برچسب ها
برچسب: خپارس
کد خبر: ۲۰۰۸۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰


کد خبر: ۲۰۰۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹


کد خبر: ۲۰۰۵۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۷


کد خبر: ۲۰۰۴۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵


در کوی حافظ؛
« خپارس» جای گرفته اند ...
کد خبر: ۲۰۰۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵


کد خبر: ۲۰۰۳۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


کد خبر: ۲۰۰۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


کد خبر: ۲۰۰۰۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


کد خبر: ۱۹۹۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
141 7 میلیون سهم/ وبصادر 135 6 میلیون سهم/ خپارس...
کد خبر: ۱۹۹۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


کد خبر: ۱۹۹۶۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
در حالی که دو خودروساز « خپارس» و « خزامیا»...
کد خبر: ۱۹۹۶۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


کد خبر: ۱۹۹۵۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


کد خبر: ۱۹۹۴۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
میلیون سهم/ خساپا ۴۲۳ ۸ میلیون سهم/ خپارس ۲۰۹ ۲...
کد خبر: ۱۹۹۴۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
خپارس 113 9 میلیون سهم/ ولساپا 110 9 میلیون سهم...
کد خبر: ۱۹۹۳۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


در کوی حافظ؛
نماد های شاخص ساز همچون « خپارس» و « خریخت»...
کد خبر: ۱۹۹۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


کد خبر: ۱۹۹۳۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


کد خبر: ۱۹۹۲۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
163 4 میلیون سهم/ خساپا 93 2 میلیون سهم/ خپارس...
کد خبر: ۱۹۹۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸