شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر برگزار می‌کند؛

"کویر" در اندیشه هیات مدیره جدید

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ مجمع عمومی فوق العاده برگزار می کند.
به دنبال تغییر اعضای هیات مدیره شرکت کشتاورزی مکانیزه اصفهان کشت؛

"زکشت" سهامداران را به مجمع دعوت کرد

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ برگزار خواهد شد.

"وکوثر" به مجمع می رود

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه اعتباری کوثر مرکزی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ برگزار می شود.
بورس نیوز برگزار می کند؛

مجمع آنلاین "غالبر" با همکاری ایران گفتمان

مجمع "غالبر" به صورت آنلاین و با مشارکت " گروه رسانه های بورس نیوز" و "ایران گفتمان" پوشش داده شده و سهامداران لبنیات کالبر می توانند با مراجعه به لینک مجمع "غالبر" را زنده مشاهده کنند.