برچسب ها
برچسب: سدور
کاهش حاشیه سود ناخالص این سیمان‌ساز کسب کرد؛
صف خرید قیمت نماد "سدور" خودنمایی می کرد که گویی...
کد خبر: ۲۱۵۳۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۱


کد خبر: ۲۱۴۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۵


وزن کیسه‌های این سیمان‌ساز اندازه‌گیری شد؛
کد خبر: ۲۱۳۶۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۲


"سدور" در ۳ماه گذشته خوب بوده و در اسفندماه ۱۴۲...
کد خبر: ۲۱۳۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱


"شلعاب" "ساروم" "البرز" "سدور" "دکوثر" "دسینا" "فنوال" "خوساز" "سپاها" "سمازن"...
کد خبر: ۲۱۱۰۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶


"سرود" "سکرما" "سهگمت" "سمازن" "سغرب" "سدور" "سخوز" "سشرق" "سیدکو" "سخاش"...
کد خبر: ۲۰۷۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


کد خبر: ۲۰۷۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


کد خبر: ۲۰۷۲۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


"ساربیل" "سیدکو" "سدور" "سخاش" "سفارس" "سبزوا" "سشمال" "سشمالح" "ساروم" "سفار"...
کد خبر: ۲۰۷۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


ادامه عملکرد نگران کننده این سیمان‌ساز بررسی شد؛
در نماد "سدور " هستیم گزارش ۹ ماهه حسابرسی شده...
کد خبر: ۲۰۶۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


وقتی آمار‌های ۹ماهه نگران‌کننده می‌شود؛
کد خبر: ۲۰۳۹۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


کد خبر: ۲۰۳۸۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


در کوی بورس؛
گرفت از طرف دیگر « سدور» پرعرضه ترین سهم بازارسرمایه...
کد خبر: ۲۰۳۷۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


کد خبر: ۲۰۳۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


ترین‌های روز؛
گرفت از طرف دیگر « سدور» پرعرضه ترین سهم بازارسرمایه...
کد خبر: ۲۰۳۶۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


صف خرید بازار "کهمدا" "سشمال" "سدور" "فلامی" "شکربن" "سفارس" "بورس"...
کد خبر: ۲۰۳۳۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


در کوی حافظ؛
و پس از این سهم « تپکو» و « سدور»...
کد خبر: ۲۰۳۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


صف خرید بازار "ونیکی" "خچرخش" "دانا" "کمنگنز" "خشرق" "سدور" "ثفارس"...
کد خبر: ۲۰۳۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


صف خرید بازار "ونیکی" "دانا" "خچرخش" "سدور" "غاذر" "خشرق" "وایران"...
کد خبر: ۲۰۲۹۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


خوب‌ها و بد‌های هفته معرفی شدند؛
برجای گذاشت و "سدور" با ۲۷درصد بازدهی جایگاه سوم را...
کد خبر: ۲۰۲۹۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۲


آخرین اخبار