برچسب ها
برچسب: صف خرید
کد خبر: ۲۲۶۷۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵


کد خبر: ۲۲۶۷۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵


کد خبر: ۲۲۶۶۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


کد خبر: ۲۲۶۶۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


کد خبر: ۲۲۶۶۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


کد خبر: ۲۲۶۶۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


کد خبر: ۲۲۶۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


کد خبر: ۲۲۶۵۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


کد خبر: ۲۲۶۵۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


کد خبر: ۲۲۶۵۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


کد خبر: ۲۲۶۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


کد خبر: ۲۲۶۵۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


کد خبر: ۲۲۶۵۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


کد خبر: ۲۲۶۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


ساعت پنج و نیم عصر؛
به گزارش بورس نیوز امروز هم بازار با پدیده صف... نشینی همراه بود یک طرف صف خرید و یک طرف... صف فروش اینکه به صف نشینی عادت کرده ایم مهم... برای خرید صف می کشیدند و از ارزندگی ذاتی و...
کد خبر: ۲۲۶۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


کد خبر: ۲۲۶۴۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


کد خبر: ۲۲۶۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


کد خبر: ۲۲۶۴۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


آیا مجددا شاهد افزایش عرضه‌ها خواهیم بود؛
تشکیل صف خرید میلیاردی در دو روز انتهای هفته گذشته...
کد خبر: ۲۲۶۴۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


کد خبر: ۲۲۶۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰