برچسب ها
برچسب: صف خرید
کد خبر: ۲۰۶۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


کد خبر: ۲۰۶۹۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


این سهم دارای صف خرید ۵۵ میلیونی است ...
کد خبر: ۲۰۶۹۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


کد خبر: ۲۰۶۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


کد خبر: ۲۰۶۸۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


کد خبر: ۲۰۶۸۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


کد خبر: ۲۰۶۸۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


کد خبر: ۲۰۶۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


این سهم صف خرید بیش از سه میلیونی دارد ...
کد خبر: ۲۰۶۸۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


کد خبر: ۲۰۶۸۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


این سهم صف خرید بیش از یک میلیونی دارد ...
کد خبر: ۲۰۶۸۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


کد خبر: ۲۰۶۷۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


کد خبر: ۲۰۶۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


کد خبر: ۲۰۶۷۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


کد خبر: ۲۰۶۷۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


کد خبر: ۲۰۶۷۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


کد خبر: ۲۰۶۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


ادامه عملکرد نگران کننده این سیمان‌ساز بررسی شد؛
که در روز جاری شاهد تشکیل صف خرید سرمایه گذاران...
کد خبر: ۲۰۶۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


کد خبر: ۲۰۶۷۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


کد خبر: ۲۰۶۷۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸