برچسب ها
برچسب: دیران
کد خبر: ۲۱۴۵۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۱


ایران دارو خبر داد؛
کد خبر: ۲۱۲۷۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۲


در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت ایران دارو "دیران"...
کد خبر: ۲۱۲۳۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹


دریافت مجوز از سوی این داروساز؛
کد خبر: ۲۱۲۲۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


کد خبر: ۲۱۲۰۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


از سوی این داروساز صورت می گیرد؛
کد خبر: ۲۱۱۵۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


کد خبر: ۲۱۱۵۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


کد خبر: ۲۱۱۵۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰


کد خبر: ۲۱۱۲۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


کد خبر: ۲۱۰۱۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸


""بسویچ" "کروی" "شلعاب" "فجر" "شپاکسا" "دیران" "کلوند" "ولیز" "خفنر" "کاذر"...
کد خبر: ۲۱۰۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸


رشد ۵۲۸ درصدی سودآوری این داروساز ثبت شد؛
کد خبر: ۲۰۹۷۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


"دسبحان" "دزهراوی" "پخش" "دتولید" "دتماد" "دالبر" "دامین" "دابور" "دیران" "دفارا"...
کد خبر: ۲۰۹۶۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳


کد خبر: ۲۰۹۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱


"بسویچ" "دیران" "کفپارس" "ختراک" "غسالم" "شکربن" "ختور" "فخاس" "فلوله" "شپنا"...
کد خبر: ۲۰۹۱۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


"وپخش" "کاسپین" "دروز" "دیران" "تیپیکو" "دلر" "شفا" و "دسبحان"...
کد خبر: ۲۰۷۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


"ریشمک" "تیپیکو" "هجرت" "دیران" "وپخش" "شفا" "دکیمی" "دپارس" "دعبید" "دشیمی"...
کد خبر: ۲۰۶۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


دزهراوی دفرا دیران تیپیکو و درهآور کاملا سبز هستند ...
کد خبر: ۲۰۴۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


کد خبر: ۲۰۳۶۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


مبلغ ۷۴۶ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه در سال ۹۸؛
گزارش توجیهی ۳۰۲۳ درصد تجدید ارزیابی خواهد داشت « دیران»...
کد خبر: ۲۰۲۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


آخرین اخبار