چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۷
کد خبر : ۱۳۶۷۰۸
نویسنده :
مصطفی هادی دخت

به گزارش خبرنگار بورس نیوز خلاصه ای از گزارشات اعلام شده در سایت کدال به شرح زیر تفسیر شده است:

"وگردش"

بانگ گردشگری با سرمایه 6 هزار میلیارد ريال در گزارش عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 1393.09.30 موفق به کسب 3 ریال سود به ازای هر سهم شده است که در مقایسه با پیش بینی شش ماهه خود صرفا توانسته4 آن را پوشش دهد.

لازم به ذکز است که از عمده دلایل این پوشش نامناسب وقوع بیش از برآورد هزینه های" سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری" و "سهم سود سپرده گذاران می باشد"

"وسینا"

بانک سینا با سرمایه 6 هزار میلیارد ريال در پیش بینی عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به 1393.12.29 سود هر سهم خود را بودن تغییر نسبت به گزارش قبلی مبلغ 384 ريال اعلام نمود که در شش ماهه موفق به پوشش 48 درصدی آن شده است.

نکات قابل توجه ای که در این گزارش موجود می باشد به شرح زیر می باشد:

1. پوشش 39 درصدی "سهم بانک از درآمدهای مشاع" و 45 درصدی "جمع درآمدها"

2. پوشش 43 درصدی هزینه ها

3. وقوع تقریبا 0.2 درصدی مالیات

اشتراک گذاری :
ارسال نظر