برچسب ها
برچسب: انجام معامله
از سوی وزیر نفت؛
روز عرضه برنده معامله است تبصره ۱ قیمت پایه در... تعیین می شود ۴ متقاضیان خرید باید پیش از انجام... معامله در روز عرضه نسبت به واریز ۶ درصد ارزش... انجام معامله در روز عرضه خریدار جهت عقد قرارداد به...
کد خبر: ۲۰۰۵۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۷


عدد آماده انجام معامله است ...
کد خبر: ۲۰۰۴۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله...
کد خبر: ۲۰۰۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله...
کد خبر: ۲۰۰۴۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


هفته آینده رقم می خورد؛
خریداران می توانند تا ۳ ماه پس از انجام معامله...
کد خبر: ۲۰۰۳۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت... امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ آماده انجام معامله است ...
کد خبر: ۲۰۰۲۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


اهمیت مصادیق گروه ب از طریق انجام حراج ناپیوسته با... گشایش ۳۰ دقیقه ای امروز چهارشنبه مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۸ آماده انجام... معامله است ...
کد خبر: ۲۰۰۲۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


با اهمیت مصادیق گروه ب از طریق انجام حراج ناپیوسته... انجام معامله است ...
کد خبر: ۲۰۰۲۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


کد خبر: ۲۰۰۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


و همچنین افشای اطلاعات بااهمیت-گروه ب از طریق انجام حراج... ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ آماده انجام معامله است ...
کد خبر: ۲۰۰۱۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


از افشاء اطلاعات با اهمیت گروه ب از طریق انجام... ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ آماده انجام معامله است ...
کد خبر: ۱۹۹۹۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


معاملات از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان... ای امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ آماده انجام معامله است ...
کد خبر: ۱۹۹۹۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


کد خبر: ۱۹۹۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه ب از طریق انجام... ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ آماده انجام معامله است ...
کد خبر: ۱۹۹۷۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


کارشناس بورس انرژی در گفتگو با بورس نیوز مطرح کرد:
تنها به انجام معامله با بازرگانان قوی و افرادی که...
کد خبر: ۱۹۹۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


۱" پس از افشای اطلاعات بااهمیت گروه-ب از طریق انجام... ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ آماده انجام معامله است لازم به ذکر است در... صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف... سفارشات باقیمانده انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج...
کد خبر: ۱۹۹۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله است ...
کد خبر: ۱۹۹۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام... معامله است ...
کد خبر: ۱۹۹۷۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با... شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ آماده انجام معامله است لازم به ذکر... است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته... و حذف سفارشات باقیمانده انجام معاملات در نماد مذکور به...
کد خبر: ۱۹۹۶۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


آماده انجام معامله است همچنین ادامه معاملات در نماد های...
کد خبر: ۱۹۹۶۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


آخرین اخبار