برچسب ها
برچسب: فروش سرمایه گذاری ها
کد خبر: ۲۲۰۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


کد خبر: ۲۲۰۰۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


کد خبر: ۲۲۰۰۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


کد خبر: ۲۱۹۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


کد خبر: ۲۱۹۹۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


کد خبر: ۲۱۹۸۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


کد خبر: ۲۱۹۸۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


کد خبر: ۲۱۹۸۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


کد خبر: ۲۱۹۶۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


کد خبر: ۲۱۹۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


کد خبر: ۲۱۹۵۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


کد خبر: ۲۱۹۴۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


کد خبر: ۲۱۹۳۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۴


کد خبر: ۲۱۹۳۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۴


کد خبر: ۲۱۹۳۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۴


کد خبر: ۲۱۹۳۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


کد خبر: ۲۱۹۰۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


بررسی گزارش عملکرد شرکت صبانور؛
به رغم اعلام فروش در حدود ۰ ۲ درصدی سهام... شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات و اعلام سودی ۶۹۶... میلیارد ریالی حاصل از واگذاری این سهم در روز های... اخیر باید منتظر ماند و عکس العمل سهام داران این...
فروش در حدود ۰ ۲ درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری... از واگذاری این سهم در روز های اخیر باید منتظر... ماند و عکس العمل سهام داران این شرکت را پس... از بازگشایی نماد آنهم در بازار منفی این روزها دید...
کد خبر: ۲۱۸۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۸


کد خبر: ۲۱۸۶۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷


کد خبر: ۲۱۸۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷