بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۰
"شبا” یا شماره حساب بانکی ایرانیان، بمنظور تسهیل و استاندارد سازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانکهای کشور، توسط بانک مرکزی و مطابق با استاندارد ۱۳۶۱۶-ISO ، تبیین شده است.
کد خبر : ۱۳۵۴۹۱
به گزارش بورس نیوز، هر شماره حساب بانکی، قابل تبدیل به یک شماره حساب "شبا” خواهد بود.
 

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک آینده

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک اقتصاد نوین

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک انصار

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک ایران زمین

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک پارسیان

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک پاسارگاد

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک توسعه تعاون

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک تجارت

 

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک توسعه صادرات ایران

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک حکمت ایرانیان

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک خاورمیانه

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک دی

 

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک رفاه کارگران

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

 

بانک سامان

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

 

بانک سپه

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

 

بانک سرمایه

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک سینا

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک شهر

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک صادرات ایران

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک صنعت و معدن

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

قرض الحسنه رسالت

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

قرض الحسنه مهر ایران

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک قوامین

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک کارآفرین

 

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک کشاورزی

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک گردشگری

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک مرکزی

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک مسکن

 

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

بانک ملت

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

 

بانک ملی ایران

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

 

بانک مهر اقتصاد

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

 

 

پست بانک ایران

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

موسسه اعتباری توسعه

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

موسسه اعتباری ملل (عسکریه)

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

موسسه اعتباری کوثر

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

موسسه اعتباری نور

 

شبا:

عبارت است از شماره حساب بانکی ایران، که به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانکهای کشور در این مستند تعریف و تبیین شده و در تمام سامانه های پرداخت بین بانکی منحصراً از این نوع حساب استفاده می شود. «شبا» مستقل از نظام شماره گذاری داخلی هریک از بانکها است، اما در محاسبه «شبا» از شماره حساب مربوط به نظام شماره گذاری داخلی بانکها استفاده به عمل می آید. «شبا» مطابق با ضوابط IBAN تنظیم می شود.
 

ارقام کنترلی:

عبارتند از ارقامی که به منظور حصول اطمینان از دریافت و ارسال کامل و بدون نقص یا تحریف «شبا»، بر مبنای مندرجات درونی «شبا» محاسبه و به عنوان بخش الزامی «شبا» بدان افزوده می شوند.
 

IBAN:

حروف اختصاری «Internet Bank Account Number»، شناسه ایست که یک شماره حساب خاص را در یک بانک بصورت یکتا معرفی می کند. این شناسه مطابق با استاندارد بین المللی ISO-13616-2007 تولید شده و به منظور یکسان سازی شماره حسابهای بانکی در سطح بین المللی به منظور تسهیل تبادلات بین بانکی، مورد استفاده قرار می گیرد.
 

BBAN:

حروف اختصاری «Basic Bank Account Number»، شناسه ایست شامل شناسه بانک که به صورت یکتا یک حساب خاص را در یک بانک در یک کشور خاص مشخص می کند.
 

قواعد ساختاری شبا:

- هر کاراکتر تنها می تواند یکی از حروف بزرگ الفبای انگلیسی [A-Z] یا یک رقم انگلیسی [۰-۹] باشد. استفاده از هیچ کاراکتر دیگری، از جمله اعداد و حروف فارسی مجاز نیست.
- طول شبا دقیقاً باید معادل ۲۶ کاراکتر باشد. شماره های کمتر یا بیشتر از ۲۶ کاراکتر مجاز نیستند.
- استفاده از حروف تنها برای کد کشور (دو رقم سمت چپ شبا) مجاز است. بقیه اجزای شبا تنها می تواند دربرگیرنده اعداد باشد.
 

نمایش شبا:

- نمایش در سیستمهای رایانه ای: در سیستمهای رایانه ای، شبا مانند نمونه زیر، به صورت یکپارچه و بدون فاصله نمایش داده می شود، مانند این نمونه:
IR0696000000010324200001
- نمایش در اشکال نوشتاری: در اشکال نوشتاری، مانند فرمها و نامه ها، از سمت چپ، بین هر چهار کاراکتر، یک فاصله قرار می گیرد. در نتیجه کد شبا در فرم نوشتاری شامل ۶ دسته چهار کاراکتری و یک دسته ۲ کاراکتری در سمت راست خواهد بود. به عنوان مثال شبای مذکور در بند فوق به صورت زیر نوشته می شود:
 
IR06 2960 0000 0010 0324 2000 01
 

ساختار و اجزاء شبا:

شبا یک کد ۲۶ کاراکتری است که به صورت زیر به سه بخش اصلی تقسیم می شود:

جزء BBAN CD CC
توضیح شماره حساب پایه کد کنترلی کد کشور: ثابت= IR
طول ۲۲ رقم ۲ رقم ۲ حرف
- یک شبا به صورت [CC][CD][BBAN] ساخته می شود. (کروشه تنها برای تفکیک اجزاء است و در شبا دیده نمی شود)
- CC به معنی کد کشور، در مورد تمامی حسابهای بانکی کشور براساس استاندارد ISO-3166-1 معادل دو حرف IR (حروف بزرگ لاتین) است. کد کشور تنها بخش حرفی شبا محسوب می شود.
- CD به طول دو رقم به معنی ارقام کنترلی یا چک دیجیت شناسه شبا می باشد.
- BBAN به طول ۲۲ رقم که شماره پایه حساب بانکی را تشکیل می دهد و در بند (۵) این سند در مورد آن بحث شده است.

ساختار و قالبBBAN:

۵-۱-مشخصات کلی: قالب BBAN یک کد به طول ۲۲ رقم با قالب زیر است:

B19 ۰ ۰ ۰ B2 B1 A3 A2 A1
۲۲ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

 

اجزاءBBAN:

براساس جدول فوق به صورت زیر توضیح داده می شود:

- شناسه بانک، که در موقعیت A1 الی A3 به طول سه رقم قرار می گیرد. شناسه بانک یک عدد سه رقمی است که براساس کد بانکها تدوین شده است. باتوجه به این که این کدها درحال حاضر دو رقمی هستند، تا اطلاع ثانوی از صفر در سمت چپ این کد برای تمام بانکها و موسسات اعتباری استفاده شده است. کد بانکها مطابق با جدول زیر تنظیم می شود:

ردیف نام بانک شناسه بانک
۱ بانک اقتصاد نوین ۰۵۵
۲ بانک پارسیان ۰۵۴
۳ بانک پاسارگاد ۰۵۷
۴ پست بانک ایران ۰۲۱
۵ بانک تجارت ۰۱۸
۶ موسسه اعتباری توسعه ۰۵۱
۷ بانک توسعه صادرات ۰۲۰
۸ بانک رفاه ۰۱۳
۹ بانک سامان ۰۵۶
۱۰ بانک سپه ۰۱۵
۱۱ بانک سرمایه ۰۵۸
۱۲ بانک صادرات ایران ۰۱۹
۱۳ بانک صنعت و معدن ۰۱۱
۱۴ بانک کارآفرین ۰۵۳
۱۵ بانک کشاورزی ۰۱۶
۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰۱۰
۱۷ بانک مسکن ۰۱۴
۱۸ بانک ملت ۰۱۲
۱۹ بانک ملی ایران ۰۱۷
۲۰ موسسه اعتباری نور ۰۸۰

- شناسه حساب که در موقعیت B1 الی B19 قرار می گیرد. باتوجه به اینکه شماره حسابهای فعلی بانک ملی (سیستم متمرکز- سیبا) ۱۳ رقمی می باشد، با استفاده از راهکارهای ذیل به قالب ۱۹رقمی تبدیل می شود.
الف:شناسه نوع حساب که در موقعیت B1 قرار می گیرد برای حسابهای سپرده، مقداد صفر و برای حسابهای تسهیلات عدد یک تکمیل می شود.
ب:برای موقعیتهای B2 الی B19 نیز، به سمت چپ شماره حساب باید به اندازه ای رقم صفر افزوده شود که طول آن برابر ۱۸ رقم شود. بدین ترتیب با ترکیب عدد ۱۸ رقمی حاصله و کد نوع حساب (بند الف)، شناسه حساب (BBAN) به طول ۱۹ رقم تولید می شود.

 

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
كاظمي
Iran (Islamic Republic of)
يکشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۹
باسلام و خسته نباشيد خيلي مطالب خوبي بود باتشكر
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
يکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۴
چرا بانک ملت نام صاحب حساب رو نمیاره
اگه نام رو نیاره که نمیشه مطمئن شد درسته
سید محمد ضیائی
Iran (Islamic Republic of)
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۹
باسلام،
بازنشسته هستم سازمان متبوع قبلاً با شماره شبای
IR65 0170 0000 0031 2341 7300 00
مطالبات اینجانب را واریز می کرده است در تاریخ 93/12/13 مبلغ 1283350 ریال با شماره شبای فوق الاشاره واریز شده اما به حساب اینجانب نیامده است. متاسفانه پیگیری های اینجانب به نتیجه نرسیده است.
به نظر می رسد بایستی دو برابر مبلغ مذکور را هزینه کنم تا در نهایت امر آیا به نتیجه برسم با نه.
اگر مرجعی برای رسیدگی وجود دارد لطفا پاسخ دهید.
ولی رحیمی
چهارشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۰
حسابت مال بانک ملی است نام هم ولی است نه سید محمد
ناشناس
Germany
سه‌شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۲
شناسه شبا برا بانك اقتصاد نوين درست در نمياد.با اون شماره شبا يي كه از بانك گرفتم خيلي فرق داره
حسين فايضي
United Arab Emirates
چهارشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۵
با سلام
درزمان حواله پايابايدشماره شبا راكه وارد كردي اسم طرف نوشته بشه كه مطمئن باشيم درست فرستاديم.بانك ملت كه نمي نويسه آدم باترس ولرز حواله ارسال ميكنه
مهدی مروتی
Saudi Arabia
دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۷
من به یک اختلاف مالی شدید برخوردم با همکارانم

میخوام بدونم راهی هست که بتونم شماره شبا رو به شماره حساب تبدیل کنم؟ و بتونم اسم کسانی رو که براشون پول واریز کردم پدا کنم؟

خیلی خیلی خیلی مهمه برام
لطفا راهنمایی کنید

ممنون
ناشناس
پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۴
بله. از روی این جدول کد بانکها نام بانک رو پیداکن بعد توی بانک مربوطه تبدیل شبا به شماره حساب رو بزن. هم شماره حساب رو میده و هم نام صاحب حساب رو.
رضا
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۷
سلام
من صندوقدار شرکت هستم تمامی پرداخت های شرکت از طریق اینترنت انجام میشود خواهشمندم ترتیبی اتخاذ فرمایید که در ایام تعطیل و روزهای کاری محدودیت زمانی برای ارسال پرداخت هایی که نیاز به کد شبا دارد را نداشته باشیم ضمنآ بعضی از بانک ها کد شبا را بدون نام و نام خانوادگی نمایش میدهند و با توجه به پرداختی های زیاد شرکت متآسفانه برخی از بانک ها مانند بانک کشاورزی از ارائه کردن بیش از سه کد شبا خودداری میکند خواهشمندم هر چه زودتر این نواقص را بر طرف نمائید. با تشکر
ناشناس
پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۵
آقای صندوقدار این سایت خبر رسانی می کنه برادر من. پیشنهادتون رو جای دیگه بدید برادر
روحی
Iran (Islamic Republic of)
جمعه ۰۸ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۲
بانک سامان شماره شبا رو اعلام نمی کنه.مشکل از کجاست؟؟؟
علی
Iran (Islamic Republic of)
يکشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۰
روش محاسبه و ورود به شبای بانک مهر اقتصاد در فهرست شما وجود دارد ولی لینک ورود آن وجود ندارد چطور از شماره شبا حساب خود در بانک مهر اقتصاد مطلع شویم
یاسر
United States of America
شنبه ۰۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۵:۰۵
سلام.شماره بانک رفاه رو بخایم با تلفن همراه بگیریم، بعد از IBAN اون رمز که باید بنویسیم و باید از کجا بیاریم؟
رضا
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۲:۵۱
چرا بانک مسکن وقتی میزنم شماره کارتو میزنم، مینویسه کارت اعتباری نیست؟؟
من الان چجوری شماره شبا درست کنم؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۴
ديافت شماره شباي بانك سپه به رمزحساب لازم است ماميخواهيم به حسا شخص ديگرواريزكنيم بامشكل مواجه ميشيم
نويد
Iran (Islamic Republic of)
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۲
چرا موسسه ثامن رو نداره
چطورى بايد شماره شبا بانك ثامن رو پيدا كنم؟
shadow
Iran (Islamic Republic of)
چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۶
چرا بانک آینده اصلأ در لیست بانکها نیست؟؟/
حسین روشن
يکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۹
062
وحید
Iran (Islamic Republic of)
دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۸
سلام.امکان اینکه در بانک ملی شماره شبا دو نفر یکی باشه؟مثلا نام صاحب یک حساب علی محمدی و یک دیگه وحید سلگی بااشه ولی شماره شبا حسابهاشون تو بانک ملی یکی باشه؟؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید
حامد
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۱:۲۰
سلام
تا اونجا که اطلاع دارم، خیر. و چنین چیزی امکان نداره.
با تشکر
مسعود
Iran (Islamic Republic of)
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۶
سلام موسسه ثامن الائمه حواله پایا را اضافه کرده لطفا نحوه تیدیل به شبا مربوط به این موسسه را اعلام نمایید
جواد
Afghanistan
شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۵
شناسه شبا بانک صادرات ایران کار نمیکنه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۳
دريافت شناسه شبا حسابهای خزانه دستگاهای دولتی برای بانک ملی یعنی چی هر چی میزنم نمیشه فقط میتونم شش تا عدد بنویسم
صادق صابری
Iran (Islamic Republic of)
دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۷
سلام ببخشید چه جوری می شه کارت های 16 رقمی را شبا گرفت ممنون
سجاد عبادی
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۶
سلام
من سوالم اینکه
چند رقم شماره شبا شماره حساب میشه؟
من شماره حسابمو گم کردم
الان جایی گیرم
شماره شبا دارم
میخوام بدونم چند رقم اخره اش شماره حسابم میشه
حساب بانک حکمت ایرانیان دارم
با تشکر
علی باقری
Iran (Islamic Republic of)
دوشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۶
سلام من شماره شبا رو فرستادم برام پول واریز کنه یه سایت IRاولش رو ننوشتم آیا پول واریز میشه ؟؟
حبیب
Iran (Islamic Republic of)
سه‌شنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۸
فقط بانک ملی وملت می توان شبای گروهی را گرفت مابقی بانک ها این امکانات را مشتریان فراهم نکردند.
رضا
Iran (Islamic Republic of)
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۲
من تو صندوق امداد ولایت حساب دارم میخوام شماره شبا بگیرم نه عابر میده نه سایت
راهنمایی
ناشناس
شنبه ۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۲
دقیقا بنده هم همین مشکل را دارم .
از طریق ایمیل هم با صندوق قرض الحسنه امداد ولایت این سوال را مطرح کردم اما هرگز جوابی داده نشد .
گویا فقط با مراجعه حظوری به شعبه میتوان شماره شبا خود را دریافت کرد .
البته ممکن است بتوان بصورت تلفنی هم اقدام کرد.
بهمن ظفردوست
چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۵
من تو صندوق امداد ولایت حساب دارم میخوام شماره شبا بگیرم نه عابر میده نه سایت
مهدیه
Iran (Islamic Republic of)
سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۴
سلام.یه سوال دارم لطفا زود جواب بدید. امروز ۲۲بهمن و تعطیله .من باید به یه نفر پول بزنم ولی پول الان برنگشته(دستگاه پوز دارم و در ایام تعطیل پول غروب برمیگرده نه صبح) اگه غروب که پول اومد پایا بزنم چه ساعتی پول میره به حساب اون طرف؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۳
عالی بود .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۰۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۶
از کجا باید شماره شبا تهیه کنیم؟؟؟
نیما
Iran (Islamic Republic of)
پنجشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۸
توضیح کامل و وافی ممنون