برچسب ها
برچسب: شراز
بورس نیوز بررسی کرد؛
کد خبر: ۲۲۹۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶


روند سبز حرکتی این پالایشگاه تغییر نکرد؛
کد خبر: ۲۲۹۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۸


وکیوم باتوم "شراز" در بورس کالا به گزارش واحد تحقیق...
کد خبر: ۲۲۸۷۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲


کد خبر: ۲۲۷۷۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


پالایش شیراز با طعم افشای اطلاعات بررسی شد؛
سود خالص "شراز" به نسبت گزارش مالی میاندوره ای ۳...
به صورت زیر ارائه کرد شرکت پالایش نفت شیراز "شراز"... رسیده است طبق این گزارش سود خالص "شراز" به نسبت...
کد خبر: ۲۲۷۱۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۹


بورس نیوز بررسی کرد؛
کد خبر: ۲۲۶۷۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۴


کد خبر: ۲۲۶۵۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


"شپنا" "شبندر" "شبریز" "شنفت" "شاوان" "شتران" و "شراز"...
کد خبر: ۲۲۶۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴


کد خبر: ۲۲۵۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷


"شراز" و "شپاس"...
کد خبر: ۲۲۵۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶


میزان فروشی که بدون تغییر ماند؛
کد خبر: ۲۲۵۴۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


کد خبر: ۲۲۴۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶


با قیمت پایه ۳۰.۹۹۹ هزار ریال به ازای هر تن انجام شد؛
کد خبر: ۲۲۴۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۱


روند صعودی ادامه‌دار این پالایشی حفظ شد؛
کد خبر: ۲۲۴۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴


تقاضای ۲۸ هزارتنی در صف سفارشات این پالایشگاه نشست؛
کد خبر: ۲۲۳۶۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۸


کد خبر: ۲۲۳۵۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵


خبری از تجدیدارزیابی، ارزش جایگزینی و افزایش نرخ نیست؛
کد خبر: ۲۲۳۱۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۰


عملکرد پتروشیمی دیار حافظ بررسی شد؛
کد خبر: ۲۲۲۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴


کد خبر: ۲۲۲۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳


کد خبر: ۲۲۱۹۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۲