زمان سوددهی
با اعلام گروه کارخانجات صنعتی تبرک؛

زمان سوددهی "تبرک" اعلام شد

شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک زمان پرداخت سود به سهامداران را اعلام کرد.