بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۴
باقی‌ ماندن تسلط حقوقی شرکت
پس از فروش زمین ونک توسط شرکت «بهساز کاشانه تهران» از طریق مزایده عمومی، با عدم پرداخت وجه چک توسط خریداران، این شرکت مراتب فسخ قرارداد را به خریداران اعلام نمود و تا زمان تسویه حساب کامل، تسلط حقوقی شرکت بر زمین ملک ونک باقی خواهد بود.
کد خبر : ۲۸۰۸۶۸

به گزارش بورس‌نیوز، شرکت بهسازکاشانه تهران (ثبهساز) زمین ونک را از طریق مزایده عمومی و پس از دو بار انتشار آگهی در روزنامه‌های سراسری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ به گروهی از خریداران، متشکل از دو شخص حقوقی و یک شخص حقیقی فروخته است.

خریداران، حصه نقدی ثمن معامله را طبق قرارداد، نقدا پرداخت کرده و بابت حصه تحویل و قسط اول حصه اقساط، املاکی را جهت تهاتر به شرکت معرفی که پس از کارشناسی آن‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری، به قیمت کارشناسی به شرکت واگذار کرده‌اند. سررسید چک دوم حصه اقساط تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ بوده که در تاریخ سررسید به دلیل عدم کفایت موجودی چک مزبور برگشت شده است. با عدم پرداخت وجه چک توسط خریداران و ایجاد امکان فسخ قرارداد، شرکت بهساز کاشانه تهران با ارسال اظهارنامه‌ای مراتب فسخ قرارداد را به خریداران اعلام کرد و به تبع اظهارنامه ارسالی، نسبت به ثبت دادخواست تأیید فسخ قرارداد اقدام که جلسه اول دادرسی نیز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ برگزار و تاکنون رأی بدوی صادر نشده است.


طبق مندرجات صورت‌های مالی در صورت تأیید فسخ قرارداد توسط دادگاه علاوه بر استرداد زمین به شرکت بهسازکاشانه تهران، ۲۰ درصد ثمن معامله به عنوان وجه التزام قراردادی از مبالغ پرداختی به شرکت ضبط و مابقی آن سه ماه پس از تحویل ملک به شرکت، به خریداران مسترد خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه پیش از فروش ملک ونک شرکت با یکی از خریداران بر روی ملک قرارداد مشارکت در ساخت داشته، مطابق قرارداد تنظیمی، قرارداد مشارکت در ساخت نیز منفسخ و منحل خواهد شد و ملک به‌طور کامل در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم تأیید فسخ قرارداد نیز شرکت می‌تواند وجوه ثمن معامله را با خسارات تأخیر تأدیه که مطابق شاخص اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران (هرکدام که بالاتر باشد و به تشخیص شرکت) وصول نماید.

همچنین تا زمان تسویه ِحساب کامل اصل ثمن معامله و خسارات آن، حق واگذاری زمین به غیر را نداشته و شرکت نیز تعهدی به تنظیم سند رسمی به نام خریداران ندارد فلذا تا تسویه حساب کامل تسلط حقوقی شرکت بر روی زمین ملک ونک باقی است.

طبق موارد فوق الذکر صرفه و صلاح سهامداران شرکت به‌ساز کاشانه تهران در هریک از سناریو‌های فوق رعایت خواهد شد.

باقی‌ ماندن تسلط حقوقی شرکت «ثبهساز» بر زمین ملک ونک تا زمان تسویه حساب کامل

باقی‌ ماندن تسلط حقوقی شرکت «ثبهساز» بر زمین ملک ونک تا زمان تسویه حساب کامل

 

اشتراک گذاری :
ارسال نظر