بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۴
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبافولاد خلیج فارس برای سال منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ برگزارشد.
کد خبر : ۲۷۹۹۳۶

به گزارش بورس نیوز  ، گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبا فولاد خلیج فارس در بندرعباس با حضور نماینده سازمان و بورس اوراق بهادر ، معاون مالی واقتصادی ، حسابرس و بازرس قانونی و همچنین درحضور دبیرمجمع درتاریخ 1403/1/29برگزارشد.

 

گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبافولاد خلیج فارس درتاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبافولاد خلیج فارس درتاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبافولاد خلیج فارس درتاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبافولاد خلیج فارس درتاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبافولاد خلیج فارس درتاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبافولاد خلیج فارس درتاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبافولاد خلیج فارس درتاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبافولاد خلیج فارس درتاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبافولاد خلیج فارس درتاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبافولاد خلیج فارس درتاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبافولاد خلیج فارس درتاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبافولاد خلیج فارس درتاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبافولاد خلیج فارس درتاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری :
ارسال نظر