برچسب ها
برچسب: صف خرید
این سهم صف خرید ۴۸ میلیونی دارد ...
کد خبر: ۲۰۵۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


این سهم صف خرید ۷۹ میلیونی دارد ...
کد خبر: ۲۰۵۹۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با بورس نیوز تاکیدکرد:
بورس تهران تغییر مسیر داد و امروز ناگهان صف نشینان... هوس خرید کردند بازار در صف های خرید قفل شده... کرد رفتار هیجانی و صف های خرید امروز بورس تهران... صف فروش عرضه کردند امروز در صف خرید قرار گرفته...
کد خبر: ۲۰۵۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۹۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱