برچسب ها
برچسب: گروه ساختمان
پیش گشایش؛
گروه های اصلی بازار سرمایه بودیم و تعداد نماد هایی... هزار واحدی را تجربه کرد با این حال در گروه... و در گروه های سیمانی دارویی و برخی از نماد... های گروه ساختمان و غذایی روند منفی معاملات مشهود بود...
کد خبر: ۲۲۳۲۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲


کد خبر: ۲۰۷۰۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


کد خبر: ۲۰۳۴۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


کد خبر: ۲۰۳۰۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


کد خبر: ۲۰۰۲۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


کد خبر: ۲۰۰۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


در گروه ساختمان؛
کد خبر: ۲۰۰۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


کد خبر: ۲۰۰۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


در گروه ساختمانی؛
کد خبر: ۲۰۰۰۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


کد خبر: ۱۹۹۹۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


کد خبر: ۱۹۹۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


در گروه ساختمان؛
کد خبر: ۱۹۹۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


کد خبر: ۱۹۹۸۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


در گروه ساختمان؛
کد خبر: ۱۹۹۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


کد خبر: ۱۹۹۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


کد خبر: ۱۹۹۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


در گروه ساختمان؛
کد خبر: ۱۹۹۴۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


در گروه ساختمان؛
کد خبر: ۱۹۹۴۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


در گروه ساختمان؛
کد خبر: ۱۹۹۲۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


کد خبر: ۱۹۹۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸