با اعلام شرکت کشت و صنعت شریف‌آباد؛

"زشریف" مجمع برگزار کرد

مجمع عمومی شرکت کشت و صنعت شریف آباد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ برگزار شد.
شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز خبر داد؛

"اعتلا" در مسیر پرداخت سود

شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز زمانبندی پرداخت سود به سهامداران را تعیین کرد.
سهامداران
به دنبال برگزاری مجمع شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران؛

سهامداران "وصنا" دور هم جمع شدند

مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ برگزار شد.