برچسب ها
برچسب: اسیداستیک
کل فروش سالیانه شرکت به ۲۹هزار و ۳۷۰ یلیارد ریال رسید؛
تن رسیده است با این حال نرخ اسیداستیک شرکت با... تن متانول و ۹۸ هزار تن اسیداستیک بوده است که...
کد خبر: ۲۱۴۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۱


نرخ پایه عرضه‌ها رشد ۲.۲درصدی را دید؛
آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را در... همچنین نمودار ماه های اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت ارائه...
کد خبر: ۲۱۲۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۳


عرضه ای از اسیداستیک در بورس کالا نداشت همچنین در...
کد خبر: ۲۱۲۱۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


افزایش ۱۱۵ تنی فروش در حساب این پتروشیمی نشست؛
حاضر محصول اسیداستیک خود را در بورس کالا عرضه می... اسیداستیک این شرکت ارائه شده است نرخ پایه عرضه این...
کد خبر: ۲۱۱۳۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۹


افزایش ۶۹ تنی اسیداستیک در لیست فروش ثبت شد؛
حاضر محصول اسیداستیک خود را در بورس کالا عرضه می... گذشته و همچنین نمودار ماه های اخیر قیمت اسیداستیک این...
کد خبر: ۲۱۰۴۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۲


نرخ پایه عرضه این محصول با رشد ۲درصدی همراه شد؛
آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را در...
کد خبر: ۲۰۹۷۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۵


حجم معامله ۵۹۸ تنی به دفاتر این پتروشیمی آمد؛
حاضر محصول اسیداستیک خود را در بورس کالا عرضه می... می توان دریافت که مجصول اسیداستیک این شرکت با حجم... اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت ارائه شده است ...
کد خبر: ۲۰۸۹۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۸


رشد ۱.۴درصدی نرخ پایه عرضه در جیب این پتروشیمی نشست؛
و ارزش معامله اسیداستیک به ۲۵میلیارد و ۳۸۱میلیون ریال رسید...
آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را در... به ۲بهمن ماه کاهش ۲۹۹ تنی در میزان فروش اسیداستیک... ۴۴میلیون و ۱۴۲هزار ریال و ارزش معامله اسیداستیک به ۲۵میلیارد... و همچنین نمودار ماه های اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت...
کد خبر: ۲۰۸۱۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۱


تقاضا و معامله ۸۷۴ تنی مشتریان در حساب این پتروشیمی نشست؛
فن آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را... ماه های اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت ارائه شده است...
کد خبر: ۲۰۷۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۴


۳۶۸ تن کاهش فروش را ثبت کشد؛
کاهش بیش از ۷۰۰ تنی فروش اسیداستیک این پتروشیمی در...
حاضر محصول اسیداستیک خود را در بورس کالا عرضه می... ماه های اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت ارائه شده است...
کد خبر: ۲۰۶۶۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۷


شیب کم‌جان صعودی این پتروشیمی؛
فن آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را... قیمت اسیداستیک این شرکت ارائه شده است ...
کد خبر: ۲۰۵۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰


روند معاملات پتروشیمی فن آوران بررسی شد:
در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را در بورس کالا... و همچنین نمودار ماه های اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت...
کد خبر: ۲۰۴۸۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


رشد نرخ فروش اسیداستیک این پتروشیمی بررسی شد؛
آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را در... گذشته و همچنین نمودار ماه های اخیر قیمت اسیداستیک این...
کد خبر: ۲۰۴۱۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


فن آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را... هفته گذشته و همچنین نمودار ماه های اخیر قیمت اسیداستیک...
کد خبر: ۲۰۳۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


این پتروشیمی بدون تغییر ماند؛
آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را در... همچنین نمودار ماه های اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت ارائه...
کد خبر: ۲۰۲۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۲


عملکرد بدون تغییر این پتروشیمی باردیگر زیر ذره‌بین رفت؛
فن آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را... و همچنین نمودار ماه های اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت...
کد خبر: ۲۰۲۳۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۵


افزایش فروش اسیداستیک این پتروشیمی؛
آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را در... نمودار ماه های اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت ارائه شده...
کد خبر: ۲۰۱۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۸


تعادل به روند معاملات این پتروشیمی بازگشت؛
فن آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را... ماه های اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت ارائه شده است...
کد خبر: ۲۰۱۰۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


نگاهی به فروش اسیداستیک این پتروشیمی؛
فن آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را... گذشته و همچنین نمودار ماه های اخیر قیمت اسیداستیک این...
کد خبر: ۲۰۰۳۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۴


خستگی اتمام دوره اورهال، رفع شد؛
فن آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را... نمودار ماه های اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت ارائه شده...
کد خبر: ۱۹۹۷۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۷


آخرین اخبار