برچسب ها
برچسب: کلیه سهامداران
کلیه سهامداران وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و...
کد خبر: ۱۹۵۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۲


از کلیه سهامداران وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم...
کد خبر: ۱۹۵۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۲


از کلیه سهامداران وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم...
کد خبر: ۱۹۵۹۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


این بانک مجمع برگزار می کند؛
برگزار می کند بر این اساس از کلیه سهامداران وکیل...
کد خبر: ۱۹۵۷۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


طریق سامانه کدال به استحضار کلیه سهامداران محترم خواهد رسید...
کد خبر: ۱۹۵۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


از کلیه سهامداران وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم...
کد خبر: ۱۹۵۴۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰


العاده برگزار می کند بر این اساس از کلیه سهامداران...
کد خبر: ۱۹۴۷۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷


سالیانه برگزار می کند بر این اساس از کلیه سهامداران...
کد خبر: ۱۹۴۶۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


اول مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ که به حد نصاب نرسید از کلیه... سهامداران وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین...
کد خبر: ۱۹۴۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۸


العاده برگزار می کند بر این اساس از کلیه سهامداران...
کد خبر: ۱۹۴۵۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


برگزار می شود بر این اساس از کلیه سهامداران وکیل...
کد خبر: ۱۹۴۳۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳


پارس سرام برگزار می شود بر این اساس از کلیه... سهامداران وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین...
کد خبر: ۱۹۴۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲


حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران وکیل یا قائم مقام...
کد خبر: ۱۹۴۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹


از کلیه سهامداران وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم...
کد خبر: ۱۹۴۲۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹


اول مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ که به حد نصاب نرسید از کلیه... سهامداران وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین...
کد خبر: ۱۹۴۲۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸


این اساس از کلیه سهامداران وکیل یا قائم مقام قانونی...
کد خبر: ۱۹۴۱۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


العاده برگزار می کند بر این اساس از کلیه سهامداران...
کد خبر: ۱۹۴۱۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


از کلیه سهامداران وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم...
کد خبر: ۱۹۴۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵


البرز برگزار می شود بر این اساس از کلیه سهامداران...
کد خبر: ۱۹۳۹۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱


شرکت توسعه اقتصادی آرین سهامی عام به سهامدارانش سود پرداخت...
1397/12/29 را مشخص کرد بر این اساس کلیه سهامداران حقیقی...
کد خبر: ۱۹۳۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱