برچسب ها
برچسب: کرماشا
آخرین تراز ارزی "کرماشا" در کدال هست!
کد خبر: ۲۲۳۱۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹


کد خبر: ۲۲۲۳۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


کد خبر: ۲۲۲۰۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴


"شیران" "شپدیس" "کرماشا" "شغدیر" "جم پیلن" و "ساینا"...
کد خبر: ۲۲۱۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


۱۰۰ ریال "کخاک" خاک چینی ۳۵۰۰ ریال "کرماشا" پتروشیمی کرمانشاه...
کد خبر: ۲۲۱۷۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱


کد خبر: ۲۱۹۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


کد خبر: ۲۱۹۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


کد خبر: ۲۱۹۴۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


نوری" "پارس" "جم" "کرماشا" "زنجان" "وپترو" "مارون" "شفن" "شصدف" "شپدیس"...
کد خبر: ۲۱۹۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


کد خبر: ۲۱۸۷۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷


کد خبر: ۲۱۸۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۴


"شصدف" "پارسان" "کرماشا" "شدوص" "شفارس" "مارون" "شگل"...
کد خبر: ۲۱۷۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶


ثبت عملکردی مناسب از سهم مورد توجه این روزهای فعالین بورس؛
کد خبر: ۲۱۷۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵


"شصدف" "کرماشا" "مارون" "شکلر" "شخارک" "پارسان" "شفن" "جم" "زاگرس" "پترول"...
کد خبر: ۲۱۷۴۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵


شکلر پارس شیران مارون جم پیلن زاگرس شخارک شفارس کرماشا...
کد خبر: ۲۱۶۸۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۸


فروش سال ۹۸ شرکت به بیش از ۱۴هزار میلیارد ریال رسید؛
کد خبر: ۲۱۴۷۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۴


بدبینانه و متعادل است ۱ کرماشا در ۳ ماه اخیر...
کد خبر: ۲۱۲۸۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۲


کد خبر: ۲۱۲۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


"شپاکسا" "ساینا" "شاملا" "شغدیر" "خراسان" "شگل" "کلر" "وپترو" "شکلر" "کرماشا"...
کد خبر: ۲۱۲۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


کد خبر: ۲۱۱۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷