بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
هیئت مدیره
در هفدهمین روز ماه آتی؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بورس انرژی ایران با نماد "انرژی" روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
در ششمین روز ماه آتی؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد "کچاد" روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۹۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
در ششمین روز تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گردشگری آبادگران ایران با نماد "آباد" روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۹۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
در یازدهمین روز تیرماه؛
جمع عمومی عادی سالیانه شرکت چرخشگر با نماد "خچرخش" روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ برگزار خواهد شد؛
کد خبر: ۲۸۱۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
در چهاردهمین روز تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه با نماد "چکاوه" روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۹۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
در ششمین روز تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع شیمیایی سینا با نماد "شسینا" روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ برگزار می‌شود؛
کد خبر: ۲۸۱۸۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
در سومین روز تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه دارویی البرز با نماد "والبر" روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
در چهارمین روز تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون با نماد "شگامرن" روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۸۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
در سومین روز تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا با نماد "پلاسک" روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۸۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
در سومین روز از ماه آتی؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی با نماد "رتکو" روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۸۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
در سومین روز تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جنرال مکانیک با نماد "رنیک" روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۸۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
در دومین روز از ماه آتی؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر با نماد "حبندر" روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۸۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
در ششمین روز تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع مس شهید باهنر با نماد "فباهنر" روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ برگزار می‌شود.
کد خبر: ۲۸۱۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
در دومین روز تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی فارابی با نماد "شفارا" روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
در دوازدهمین روز تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد با نماد "پیزد" روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۷۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
در آخرین روز خردادماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه صنایع بهشهر با نماد "وبشهر" روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۷۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
در آخرین روز خردادماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران ترانسفو با نماد "بترانس" روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ برگزار می‌شود.
کد خبر: ۲۸۱۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
در سی‌امین روز خردادماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد هرمزگان جنوب با نماد "هرمز" روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
در آخرین روز ماه جاری؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با نماد "کاوه" روز روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
در آغاز هفته آتی؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جوش و اکسیژن ایران با نماد "فجوش" روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۷۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰