برچسب ها
برچسب: زفکا
کد خبر: ۲۰۷۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶


"زفکا" "ثعمرا" "توریل" "ودی" "شبصیر" "کیمیا" "داوه" پر فروش هستند...
کد خبر: ۲۰۵۳۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷


"چکاپا "کرمان" "مادیرا" "فرابورس" "بجهرم" "رنیک" "غشهداب" "زفکا" "بکهنوج" "داوه"...
کد خبر: ۲۰۵۱۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


کد خبر: ۲۰۴۵۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹


کد خبر: ۲۰۳۸۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


"کگهر" "واوا" "دتوزیع" "ثپردیس" "تاپکیش" "نطرین" "زفکا" "مادیرا" پرتقاضا هستند...
کد خبر: ۲۰۳۷۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


"زبینا" "زمگسا" "زپارس" "سیمرغ" "زدشت" "زفکا" "زقیام "و "زگلدشت"...
کد خبر: ۲۰۳۷۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


کد خبر: ۲۰۳۴۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


"گوهران" "افرا" "کپرور" "واوا" "ودی" "سدبیر" "زفکا" "بکهنوج" "تبرک" پرتقاضا...
کد خبر: ۲۰۲۹۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


"وبشهر" "وصنا" "سدور" "ددام" و در فرابورس "افرا" "زفکا" "غپاذر"...
کد خبر: ۲۰۲۶۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


گاو این شرکت زایید؛
زکشت» و « زفکا» در صدر انتخاب ها قرار می...
کد خبر: ۲۰۲۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


در بازدید از شرکت کشت و دامداری فکا مطرح شد:
کد خبر: ۲۰۲۰۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


"تلیسه" "زماهان" "بهپاک" "نطرین" "زقیام""مادیرا" "درهاور" "غگلستا" "چکاپا" "ولبهمن" "زفکا"...
کد خبر: ۲۰۱۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


"کساپا" "وصنا" و در فرابورس "فرابورس" "زبینا" "زفکا" "چکاپا" "قشیر"...
کد خبر: ۲۰۰۹۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


زفکا و سیمرغ دارند ...
کد خبر: ۱۹۹۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


در ۶ ماهه رخ داد؛
"زفکا" در ۶ ماهه ۹۰۸ ریال سود محقق کرده است...
کد خبر: ۱۹۸۷۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


نماد معاملاتی زفکا ۱ به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت...
کد خبر: ۱۹۷۵۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


زشریف زدشت آبین و زفکا با عقب نشینی خریداران...
کد خبر: ۱۹۷۵۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


کد خبر: ۱۹۶۸۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳


فرابورس رنیک سرچشمه دتولید زکشت غگلستا زفکا کی بی سی...
کد خبر: ۱۹۶۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳