مقاومت‌های گفته شده می‌توان روندِ صعودیِ سهم را در میان‌مدت متصور بود.

علی عاطفی آقایان، تحلیلگر و معامله‌گر بازار‌های مالی

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ایرانی
Iran (Islamic Republic of)
پنجشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۴
لطفا نمودارها و اشکال مختلف را یا بزرگتر یا با قابلیت زوم در سایت منتشر کنید در روش فعلی نمیتوان استفاده چندانی از آنها کرد،با تشکر