برچسب ها
برچسب: سدور
با اعلام شرکت سیمان دورود؛
عدم شناسایی افزایش سود خالص "سدور"/ رشد تنها ۱۲۷ میلیارد...
کد خبر: ۲۳۹۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۴


"صدای سهامدار" حساسیت ناظر به رنگ سبز؛
سبهان ۴۵ درصد منفی سدور ۳۸ درصد منفی و بوده...
کد خبر: ۲۳۹۱۵۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱


با برگزاری مجمع شرکت سیمان دورود؛
"سدور"/ رشد تنها ۱۲۷ میلیارد ریالی سود خالص...
کد خبر: ۲۳۹۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۳۰


نگاهی اجمالی به عملکرد سال ۱۳۹۹؛
مثبت در نماد "سدور" می گذرد و همچنان شاهد عدم... صادراتی سدور در اسفندماه...
کد خبر: ۲۳۸۶۰۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


فروش بیش از ۱ میلیون تن سیمان و کلینکر در سال ۱۳۹۹؛
های "سدور"...
کد خبر: ۲۳۷۷۶۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۳


"سدور" از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن‌ماه ۲.۱۴۷ میلیارد ریال درآمد داشت؛
"سدور" میزان درآمد ثبت شده "سدور" در بهمن ماه شاهد... داشته است بیشتر بخوانید بازار داخل تنها دستاورد فروش "سدور"...
کد خبر: ۲۳۶۱۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


نسبت به دوره مشابه سال گذشته این سیمان‌فروش بدست آمد؛
بیشتر بخوانید افزایش قیمت پاکت های "سدور"...
کد خبر: ۲۳۶۱۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲


"سخاش" "سنیر" "سفار" "سصوفی" " سغرب" "سدور"و "سبهان"...
کد خبر: ۲۳۳۵۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰


کد خبر: ۲۳۳۱۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲


کد خبر: ۲۳۱۵۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱


فروش ۶ ماهه شرکت به ۱.۰۱۰ میلیارد ریال رسید؛
کد خبر: ۲۲۸۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲


"سشرق" "سکرد""سدور" "ساروم" "ساربیل" "سنیر" "سفانو" و "سدشت"...
کد خبر: ۲۲۵۷۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸


"سفانو" "سکرما" "سغرب" "سدور" "سقاین" "سبجنو" "سپاها" "سکرد" "سهرمز" "سیلام"...
کد خبر: ۲۲۴۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


"سصوفی" "سیدکو" "سکرد" "ساروم" "سخزر" "سدور" "سهرمز" "سهگمت" "سغرب" و...
کد خبر: ۲۲۴۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴


"ساروم" "سکرما" "سخوز" "سغرب" "سپاها" "سشرق" "سیلام" "سدور" "سیدکو" "سهرمز"...
کد خبر: ۲۲۳۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰


"سدشت" "سصوف"ی "سفارس" "سدور" "سغرب" "سرود" "سیدکو" "سکرد" "سفانو"و "سشمال"...
کد خبر: ۲۲۳۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۹


کد خبر: ۲۲۲۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰


کد خبر: ۲۲۲۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷


"سپاهان" "سیدکو" "سدور" "سمازن" و "سصفها"...
کد خبر: ۲۲۰۲۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


"سبجنو" "سدور" "سپاهان" "ستران" "سبزوا" "سمازن" "سدشت" و "سخزر"...
کد خبر: ۲۱۹۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱