بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
پرداخت سود

با اعلام شرکت کشتیرانی دریای خزر؛

"حخزر" برای پرداخت سود آماده می شود

شرکت کشتیرانی دریای خزر زمان پرداخت سود به سهامداران را منتشر کرد.

با اعلام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان؛

"ومهان" در مسیر پرداخت سود قرار گرفت

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان از زمانبندی پرداخت سود به سهامدارانش خبر داد.

به دنبال اعلام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان؛

"سیدکو" از مهرماه پرداخت سود را آغاز می کند

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان از زمان پرداخت سود به سهامداران خبر داد.

در پی اعلام شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر؛

"شبصیر" از آخر تابستان سود می دهد

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر از زمانبندی پرداخت سود به سهامداران خبر داد.
پرداخت سود

شرکت گروه دارویی سبحان اعلام کرد؛

پرداخت سود "دسبحا" از هشتمین ماه سال

شرکت گروه دارویی سبحان زمان پرداخت سود به سهامداران را اعلام کرد.

در پی اعلام شرکت داروسازی فارابی؛

"دفارا" در اندیشه پرداخت سود شد

شرکت داروسازی فارابی از زمانبندی پرداخت سود به سهامداران خبر داد.
آغاز پرداخت سود

شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران اعلام کرد؛

آغاز پرداخت سود "وایرا" از نیمه شهریورماه

شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران از زمانبندی پرداخت سود به سهامداران خبر داد.

با اعلام شرکت سبحان دارو؛

"دسبحان" دست به جیب می شود

شرکت سبحان دارو از زمان پرداخت سود به سهامداران خبر داد.
اقدام به پرداخت سود

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی اعلام کرد؛

اقدام به پرداخت سود "بکام" در نخستین ماه زمستان

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی زمان پرداخت سود به سهامداران را اعلام کرد.
آغاز پرداخت سود

شرکت سرمایه گذاری هامون صبا اعلام کرد؛

آغاز پرداخت سود "وهامون" از اواخر تیرماه

شرکت سرمایه گذاری هامون صبا از زمان پرداخت سود به سهامداران خبر داد.