بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۰
تحلیل تکنیکال
از همین رو این خط می‌توان نقش مهمی در آیندۀ شاخص ایفا نماید، چرا که با بازگشتِ شاخص به زیر این خط، احتمالِ ایجادِ یک حرکتِ اصلاحیِ قدرتمند، حتی تا نواحیِ ۲۰۳۱۷۳۰ واحد افزایش می‌یابد.
کد خبر : ۲۷۶۵۲۶

بورس‌نیوز:

توجه: تحلیل زیر فاقد هرگونه سیگنالِ خرید (ورود) یا فروش (خروج) است و تنها با درنظرگرفتن احتمالات به بررسی سناریو‌های محتمل می‌پردازد.

تکنیک غالب در تحلیل انجام شده:

استفاده از خطوط کانال و خطوط آلفا، کانالِ PSP، تئوری برگشت روند داوجونز

تصویر شمارۀ ۱ (تحلیل قبلی)

تحلیل تکنیکال

شکل ۱ شاخص کل در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه

تصویر بالا مربوط به تحلیلِ قبلی از شاخص کل در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه است. همان طور که در تحلیلِ قبلی عنوان شد، برای صدورِ سیگنالِ خریدِ بعدی و اطمینان از سلامتِ روندِ صعودیِ قدرتمندِ جاری، می‌بابیست، در محدودۀ باکسِ آبی رنگ که تا سقفِ ایجاد شده در روندِ صعودی (LH ۱)؛ یعنی محدودۀ ۱۹۸۰۰۰۰ امتداد یافته است، حرکتِ اصلاحی متوقف شود و قیمت از خطوطِ AL ۱۴ و AL ۱۳ کراسِ صعودی نماید.

در چنین حالتی می‌توان شاهدِ ادامۀ روندِ صعودِ شاخص کل، در قالبِ یک روندِ صعودی قدرتمند بود. خوشبختانه این اتفاق در برخورد شاخص به سقفِ ناحیۀ مشخص شده با باکسِ آبی رنگ ایجاد شده و روندِ صعودی در شاخص کل ایجاد شده است که در تصویر بعد می‌توانید به‌روزرسانی این تحلیل را مشاهده نمایید.

تصویر شمارۀ ۲ (به‌روزرسانی نمودار)


تحلیل تکنیکال 


شکل ۲ به‌روزرسانی نمودار شاخص کل در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه

در به‌روزرسانی تحلیلِ شاخص کل، در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه، شاخص طبق الگوی مورد انتظار از یک روندِ صعودیِ سالم و قدرتمند، در سقفِ محدودۀ آبی رنگ، اقدام به اتمامِ حرکتِ اصلاحی خود کرده و سیگنالِ شروعِ این حرکت را با کراسِ صعودیِ خود از خطوطِ AL ۱۳ و AL ۱۴ اعلام کرده است. در ادامه حتی خطِ کانالی با عنوانِ AL ۱۵ ایجاد شده که با کراسِ صعودی شاخص از این خطِ کانال، بار دیگر سیگنالِ خرید در این ناحیه مورد تأیید قرار گرفته است. حرکت صعودی به واسطۀ ایجاد آخرین کفِ خود، بالاتر از میانۀ محدودۀ مورد انتظار، رشد قدرتمندی را تجربه کرده است، تا جایی که موفق به شکستِ خطِ کانالِ صعودی، با عنوانِ AL ۱۶ شده است. خط AL ۱۶ در تایم‌فریم روزانه نیز قابل روئت است.

از همین رو این خط می‌توان نقش مهمی در آیندۀ شاخص ایفا نماید، چرا که با بازگشتِ شاخص به زیر این خط، احتمالِ ایجادِ یک حرکتِ اصلاحیِ قدرتمند، حتی تا نواحیِ ۲۰۳۱۷۳۰ واحد افزایش می‌یابد. از این رو بهتر است رفتار شاخص در این محدودۀ مهم به شدت بررسی شود. سناریوی خوش بینانه این است که شاخص با پولبک به خطِ AL ۱۶ حرکت قدرتمند دیگری را ایجاد نماید و در سناریوی نزدیک‌تر به آن، احتمال این وجود دارد که شاخص پس از نفوذ به خطِ AL ۱۶، در پولبک به سقفِ شکسته شدۀ قبلی؛ یعنی ۲۰۶۰۱۰۰ واحد، اصلاح خود را خاتمه داده و روندِ صعودی را ادامه داده و با کراسِ صعودی از خطِ AL ۱۶ یا در امتداد آن، روندِ صعودی را گسترش دهد.

در هر حال بررسی و مشاهدۀ نتیجۀ کار و واکنش شاخص به خطوطِ AL ۱۶؛ به عنوان یک سطحِ حمایتیِ مهم و بسیار نزدیک به قیمت، و سقفِ شکسته شدۀ قبلی؛ به‌عنوان یک سطحِ پولبک شکست (Break Even Pull back) می‌تواند بسیار راه گشا و آموزنده باشد. در انتها باید به این موضوه اشاره کرد که با کراسِ نزولیِ شاخص از خطِ AL ۱۶ و از دست رفتن حمایتِ آخرین سقفِ شکسته شدۀ قبلی، تنها حمایتِ مهم از دیدِ خطوطِ کانال، خطِ AL ۱۵ خواهد بود که در صورتِ کراسِ نزولیِ شاخص از این خط، می‌بایست انتظار عدد‌های پایین‌تر برای شاخص را در برنامۀ معاملاتی در نظر قرار داد، مگر آنکه حرکتِ ریزشی در قالبِ یک خلأ معاملاتیِ شدید (الگوی متناقض) به این سطوح جذب و سپس دفع شود.

در ادامه، مطالبِ آموزشی در خصوص نحوۀ شناسایی خطوطِ کانالِ MCL و خطوطِ آلفا (AL) در اختیار شما قرار داده شده است که توجه شما مخاطبِ محترم را به آن جلب می‌نمایم.

تعریف مفاهیم، عبارات اختصاری و الگو‌ها

تصویر آموزشی

در تصویر زیر مراحل شناسایی خطوطِ کانال به تصویر کشیده شده است. در مرحلۀ اول با اتصال دو سقف در روندِ صعودی (قسمت بالای تصویر) و دو کف در روندِ نزولی (قسمت پایینِ تصویر) خطِ کانالی با عنوانِ MCL قابل‌شناسایی است (A) که در ادامه شکستِ آن می‌تواند در جهتِ روند، سیگنالِ ادامه‌دهنده‌ای را صادر نماید (B)، اما با نقض‌شدن این شکست و بازگشتِ قیمت به فضای قبلی، نسبت به خطِ MCL ماهیتِ این خطِ تبدیل به خطِ آلفا شده و سیگنالی در جهتِ مخالف صادر می‌شود (C).

تحلیل تکنیکال

شکل ۳ تصویر آموزشی از مراحل ایجاد خطِ کانال و تبدیل آن به خطِ آلفا (Alpha Line)

در قسمت زیر مفاهیم و الگو‌های مورداستفاده تعریف شده‌اند.

Channel Line_MCL (خط کانال یا خط میکرو کانال): خطی است مورب که از اتصال سقف‌ها در روند صعودی و از اتصال کف‌ها در روندِ نزولی ایجاد می‌شود.

Exhuasting Gap/Extra jump: جهش اضافه یا گپ خستگی، در اثر هیجانات بازار و کمین و خلأ معاملاتی جناح مخالفِ روند بروی یک خطِ کانال ایجاد می‌شود. این جهش منجر به شکستِ موقتی خطِ کانال شده و قیمت در جهتِ روندِ آن خطِ کانال حرکت کرده و سیگنالی در راستای حرکتِ آن صادر می‌کند. این حرکت اغلب بسیار تندوُتیز بوده، اما پس از مدتی نقض شده و در جهتِ مخالف باز می‌گردد. به‌عنوان‌مثال در روندِ صعودی و در انتهای آن جهشی صعودی رخ‌داده و خطِ کانال به سمتِ بالا شکسته؛ اما پس از مدتی بازمی‌گردد.

Alphan Line (خط آلفا): زمانی که جهشِ اضافه‌ای از یک خطِ کانال ایجاد می‌شود، در صورتِ بازگشتِ قیمت به فضای قبلی، خطِ کانال نقض شده و تبدیل به خطِ آلفا می‌شود که در این صورت سیگنالی در جهتِ مخالف قابل‌شناسایی است، به‌عنوان‌مثال زمانی که جهشِ اضافه‌ای از خطِ کانالِ صعودی ایجاد می‌شود و قیمت به زیر این خطِ کانال باز می‌گردد، سیگنال فروش قابل‌شناسایی است که می‌توان در تأیید آن از دیگر نشانه‌های تکنیکی استفاده کرد.

Alpha Line Minor: خطِ آلفای مینور خطی است که نسبت به خطِ آلفای ماجور یا اصلی دارای شیب بیشتری است و یا در بازۀ زمانی کوتاه‌تری بروی نمودارِ قیمتی شناسایی شده است. این خط اغلب می‌تواند با خطِ آلفای اصلی یا دیگر هشدار‌های بازگشتی سیگنالی دارای هم‌پوشانی قابل‌قبولی را صادر نماید.

PSP _ Final Flag: اصلاحِ پرچم نهایی (Final Flag) به آخرین اصلاح از یک روندِ مشخص (روندِ قبلی) گفته می‌شود و اصطلاحِ PSP (Previous Swing Point) به کف یا سقفِ قبلی از این اصلاحِ گفته می‌شود که می‌تواند به‌عنوان یک سطحِ عرضه یا تقاضا یا سطحِ حمایتی یا مقاومتی ایفای نقش کرده و اغلب خطوطِ آلفا را می‌توان با مبدأ آن‌ها ترسیم نمود که در این صورت نامِ خطِ آلفا به Alpha PSP Line تغییر می‌کند.

PSP Channle: پس از ترسیم خطِ کانال با استفاده از پیوتِ PSP، با انتقالِ این خط به‌سوی دیگر روندِ قیمتی و به‌عنوانِ یک خطِ روند، می‌توان کانالِ قیمتی مشخصی را ترسیم نمود که با عنوانِ PSP Channel شناخته می‌شود. این کانال حتی اگر در محدودۀ خطِ روند، دارای نقاطِ برخوردِ کافی نباشد و فاقد اعتبار لازم به نظر بیاید، بازهم می‌توان سیگنالِ اتمام روند یا حرکتِ اصلاحی را با کراسِ قیمت از خطوطِ این کانال؛ با درصد احتمالِ بالای ۶۰ درصد شناسایی کرد.

نکته: در اغلب موارد در ترسیم خطوط روند یا خطوطِ کانال از قیمتِ بسته‌شدن پیوتِ دوم (Close Price) استفاده شده است.

خلاصۀ وضعیت:

شاخص کل موفق به ایجادِ یک حرکتِ صعودی، طبقِ انتظار ما از یک روندِ قدرتمند شده است، اکنون زمان آن است که حرکتِ اصلاحیِ بعدی پیش‌بینی و تحلیل شود. خطِ AL ۱۶ به‌عنوان یک سطحِ حمایتی مهم می‎‌تواند نقش مهمی در زمانِ خاتمه‌یافتن، عمق و شدتِ این حرکتِ اصلاحی ایفا نماید، مگر آنگه شاخص کل با ایجاد یک حرکتِ قدرتمندِ صعودیِ دیگر، فاصلۀ خود را از این خط را بیشتر نماید، در چنین شرایطی بی شک نماد‌های شاخص سازِ بزرگ نیز با حرکتِ بازار هم جهت خواهند شد.

علی عاطفی آقایان، تحلیلگر و معامله‌گر بازار‌های مالی

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
محمد
Iran (Islamic Republic of)
يکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۹
تحلیلت بدرد خودت میخوره خودت متوجه شدی یا خوندی ببینی چی نوشتی
مهران
Iran (Islamic Republic of)
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۲
با سلام
عکس تحلیل بزرگنمایی ندارد و مناطق گفته شده مثل lh1 و ... قابل خواندن نیست