بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۰۲ تير ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۲
آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه
مقرر شد سرمایة شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، منقسم به تعداد ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی افزایش یابد.
کد خبر : ۲۸۲۳۴۲
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس نیوز، به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۲ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ ومجوز شمارة ۰۰۷-۱۱۸۱۹۷۱/۰۳۴ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد سرمایة شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، منقسم به تعداد ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

 سرمایه فعلی شرکت: ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

 مبلغ افزایش سرمایه: ۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

 مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

 ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال.

 تعداد سهام عرضه شده: تعداد سهام قابل پذیره نویسی ۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم.

 نوع سهم: عادی با نام.

 محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایة شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:

۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

 موضوع افزایش سرمایه: مشارکت در افزایش سرمایة در حال انجام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جبرانِ مخارجِ سرمایه‌ای انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایة شرکت‌های سرمایه‌پذیر.

 به هر صاحب سهم، در ازای هر ۱۰۰ سهم متعلقه در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ تعداد ۱۴ حق تقدم خرید سهم جدید تعلق می‌گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم‌های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

با عنایت به دستورالعمل اجرایی بند «چ» ماده ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ا مصوب ۱۳۹۶ مصوب مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۱ هیئت مدیره سازمان و وفق بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید برای آن دسته از سهامدارانی که در سامانة سجام ثبت نام کرده اند به صورت الکترونیکی و بااستفاده از سامانه ارتباطی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه صورت می­گیرد، برای سایر سهامدارانی که درسامانه سجام ثبت نام ننموده اند، روش استفاده ازحق تقدم مطابق با الزامات مندرج در لایحۀ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می­باشد. این دسته از سهامداران در صورتی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشارآگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می­توانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوط به آدرس مندرج در بند ۱۲ این آگهی مراجعه نمایند.

 مهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید، ۳۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌باشد.

 سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد زیر اقدام نمایند:

الف) سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند و به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی­کند، می­بایست ظرف مهلت مقرر با مراجعه به «درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه» به آدرس https://ddn.csdiran.ir، ضمن اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه در سامانه مذکور، بهای سهام یا مابه التفاوت آن را به حساب معرفی شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند. سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه موظف است مبالغ ارزش اسمی حق تقدم­های دریافتی را مطابق سیستم تسویه بانکی کشور­به حساب زیر واریز نماید:

حساب شمارۀ ۱۸۵۴۸۰۰۲۹۶۵۰۲ (به شبا ۵۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۸۵۴۸۰۰۲۹۶۵۰۲IR) به نام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامی عام، نزد بانک سپه شعبۀ بلوار اسفندیارکد ۱۸۵۴

سهامدارانی که به موجب گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، مندرج در سامانه یاد شده، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می‌باشند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر اعلام موافقت خود را با تبدیل مطالبات به سرمایه در سامانه ارتباطی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه اعلام نمایند.

تذکر: عدم اعلام موافقت یا تبدیل مطالبات از طریق سامانة یاد شده، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می­باشد.

ب) سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند موظفند چنانچه به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی­کند، می­بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می­باشد به حساب شمارۀ ۱۸۵۴۸۰۰۲۹۶۵۰۲ (به شبا ۵۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۸۵۴۸۰۰۲۹۶۵۰۲IR) به نام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامی عام، نزد بانک سپه شعبۀ بلوار اسفندیارکد ۱۸۵۴ واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی دفتر مرکزی شرکت تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۵۶، طبقه اول کد پستی ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.

سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند و به موجب گواهینامۀ حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهم جدید می­باشند، می­بایست ظرف مهلت مقررضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت یا تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی دفتر مرکزی شرکت تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۵۶، طبقه اول کد پستی ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.

تذکر: عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می­باشد.

 درصورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می‌توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره‌نویسی نسبت به واگذاری حق‌تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادارتهران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق‌تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می‌بایست قبل از پایان مهلت پذیره‌نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به شرح بند ۱۲ اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت.
 حق‌تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق‌تقدم خود استفاده ننموده‌اند و همچنین پاره سهم‌های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادارتهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانة شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نخواهد رسید.

تذکر:

باتوجه به عدم ثبت افزایش سرمایة شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهدگرفت

مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.

ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

راهنمای کاربری «درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه» از طریق آدرس https://ddn.csdiran.ir در دسترس سهامداران محترم می‌باشد. همچنین سهامداران محترم جهت هرگونه پرسش در رابطه با سامانة یاد شده میتواند با پشتیبانی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار تسویۀ وجوه به شمارة تلفن ۱۵۶۹ تماس حاصل نمایند.

سایر افرادی که تمایل به خرید حق‌تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادارتهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس https://chadormalu.com مراجعه و یا با شمارۀ تلفن ۴۲۶۰۴۱۰۱-۴۲۶۰۴۱۰۲-۴۲۶۰۴۱۰۳ -۴۲۶۰۴۱۰۶-۴۲۶۰۴۱۲۰ و شمارۀ نمابر ۸۸۶۵۰۲۹۹ تماس حاصل نمایند.

گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس https://chadormalu.com و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir در دسترس می‌باشد.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر
خبرنامه
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.